Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 13 december 2022

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 7.1.1

  Besluit

  1. De Inkoopstrategie aanbesteding Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. Midden-Limburg West /MER vast te stellen conform bijlage 1;
  2. De Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) begeleiding en kortdurend verblijf vast te stellen conform bijlage 2;
  3. De inkopers en de contractmanagers van de MER en MLW gemeenten doorlopend mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor de (beslissings)bevoegdheden in verband met de uitvoering van de inkoopprocedure Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. conform bijgevoegd mandaatbesluit (bijlage 3).
 2. 7.1.2

  Besluit

  1. Subsidie te verlenen van maximaal € 120.000,- aan Stichting Swalm en Roer voor het project gedragsdeskundige op school voor de periode februari 2023 tot februari 2026.
  2. Subsidie te verlenen van maximaal € 40.000,- aan Stichting Swalm en Roer voor de uitvoering van een pilotproject gedragsdeskundige voor de voorschoolse periode mei 2023 tot mei 2024.
 3. 8.1.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het verzoek (bijlage 1) van de voetbalvereniging SVH'39 om PV-panelen op het dak van het clubgebouw (gemeentelijk eigendom), gelegen aan de Schaapsweg 35 te Herkenbosch te leggen;
  2. In te stemmen met de vestiging van een nog op te stellen recht van opstal;
  3. In de akte een wijzigingsbevoegdheid op te nemen ten behoeve van de gemeente Roerdalen;

  Wethouder Jan Smits heeft niet aan de besluitvorming van dit agendapunt deelgenomen.

 4. 9.1.1

  Besluit

  1. in te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning voor kamerbewoning in het pand Kerkstraat 1 – 3 te Montfort en de bijbehorende voorschriften;
  2. in te stemmen met de realisatie van maximaal 8 parkeerplaatsen op eigen terrein;
  3. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst.
 5. 9.1.2

  Besluit

  in te stemmen met:

  1. het ontwerpraadsbesluit en ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Huysbongerdweg 29, Montfort’;
  2. het opstarten van de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening door het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Huysbongerdweg 29, Montfort’ zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  3. het sluiten van bijgevoegde anterieure overeenkomst.