Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

dinsdag 7 september 2021

19:30 - 23:55
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Willem van Pol
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:42 - 00:00:46 - Willem van Pol, RL!
  00:00:49 - 00:01:56 - Willem van Pol, RL!
 2. 2

  00:01:10 - 00:01:56 - Willem van Pol, RL!
 3. 3

  00:01:22 - 00:01:56 - Willem van Pol, RL!
  00:01:56 - 00:02:02 - Elze Dijkstra, VVD
  00:02:02 - 00:02:09 - Willem van Pol, RL!
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  1. Het “Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Roerdalen” vast te stellen en tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking
  te laten treden;
  2. Het “Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Roerdalen” uiterlijk binnen twee jaar na de inwerkingtreding te evalueren.

  00:02:08 - 00:02:09 - Willem van Pol, RL!
  00:02:09 - 00:03:26 - Leon Wolters, CDA
  00:03:26 - 00:03:27 - Willem van Pol, RL!
  00:03:58 - 00:04:02 - Willem van Pol, RL!
  00:04:02 - 00:06:00 - Ingrid Thevissen, OR
  00:06:00 - 00:06:07 - Willem van Pol, RL!
  00:06:07 - 00:06:54 - Pierre van Elmpt, DR
  00:06:54 - 00:06:56 - Willem van Pol, RL!
  00:06:59 - 00:07:59 - Loes Vestjens, RL!
  00:07:59 - 00:08:04 - Willem van Pol, RL!
  00:08:04 - 00:10:25 - Jan Smits, wethouder
  00:10:25 - 00:10:27 - Willem van Pol, RL!
  00:10:27 - 00:11:02 - Sjoerd van Eck
  00:11:02 - 00:11:05 - Willem van Pol, RL!
  00:11:05 - 00:11:30 - Elze Dijkstra, VVD
  00:11:30 - 00:12:22 - Willem van Pol, RL!
  00:12:22 - 00:12:24 - Ingrid Thevissen, OR
  00:12:24 - 00:13:14 - Willem van Pol, RL!
 5. 5

  Voorgesteld besluit

  1. de volgende activiteiten aan te wijzen als gevallen waarin de gemeenteraad gebruikmaakt van de adviesbevoegdheid als bedoeld in artikel 16.15 lid 1 Omgevingswet juncto artikel 16.15a, onder b, Invoeringswet Omgevingswet:
  Lijst verzwaard advies Omgevingswet:

  1. het bouwen van vier of meer woningen binnen de kerngrenzen, tenzij het gaat om woningbouw in bestaande bebouwing of indien er sprake is van sloop en nieuwbouw;
  2. het bouwen van een of meer woningen buiten de kerngrenzen;
  3. het nieuw vestigen van niet-agrarische bedrijven buiten de kerngrenzen of het uitbreiden van bestaande niet-agrarische bedrijven buiten de kerngrenzen met meer dan 10% van het toegestane bebouwingsoppervlakte;
  4. het nieuw vestigen van agrarische bedrijven of het uitbreiden intensieve veehouderijen buiten het landbouwontwikkelingsgebied;
  5. het toevoegen of uitbreiden van bebouwing in een Natura-2000 gebied;
  6. het realiseren van grootschalige (wind- en zonne-)energie-opwerkkers;
  7. het aanleggen van nieuwe of het aanpassen van bestaande infrastructuur, tenzij het gaat om lokale weg- en waterinfrastructuur;
  8. het plaatsen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter;

  2. de Lijst verzwaard advies Omgevingswet, zoals opgenomen in het eerste lid, twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit te evalueren, of zoveel eerder of later als wenselijk;
  3. dat dit besluit in werking treedt met ingang van datum inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2021-40 Ondergrondse opslag
  00:12:30 - 00:13:14 - Willem van Pol, RL!
  00:13:14 - 00:14:42 - Loes Vestjens, RL!
  00:14:42 - 00:14:44 - Willem van Pol, RL!
  00:14:44 - 00:15:09 - Frans Peeters, DR
  00:15:09 - 00:15:12 - Willem van Pol, RL!
  00:15:51 - 00:15:56 - Willem van Pol, RL!
  00:15:56 - 00:16:54 - Elze Dijkstra, VVD
  00:16:54 - 00:16:58 - Willem van Pol, RL!
  00:16:58 - 00:17:38 - Leon Wolters, CDA
  00:17:38 - 00:17:45 - Willem van Pol, RL!
  00:17:45 - 00:18:22 - Jan Smits, wethouder
  00:18:29 - 00:18:31 - Willem van Pol, RL!
  00:18:31 - 00:18:35 - Anoek Driessen
  00:18:35 - 00:21:10 - Jan Smits, wethouder
  00:21:12 - 00:21:17 - Willem van Pol, RL!
  00:21:31 - 00:22:23 - Jan Smits, wethouder
  00:22:23 - 00:22:25 - Elze Dijkstra, VVD
  00:22:25 - 00:22:33 - Willem van Pol, RL!
  00:22:33 - 00:23:30 - Jan Smits, wethouder
  00:23:30 - 00:23:34 - Willem van Pol, RL!
  00:23:34 - 00:25:28 - Anoek Driessen
  00:25:28 - 00:25:35 - Willem van Pol, RL!
  00:25:35 - 00:26:07 - Elze Dijkstra, VVD
  00:26:07 - 00:26:07 - Willem van Pol, RL!
  00:26:07 - 00:26:36 - Jan Smits, wethouder
  00:26:36 - 00:26:40 - Elze Dijkstra, VVD
  00:26:40 - 00:26:55 - Willem van Pol, RL!
  00:26:55 - 00:27:20 - Jan Smits, wethouder
  00:27:20 - 00:27:25 - Willem van Pol, RL!
  00:27:52 - 00:27:55 - Willem van Pol, RL!
  00:27:55 - 00:28:11 - Cobi Heldens, PvdA
  00:28:11 - 00:28:20 - Willem van Pol, RL!
  00:28:20 - 00:29:01 - Jan Smits, wethouder
  00:29:01 - 00:29:06 - Willem van Pol, RL!
  00:29:06 - 00:29:08 - Jan Smits, wethouder
  00:29:08 - 00:29:29 - Willem van Pol, RL!
  00:29:29 - 00:29:31 - Leon Wolters, CDA
  00:29:31 - 00:29:35 - Willem van Pol, RL!
  00:29:35 - 00:29:38 - Henk van Keulen, OR
  00:29:38 - 00:29:47 - Willem van Pol, RL!
  00:29:47 - 00:29:54 - Elze Dijkstra, VVD
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Exgaard 6 Melick’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2020EXGAARD6-VG01, vast te stellen conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2020EXGAARD-OW01, zoals dat met ingang van 3 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:29:52 - 00:29:54 - Elze Dijkstra, VVD
  00:29:54 - 00:30:31 - Willem van Pol, RL!
  00:30:31 - 00:31:19 - Ingrid Thevissen, OR
  00:31:19 - 00:31:21 - Willem van Pol, RL!
  00:31:21 - 00:31:46 - Cobi Heldens, PvdA
  00:31:46 - 00:31:48 - Willem van Pol, RL!
  00:31:48 - 00:32:05 - Pierre van Elmpt, DR
  00:32:05 - 00:32:13 - Willem van Pol, RL!
  00:32:13 - 00:32:47 - Martijn van Helvert, wethouder
  00:32:47 - 00:32:56 - Willem van Pol, RL!
  00:32:56 - 00:33:00 - Cobi Heldens, PvdA
  00:33:00 - 00:33:02 - Martijn van Helvert, wethouder
  00:33:02 - 00:33:04 - Willem van Pol, RL!
  00:33:04 - 00:33:18 - Martijn van Helvert, wethouder
  00:33:20 - 00:33:27 - Willem van Pol, RL!
  00:33:27 - 00:33:31 - Martijn van Helvert, wethouder
  00:33:31 - 00:34:23 - Jan Smits, wethouder
  00:34:26 - 00:35:25 - Willem van Pol, RL!
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  De Begrotingswijziging 2021-11 ten behoeve van de nadere uitwerking van het project woonwagenlocaties Roerdalen vast te
  stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2021-41 Kosten woonwagen
  2021-42 Starterslening ook voor koop woonwagens of chalet
  00:34:50 - 00:35:25 - Willem van Pol, RL!
  00:36:04 - 00:36:06 - Willem van Pol, RL!
  00:36:06 - 00:36:22 - Frans Peeters, DR
  00:36:25 - 00:36:27 - Willem van Pol, RL!
  00:36:27 - 00:36:34 - Cobi Heldens, PvdA
  00:36:37 - 00:36:39 - Willem van Pol, RL!
  00:36:39 - 00:38:37 - Henk van Keulen, OR
  00:38:37 - 00:38:39 - Willem van Pol, RL!
  00:38:39 - 00:39:59 - Elze Dijkstra, VVD
  00:39:59 - 00:40:02 - Willem van Pol, RL!
  00:40:02 - 00:41:26 - Naud Kuypers, CDA
  00:41:26 - 00:41:31 - Willem van Pol, RL!
  00:41:31 - 00:50:29 - Jan Smits, wethouder
  00:50:29 - 00:50:36 - Willem van Pol, RL!
  00:50:36 - 00:50:56 - Elze Dijkstra, VVD
  00:50:56 - 00:51:01 - Willem van Pol, RL!
  00:51:01 - 00:51:12 - Jan Smits, wethouder
  00:51:15 - 00:53:07 - Willem van Pol, RL!
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan voor de integrale herontwikkeling van centrum Herkenbosch ter plaatse van de Stationsweg 7/Europalaan Centrum 26, Stationsweg 5 en Hoofdstraat 49-51;
  2. Het tekort van € € 1.537.000,- te dekken uit de algemene reserve ten behoeve van de integrale herontwikkeling van centrum Herkenbosch onder voorwaarde dat alle partijen overgaan tot ondertekening van de koopovereenkomst in het belang van een integrale ontwikkeling;
  3. Af te wijken van de grondprijs conform gemeentelijke Grondnota ten bate van de grondopbrengsten van onderhavige herontwikkeling;
  4. Bijbehorende begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2021-43 Termijn KCL subsidieaanvraag
  2021-44 Middelen tegen speculaties
  00:51:41 - 00:53:07 - Willem van Pol, RL!
  00:53:07 - 00:56:34 - Leon Wolters, CDA
  00:56:34 - 00:56:42 - Willem van Pol, RL!
  00:56:42 - 00:58:54 - Herman Nijskens, VVD
  00:58:54 - 00:58:56 - Willem van Pol, RL!
  00:58:56 - 01:02:34 - Ingrid Thevissen, OR
  01:02:34 - 01:02:41 - Willem van Pol, RL!
  01:02:41 - 01:05:16 - Cobi Heldens, PvdA
  01:05:16 - 01:05:19 - Willem van Pol, RL!
  01:05:19 - 01:05:54 - Frans Peeters, DR
  01:05:54 - 01:05:57 - Willem van Pol, RL!
  01:05:57 - 01:06:25 - Ralph v. d. Waardenberg, RL!
  01:06:28 - 01:06:34 - Willem van Pol, RL!
  01:06:34 - 01:22:20 - Jan Smits, wethouder
  01:22:20 - 01:22:27 - Willem van Pol, RL!
  01:22:27 - 01:22:54 - Rob Notermans, griffier
  01:22:54 - 01:23:04 - Willem van Pol, RL!
  01:23:04 - 01:23:08 - Rob Notermans, griffier
  01:23:08 - 01:23:17 - Willem van Pol, RL!
  01:23:17 - 01:23:40 - Rob Notermans, griffier
  01:23:40 - 01:26:09 - Jan Smits, wethouder
  01:26:09 - 01:26:13 - Willem van Pol, RL!
  01:26:13 - 01:30:56 - Ellen de Groot
  01:30:56 - 01:31:12 - Willem van Pol, RL!
  01:31:12 - 01:32:27 - Leon Wolters, CDA
  01:32:27 - 01:32:34 - Willem van Pol, RL!
  01:32:34 - 01:34:04 - Jan Smits, wethouder
  01:34:04 - 01:34:06 - Willem van Pol, RL!
  01:34:06 - 01:37:57 - Herman Nijskens, VVD
  01:37:57 - 01:37:59 - Willem van Pol, RL!
  01:37:59 - 01:39:56 - Jan Smits, wethouder
  01:39:56 - 01:40:01 - Willem van Pol, RL!
  01:40:01 - 01:41:25 - Cobi Heldens, PvdA
  01:41:25 - 01:41:36 - Willem van Pol, RL!
  01:41:36 - 01:41:56 - Jan Smits, wethouder
  01:41:56 - 01:42:22 - Cobi Heldens, PvdA
  01:42:22 - 01:42:23 - Jan Smits, wethouder
  01:42:23 - 01:42:29 - Willem van Pol, RL!
  01:42:29 - 01:42:52 - Jan Smits, wethouder
  01:42:54 - 01:43:17 - Willem van Pol, RL!
  01:43:17 - 01:43:22 - Leon Wolters, CDA
  01:43:22 - 01:43:26 - Ingrid Thevissen, OR
  01:43:26 - 01:43:28 - Cobi Heldens, PvdA
  01:43:28 - 01:43:31 - Frans Peeters, DR
  01:43:31 - 01:43:40 - Willem van Pol, RL!
  01:43:40 - 01:43:42 - Leon Wolters, CDA
  01:43:42 - 01:43:47 - Ingrid Thevissen, OR
  01:43:47 - 01:43:57 - Cobi Heldens, PvdA
  01:43:57 - 01:44:01 - Willem van Pol, RL!
  01:44:01 - 01:44:03 - Frans Peeters, DR
  01:44:03 - 01:44:06 - Ralph v. d. Waardenberg, RL!
  01:44:06 - 01:44:22 - Willem van Pol, RL!