Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 21 september 2021

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  In te stemmen met de brief aan Gedeputeerde Staten provincie Limburg met betrekking het Flinke Ven/Turfkoelen.

 2. 6.1.2

  Besluit

  1. Instemmen met de programmabegroting 2022-2025;
  2. Instemmen met het raadsvoorstel programmabegroting 2022-2025;
  3. Het raadsvoorstel inclusief alle bijlagen ter behandeling en vaststelling voor te leggen
  aan de raad.
  4. Kennis te nemen van de procesbeschrijving behandeling programmabegroting

 3. 7.1.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het storten van het Roerdalens aandeel (€ 980,00) van het positief resultaat van de exploitatierekening over het jaar 2020 in de SML-voorziening;
  2. De SML-jaarverantwoording 2020 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad;
  3. De raadsinformatiebrief over het proces van de Regionale Investeringsagenda ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.
 4. 7.1.2

  Besluit

  1. In te stemmen met Optie C plus verduurzaming, van de drie onderzochte opties voor uitbreiding en verduurzaming van de gemeentewerf in Melick;
  2. Akkoord te gaan met de benodigde investering van € 1.050.000 en de bijdrage van € 55.000 vanuit het Actieplan Duurzaamheid;
  3. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel.