Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 6 september 2021

19:30 - 23:55

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Piet van der Vorst
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:13 - 00:04:07 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter

Voorgesteld besluit

1. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen;
2. De reserve "organisatieontwikkeling" voor € 100.000 in
te zetten voor de dekking van extra organisatiekosten
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling;
3. De reserve "accommodatiebeleid" voor € 37.000 in te
zetten om de sloop- en opruimkosten te dekken van het
clubgebouw op het voormalig sportpark Sint Odiliënberg;
4. De reserve "overige bestemmingen" op te heffen en de
resterende € 35.000 toe te voegen aan de algemene
reserve;
5. De reserve "Beleggingen" op te heffen (restwaarde € O);
6. In te stemmen met begrotingswijziging 2021-8;
7. De volgende aanvullende investeringskredieten te
verstrekken:
a. €85.000 voor de vervanging van de brug in
fietspad Boomstraat Posterholt;
b. €99.000 voor renovatie van de bomen van de
Grote Bergerweg;
c. €28.000 voor de aankoop van een houtversnipperaar

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-39 Overzicht verbonden partijen inzake bezuinigingen
00:04:10 - 00:05:56 - Herman Nijskens, VVD
00:05:56 - 00:06:00 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:06:00 - 00:08:00 - Jos Paffen, PvdA
00:08:00 - 00:08:06 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:08:06 - 00:11:56 - Henk van Keulen, OR
00:11:56 - 00:12:01 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:12:01 - 00:12:47 - Pierre van Elmpt, DR
00:12:47 - 00:12:49 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:12:51 - 00:14:42 - Karin Hermans, RL!
00:14:42 - 00:14:49 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:14:49 - 00:21:02 - Jan Smits, wethouder
00:21:02 - 00:21:05 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:21:05 - 00:21:42 - Herman Nijskens, VVD
00:21:42 - 00:24:24 - Jan Smits, wethouder
00:24:24 - 00:24:26 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:24:34 - 00:30:29 - Jan den Teuling, wethouder
00:30:29 - 00:30:45 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:30:45 - 00:31:09 - Karin Hermans, RL!
00:31:09 - 00:31:13 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:31:13 - 00:34:41 - Herman Nijskens, VVD
00:34:41 - 00:34:46 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:34:46 - 00:36:06 - Jeroen Roubroeks, CDA
00:36:06 - 00:36:08 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:36:11 - 00:36:26 - Henk van Keulen, OR
00:36:26 - 00:36:33 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:36:33 - 00:38:55 - Jan den Teuling, wethouder
00:38:55 - 00:38:59 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:38:59 - 00:44:53 - Jan Smits, wethouder
00:44:53 - 00:44:55 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:44:55 - 00:45:02 - Jan den Teuling, wethouder
00:45:02 - 00:45:07 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:45:07 - 00:46:10 - Jos Paffen, PvdA
00:46:10 - 00:47:21 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter

Voorgesteld besluit

1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Roerdalen, zoals vastgesteld op 14 juli 2014, in te trekken;
2. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Roerdalen 2021 vast te stellen.

00:47:21 - 00:47:39 - Mieke Schotemeijer, PvdA
00:47:39 - 00:47:43 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:47:43 - 00:49:22 - John Peggen, OR
00:49:27 - 00:49:29 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:49:29 - 00:50:03 - Pierre van Elmpt, DR
00:50:06 - 00:50:08 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:50:10 - 00:50:42 - Ruud Wolters, RL!
00:50:42 - 00:50:44 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:50:44 - 00:51:41 - Jan den Teuling, wethouder
00:51:41 - 00:51:43 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:51:43 - 00:51:52 - John Peggen, OR
00:51:52 - 00:51:54 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:51:54 - 00:53:19 - Jan den Teuling, wethouder
00:53:19 - 00:53:28 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:53:28 - 00:53:33 - Mieke Schotemeijer, PvdA
00:53:33 - 00:53:46 - Jan den Teuling, wethouder
00:53:46 - 00:54:00 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:54:03 - 00:54:17 - Pierre van Elmpt, DR
00:54:17 - 00:54:19 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:54:19 - 00:55:03 - Jan den Teuling, wethouder
00:55:03 - 00:55:39 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:55:39 - 00:55:41 - Herman Nijskens, VVD
00:55:41 - 00:55:43 - Naud Kuijpers, CDA
00:55:43 - 00:55:48 - John Peggen, OR
00:55:48 - 00:55:50 - Pierre van Elmpt, DR
00:55:50 - 00:57:56 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de businesscases van de burgerinitiatieven in Vlodrop en Montfort;
2. Ten aanzien van de businesscase voor 't Sweeltje in Montfort akkoord te gaan met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €
12.500, met ingang van 2022;
3. Ten aanzien van de businesscase voor 't Ploensjbad in Vlodrop akkoord te gaan met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €
12.500, met ingang van 2022;
4. Een voorziening voor groot onderhoud van € 29.000 jaarlijks, volgens bijgevoegde kostenramingen op te nemen in de
begroting;
5. Besluitpunt 3 te effectueren onder voorbehoud van instemming met de businesscase voor de integrale
dorpsaccommodatie Vlodrop in de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2021;
6. Voor beide buitenbaden het exploitatiejaar 2022 als pilotperiode te beschouwen en beide exploitaties, samen met de burgerinitiatieven in Q4-2022 te evalueren ten aanzien van de levensvatbaarheid;
7. Op basis van de evaluatie onder besluitpunt 6 uiterlijk eind Q4-2022 besluitpunten 2 tot en met 4 definitief en structureel
te effectueren dan wel te stoppen;
8. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 12.

00:57:56 - 00:59:04 - John Peggen, OR
00:59:04 - 00:59:06 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:59:09 - 00:59:56 - Gerrion van Elmpt, DR
00:59:56 - 00:59:58 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:00:00 - 01:00:34 - Ruud Wolters, RL!
01:00:34 - 01:00:38 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:00:38 - 01:01:27 - Mieke Schotemeijer, PvdA
01:01:30 - 01:01:32 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:01:34 - 01:03:07 - Theo Savelkoul, VVD
01:03:07 - 01:03:09 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:03:09 - 01:03:31 - Naud Kuijpers, CDA
01:03:31 - 01:03:33 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:03:35 - 01:07:26 - Jan den Teuling, wethouder
01:07:26 - 01:07:28 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:07:28 - 01:07:46 - Theo Savelkoul, VVD
01:07:46 - 01:07:47 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:07:47 - 01:09:34 - Jan den Teuling, wethouder
01:09:34 - 01:09:40 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:09:43 - 01:10:04 - Pierre van Elmpt, DR
01:10:04 - 01:10:23 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:10:23 - 01:10:25 - Naud Kuijpers, CDA
01:10:25 - 01:10:30 - Theo Savelkoul, VVD
01:10:30 - 01:10:32 - Mieke Schotemeijer, PvdA
01:10:32 - 01:10:37 - John Peggen, OR
01:10:37 - 01:10:39 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:10:39 - 01:10:41 - Ruud Wolters, RL!
01:10:41 - 01:10:55 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter