Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

woensdag 9 juni 2021

19:30 - 23:55

Locatie
MSTeams
Voorzitter
Ton Joris
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het doorlopen participatietraject als
onderdeel van de beleidsvorming van het Beleidskader “Zonne- en
Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030”;
2. De ambitie vast te stellen minimaal 70% van het
elektriciteitsverbruik in Roerdalen in 2030 duurzaam op te wekken;
3.Het beleidskader “Zonne-en Windenergie gemeente Roerdalen
2021-2030” vast te stellen.

00:02:12 - 00:04:12 - G. van Elmpt
00:04:21 - 00:10:51 - R. Wolters
00:11:03 - 00:14:24 - I. Thevissen
00:14:30 - 00:16:04 - M. Schotemeijer
00:16:09 - 00:18:12 - C. Frenken
00:18:24 - 00:41:50 - Jan Smits
00:41:52 - 00:46:23 - H. De Jong
00:46:35 - 00:48:27 - C. Frenken
00:48:31 - 00:50:32 - R. Wolters
00:50:46 - 00:51:42 - P. Lankveld
00:51:49 - 00:52:13 - I. Thevissen
00:52:40 - 01:01:06 - Jan Smits
01:01:19 - 01:06:12 - H. De Jong
01:06:13 - 01:08:23 - T. Joris

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het Plan Omvorming 2021-2024 en de hierin opgenomen ambities;
2. De basisondersteuning uit te breiden en te financieren via een subsidietender voor 2023;
3. In te stemmen met het uitvoeren van de pilots Praktijkondersteuner huisarts en basisondersteuning in 2022.

01:08:24 - 01:09:12 - R. van den Waardenberg
01:09:20 - 01:09:39 - Jan Smits
01:09:48 - 01:10:47 - G. van Elmpt
01:10:52 - 01:14:12 - M. Schotemeijer
01:14:17 - 01:16:39 - I. Thevissen
01:16:40 - 01:35:06 - J. den Teuling
01:35:11 - 01:36:29 - N. Kuijpers
01:36:37 - 01:37:32 - J. den Teuling
01:37:41 - 01:38:17 - N. Kuijpers
01:38:24 - 01:39:52 - J. den Teuling
01:39:59 - 01:42:00 - M. Schotemeijer
01:42:10 - 01:43:52 - J. den Teuling
01:43:53 - 01:52:46 - T. Joris

Voorgesteld besluit

De kadernota 2022 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2022-2025

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-35 Kadernota 2022
01:52:47 - 01:55:35 - M. Schotemeijer
01:55:39 - 01:57:57 - R. van den Waardenberg
01:58:03 - 02:00:42 - P. Lankveld
02:00:51 - 02:02:04 - H. van Keulen
02:02:07 - 02:03:22 - G. van Elmpt
02:03:27 - 02:17:04 - J. den Teuling
02:17:09 - 02:17:49 - P. Lankveld
02:18:01 - 02:20:18 - M. Linssen
02:20:28 - 02:24:52 - M. de Boer
02:24:53 - 02:26:32 - T. Joris