Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 7 juni 2021

19:30 - 23:55

Locatie
MSTeams
Voorzitter
Ton Joris
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:23 - 00:04:20 - J. Vogels
00:04:20 - 00:04:52 - T. Joris
00:04:52 - 00:05:19 - R. Slangen

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-28 AVG
00:05:33 - 00:06:42 - T. Joris
00:06:42 - 00:10:07 - M. Maessen
00:10:16 - 00:11:33 - H. Nijskens
00:11:38 - 00:12:52 - I. Thevissen
00:12:58 - 00:14:30 - J. den Teuling
00:14:49 - 00:15:39 - H. Nijskens
00:15:45 - 00:16:19 - M. Maessen
00:16:26 - 00:17:06 - J. den Teuling
00:17:06 - 00:19:06 - T. Joris

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met bijgevoegd IHP Onderwijsaccommodaties en de daarin opgenomen beleidskaders en financiële kaders;
2. De gevraagde financiële ruimte ter grootte van € 7,05 mln te oormerken in de meerjarenbegroting;
3. In te stemmen met het gevraagde voorbereidingskrediet ter grootte van € 150.000;
4. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2021/9.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-29 Vaststellen integraal HuisvestingsPlan Onderwijsaccomodatie
00:19:08 - 00:20:15 - J. Paffen
00:20:22 - 00:21:36 - H. Nijskens
00:21:41 - 00:24:31 - I. Thevissen
00:24:37 - 00:24:44 - P. van Elmpt
00:24:52 - 00:27:06 - R. Wolters
00:27:21 - 00:29:00 - D. Wolters
00:29:15 - 00:32:31 - J. Smits
00:32:31 - 00:32:54 - J. den Teuling
00:32:54 - 00:44:24 - J. Smits
00:44:34 - 00:46:49 - Custers
00:46:52 - 00:50:50 - Verkerk
00:50:50 - 00:54:31 - J. Vossen
00:54:31 - 00:54:58 - T. Joris
00:55:00 - 00:56:15 - R. Wolters
00:56:23 - 00:56:55 - I. Thevissen
00:57:00 - 00:59:28 - H. Nijskens
00:59:28 - 00:59:44 - T. Joris
00:59:44 - 01:03:04 - J. Smits
01:03:07 - 01:06:24 - Verkerk
01:06:30 - 01:07:09 - H. Nijskens
01:07:22 - 01:07:42 - J. Smits
01:07:42 - 01:09:32 - T. Joris

Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 met een negatief saldo van € 1.138.369,54;
  2. Het negatieve saldo te dekken uit de algemene reserve;
  3. Vast te stellen begrotingswijziging 2021-07 (overheveling restantkredieten en projecten uit 2020).

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-30 Jaarstukken 2020
2021-31 Jaarstukken 2020
2021-32 Jaarstukken 2020
01:09:32 - 01:12:58 - J. Vogels
01:13:05 - 01:21:00 - R. Slangen
01:21:11 - 01:21:23 - P. van Elmpt
01:21:29 - 01:24:17 - J. Paffen
01:24:23 - 01:29:18 - H. van Keulen
01:29:24 - 01:34:04 - H. Nijskens
01:34:12 - 01:50:55 - J. Smits
01:51:00 - 01:52:42 - J. Paffen
01:52:57 - 02:01:37 - J. den Teuling
02:01:39 - 02:04:41 - Linssen
02:04:56 - 02:05:22 - M. de Boer-Beerta
02:05:22 - 02:05:48 - T. Joris
02:05:48 - 02:07:09 - R. Slangen
02:07:20 - 02:08:02 - P. van Elmpt
02:08:08 - 02:08:31 - H. Nijskens
02:08:40 - 02:10:38 - J. Smits
02:10:44 - 02:11:06 - R. Slangen
02:11:09 - 02:12:46 - J. Smits
02:12:46 - 02:13:59 - T. Joris