Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 22 juni 2021

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

Besluit

1. De Raad via bijgesloten Raadsinformatiebrief te informeren over de oplopende werkvoorraad vergunningverlening en procedures bestemmingsplannen

Besluit

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Akerstraat 27 Posterholt’;
2. het ontwerpwijzigingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit volgens artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
3. bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan.

Besluit

In te stemmen met bijgevoegde raadinformatiebrief over start aanleg glasvezelnetwerk kernen Roerdalen.