Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 12 april 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  Het college besluit:
  1. Het beleidsplan aanpak mensenhandel gemeenten Noord- en Midden-Limburg “Naar een regio zonder uitbuiting” vast te stellen;
  2. De functie van zorgcoördinator mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg;
  3. De uren van de zorgcoördinator mensenhandel uit te breiden van 18 uur naar 32 uur per week, vanaf 1 mei 2022;
  4. De uitbreiding van de zorgcoördinator mensenhandel vanaf 1 mei 2022 te financieren door de bijdrage te verhogen van 8 cent per inwoner naar 13 cent per inwoner. Dit betekent een extra bijdrage van € 1.029,- vanuit Roerdalen.

 2. Besluit

  1. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering voor herinrichting van de parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting rond het Dorpspark Schepersheuvel;
  2. Via bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad te vragen om het voor uitvoering van besluitpunt 1 benodigde budget beschikbaar te stellen.
 3. Besluit

  1. De Beleidsregel Eenmalige energietoeslag gemeente Roerdalen 2022 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren met een Raadsinformatiebrief

 4. Besluit

  1. De subsidieregeling basisondersteuning Roerdalen 2023 vast te stellen
  2. De subsidieregeling basisondersteuning sociaal domein in te trekken
  3. De Sociale opgave voor Roerdalen 2023-2026 vast te stellen
 5. Besluit

  1. In te stemmen met het verzoek van VOF de Roerhal om de huur over de periode medio november 2021 tot medio februari 2022 te halveren en daartoe een bedrag van € 979,86 terug te betalen.