Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 11 januari 2021

19:30 - 23:55

Locatie
Digitaal via MSTeams
Voorzitter
Piet van der Vorst
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Hippisch Centrum Montfort';
2. Het bestemmingsplan 'Hippisch Centrum Montfort' getekend op de ondergrond met
identificatienummer NLIMRO.1669.BPMFT2020BPHIPCNTR-VG01 , gewijzigd vaststellen, getekend
op de ondergrond met identificatienummer NLIMRO.1669.BPMFT2020BPHIPCNTR-OW01 , z0als
dat met ingang van 6 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.1 2 Wro vaststellen

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-04 Ter inzage legging anterieure overeenkomst