Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

woensdag 29 juni 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Nota van Wijzigingen Jaarrekening 2021 en deze met bijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad voor behandeling op 7 juli 2022.
 2. Besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bevestigingsbrief voor de accountant voor de jaarrekening 2021.

 3. Besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2022 en deze toe te sturen aan
  de raad.

 4. Besluit

  1. In te stemmen met de Nota van wijzigingen voor het aanpassen van de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad voor behandeling op 7 juli 2022.
  2. Bij kamerbewoning gaat om panden binnen de bebouwde kom volgens het bestemmingsplan kernen die na toetsing door het college geschikt worden bevonden.