Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 6 september 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  Het college besluit:

  1. Toe te treden tot het ‘Convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams’;
  2. Bijgevoegde brief met het verzoek tot toetreding tot het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams vast te stellen conform bijlage 2.
 2. Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgevoegde aanvraag voor een omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor het oprichten van een nieuwbouwwoning op de locatie Bosweg ong. Montfort, kadastraal bekend als Montfort, sectie E, nummer 1383;
  2. De noodzakelijke besluitvormingsprocedure ex. artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb op te starten door de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  3. Indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning de MER-omgevingsdienst conform het Mandaat-, machtigings- en volmachtregister Roerdalen en SC-MER 2021 het definitieve besluit te laten nemen;
  4. Bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan.
 3. Besluit

  1. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit collegevoorstel, toelichting, en bijlagen conform artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 4 van de Wet open overheid, tot communicatie over de beoogde locaties heeft plaatsgevonden;
  2. In te stemmen met de uit te werken locaties in Herkenbosch en Posterholt;
  3. De gemeenteraad via een aangevulde raadsinformatiebrief informeren over de voortgang;
  4. Omdat de tijdelijke woningen later gerealiseerd worden, ter overbrugging een tijdelijke noodopvang Oekraïeners voorbereiden zo mogelijk op de locatie Koezoep 3 in Herkenbosch.