Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 6 juli 2021

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

Besluit

1. In te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit en ontwerp-bestemmingsplan ‘Recreatie aan de
Meinweg’ met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPHKB2021RECadMW-OW01;
2. De bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening op te starten door het
ontwerp-raadsbesluit en het ontwerp-bestemmingsplan ‘Recreatie aan de Meinweg’, zes weken
voor zienswijzen ter inzage te leggen;
3. Bijgevoegde anterieure overeenkomst met de Oostappen Groep aan te gaan.

Besluit

1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Dorpsstraat 77 Melick’;
2. het ontwerp wijzigingsplan en ontwerp vaststellingsbesluit conform 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening voor een periode van zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
3. bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan.

Besluit

1. Kennis te nemen van de brief van Boels Zanders Advocaten aan de RvC van OML;
2. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.