Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 6 juli 2021

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit en ontwerp-bestemmingsplan ‘Recreatie aan de
  Meinweg’ met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPHKB2021RECadMW-OW01;
  2. De bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening op te starten door het
  ontwerp-raadsbesluit en het ontwerp-bestemmingsplan ‘Recreatie aan de Meinweg’, zes weken
  voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  3. Bijgevoegde anterieure overeenkomst met de Oostappen Groep aan te gaan.

 2. 6.1.2

  Besluit

  1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Dorpsstraat 77 Melick’;
  2. het ontwerp wijzigingsplan en ontwerp vaststellingsbesluit conform 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening voor een periode van zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  3. bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan.

 3. 8.1.1

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de brief van Boels Zanders Advocaten aan de RvC van OML;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.