Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 29 maart 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. De gewijzigde -tijdelijke- collegeportefeuille van wethouder A.C.A.G. Smits, per 1 april vast te stellen.
 2. Besluit

  1. In te stemmen met de concept Jaarrekening 2021.
  2. De concept Jaarrekening 2021 ter controle voorleggen aan BDO accountants.

 3. Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 RvO-vragen;
  2. De bijgevoegde aangevulde antwoordbrief aan de gemeenteraad te verzenden.
 4. Besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma 2022 SC MER Bedrijfsvoering van de teams Financiën, HRM en Informatisering vast te stellen;
  2. Om periodiek geïnformeerd te willen worden over de uitvoering van de UP’s;
  3. De financiële consequenties van het Uitvoeringsprogramma BV van de teams Financiën, HRM en Informatisering 2022 mee te nemen bij de begrotingswijziging BW 2022-1.
 5. Besluit

  • Negatief te beslissen op het principeverzoek om een woning te realiseren in het buitengebied.
  • Akkoord met de tijdelijke uitbreiding van de stallingsruimte tot een oppervlakte van 14.000m2 voor een maximale termijn van 10 jaar.
  • De aanvrager informeren via een brief en dit mondeling toelichten.