Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 22 februari 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst inzake het kopen van het perceel Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 486 aan de Maasbrachterweg en de percelen kadastraal bekend Posterholt, sectie F, nummers 25, 46 en 136 te verkopen en het voornemen tot verkoop in het Gemeenteblad bekend te maken;
  2. In te stemmen om de kosten te dekken uit het budget ‘strategische aankopen’;
  3. De mindering van de jaarlijkse agrarische pachtopbrengst te verwerken in de Halfjaarrapportage 2022.
 2. Besluit

  1. In te stemmen met het per 1 april 2022 verlagen van de jachthuurvergoeding van € 10- naar € 6- per hectare;
  2. In te stemmen met het verlengen van de per 1 april 2022 aflopende jachthuurovereenkomsten voor een periode van 6 jaar tot en met 31 maart 2028.
 3. Besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma 2022 van MER-Sociaal Domein vast te stellen;
  2. Voor de uitvoering van additionele werkzaamheden Wmo en beschermd wonen respectievelijk € 31.469 en € 15.242 ter beschikking te stellen;
  3. Voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter beschikking te stellen;
  4. Voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te stellen.
  5. Dit collegevoorstel als ingekomen stuk aan te bieden aan de gemeenteraad.
 4. Besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegd projectplan "Mountainbikeroute Montfort";
  2. Hiervoor een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen, waarvan € 10.000 gedekt binnen het budget recreatie & toerisme FCL 60.56.00.70 en € 10.000 binnen het budget ‘kleinschalige economische projecten’ FCL 60.31.00.30.
 5. Besluit

  1. De opdracht aan Limburg Marketing tot uitvoering van het onderdeel ‘regionale promotietaak’ in te trekken per 1 januari 2023;
  2. In te stemmen met verzending van bijgevoegde brief aan Limburg Marketing waarin het besluit wordt medegedeeld.
 6. Besluit

  1. De aanbesteding trapliften gezamenlijk met de regio's Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg uit te voeren.
  2. In te stemmen met het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de gemeente Venlo als penvoerder conform bijgevoegd mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit.
 7. Besluit

  1. Bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling van een kindercentrum en kinderboerderij op het dorpspark Schepersheuvel.
 8. Besluit

  • De brief aan de gemeenteraad voorzien van de provinciale vooroverleg reactie op de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de expositie toren inclusief de visie van het college op deze reactie door te sturen naar de gemeenteraad.