Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 29 maart 2021

19:30 - 23:55

Locatie
digitaal via MS Teams
Voorzitter
Piet van der Vorst
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:11:10 - 00:14:22 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

- De beide buitenbaden in het zomerseizoen 2021 open te houden voor zover dat past binnen de hiervoor beschikbare middelen in de begroting 2021;
- De businesscases van de burgerinitiatieven, nu in voorbereiding en gericht op een overname van het beheer van de buitenbaden binnen de afgesproken financiële kaders, ter definitieve besluitvorming aan de raad voor te leggen uiterlijk in de raadsvergadering vóór de begrotingsbehandeling 2022-2025.

00:14:22 - 00:15:02 - P. Lankveld
00:15:02 - 00:16:55 - J. Paffen
00:16:55 - 00:19:18 - D. Mestrum
00:19:18 - 00:20:20 - P. van Elmpt
00:20:20 - 00:22:10 - J. Roubroeks
00:22:10 - 00:22:49 - R. van den Waardenberg
00:22:49 - 00:30:44 - J. den Teuling
00:30:44 - 00:31:17 - P. van der Vorst
00:31:17 - 00:31:35 - D. Mestrum
00:31:35 - 00:33:15 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een woning aan de Bosserveldweg (ong.) Sint Odiliënberg

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-13 Eerder ingediende aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouwwoning Bosscherveldweg (ong.) Sint Odilienberg
00:41:24 - 00:41:48 - M. Schotemeijer
00:41:48 - 00:42:00 - P. Lankveld
00:42:00 - 00:42:30 - J. Smits
00:42:48 - 00:43:28 - M. Schotemeijer
00:43:28 - 00:44:09 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan 'Gestraatje 50 en S0a Montfort' getekend
op de ondergrond met identificatienummer
NL.IMRO.1669.BPMFT2020GESTRTJS0-VG01 , ongewijzigd vast te
stellen, getekend op de ondergrond met identificatienummer
NL.IMRO.1669.BPMFT2020GESTRTJS0-OW01 , zoals dat met ingang
van 21 december 2020 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.1 2 Wro
vaststellen.

00:33:15 - 00:35:26 - M. Maessen
00:35:26 - 00:35:47 - H. van Keulen
00:35:47 - 00:36:17 - M. Schotemeijer
00:36:17 - 00:37:47 - J. Smits
00:38:35 - 00:39:10 - M. Schotemeijer
00:40:08 - 00:41:24 - P. van der Vorst