Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 22 februari 2021

19:30 - 23:55

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Ton Joris
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-07 Presentatie van Driven by Values van 25 januari 2021
2021-08 Presentatie van Driven by Values van 25 januari 2021
00:07:11 - 00:09:08 - J. van Kruchten
00:09:25 - 00:10:30 - J. Smits
00:10:37 - 00:11:07 - J. van Kruchten
00:11:08 - 00:12:28 - J. Smits
00:12:42 - 00:16:18 - C. Frenken
00:16:28 - 00:19:12 - J. Smits
00:19:13 - 00:21:21 - T. Joris

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-09 Legeskosten bij aanvragen suppletieregeling Explosieven
00:21:55 - 00:23:44 - B. Suylen
00:23:57 - 00:24:19 - M. de Boer-Beerta
00:24:47 - 00:25:15 - F. Peeters
00:25:17 - 00:29:11 - M. de Boer-Beerta
00:29:13 - 00:33:09 - T. Joris

Voorgesteld besluit

 1. Kennis te nemen van de effecten van decembercirculaire 2020.
 2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor:
  a. de organisatie van de tweede Kamerverkiezingen (€ 30.500);
  b. ondersteuning lokale voorzieningen (€ 65.000);
  c. flankerend beleid participatie (€ 92.000).
 3. In te stemmen met de verlaging van de onttrekking uit de reserve "afdekking tekorten"
  voor respectievelijk € 206.000 en € 205.000 in de jaren 2022 en 2023.
 4. In te stemmen met een onttrekking aan de algemeen reserve van € 132.000 voor de
  ondersteuning van lokale voorzieningen.
 5. In te stemmen met de 6de begrotingswijziging 2021.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-10 Saldi van de opeenvolgende jaren in de begroting 2021-2024
00:33:10 - 00:34:27 - H. Nijskens
00:34:37 - 00:37:12 - B. Suylen
00:37:20 - 00:37:55 - J. Paffen
00:38:22 - 00:41:55 - J. Smits
00:41:59 - 00:45:35 - Linsen
00:45:36 - 00:46:11 - L. Wolters
00:46:12 - 00:46:42 - J. Smits
00:47:04 - 00:48:48 - Linsen
00:48:49 - 00:49:18 - T. Joris
00:49:19 - 00:49:56 - J. Paffen
00:50:04 - 00:51:17 - H. Nijskens
00:51:26 - 00:52:27 - J. Smits
00:52:32 - 00:54:25 - Linsen
00:54:31 - 00:55:01 - H. Nijskens
00:55:10 - 00:56:24 - Linsen
00:56:25 - 00:59:00 - T. Joris