Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

dinsdag 12 oktober 2021

19:30 - 23:55

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Willem van Pol
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:02 - 00:01:13 - Jan den Teuling, wethouder
00:01:13 - 00:01:58 - Willem van Pol, RL!
00:01:58 - 00:03:49 - Leon Wolters, CDA
00:03:49 - 00:03:54 - Willem van Pol, RL!
00:03:54 - 00:05:50 - Herman Nijskens, VVD
00:05:50 - 00:05:59 - Willem van Pol, RL!
00:05:59 - 00:06:25 - Ralph v. d. Waardenberg, RL!
00:06:25 - 00:06:29 - Willem van Pol, RL!
00:06:29 - 00:10:31 - Jan Smits, wethouder
00:10:31 - 00:10:37 - Leon Wolters, CDA
00:10:37 - 00:10:44 - Willem van Pol, RL!
00:10:46 - 00:11:37 - Herman Nijskens, VVD
00:11:37 - 00:11:58 - Jan Smits, wethouder
00:11:58 - 00:12:19 - Willem van Pol, RL!
00:12:19 - 00:12:21 - Leon Wolters, CDA
00:12:21 - 00:12:23 - Herman Nijskens, VVD
00:12:23 - 00:12:25 - Daniëlle Mestrum, OR
00:12:25 - 00:12:28 - Willem van Pol, RL!
00:12:28 - 00:12:30 - Gerrion van Elmpt, DR
00:12:30 - 00:12:32 - Ralph v. d. Waardenberg, RL!
00:12:32 - 00:13:42 - Willem van Pol, RL!
00:13:44 - 00:17:34 - Roland Slangen, RL!
00:17:34 - 00:17:36 - Willem van Pol, RL!
00:17:36 - 00:18:27 - Pierre van Elmpt, DR
00:18:27 - 00:18:31 - Willem van Pol, RL!
00:18:31 - 00:19:33 - Cobi Heldens, PvdA
00:19:33 - 00:19:37 - Willem van Pol, RL!
00:19:37 - 00:20:47 - John Peggen, OR
00:20:47 - 00:20:49 - Willem van Pol, RL!
00:20:49 - 00:25:31 - Herman Nijskens, VVD
00:25:31 - 00:25:36 - Willem van Pol, RL!
00:25:36 - 00:25:59 - Ton Joris, CDA
00:25:59 - 00:26:01 - Jan den Teuling, wethouder
00:26:01 - 00:28:21 - Ton Joris, CDA
00:28:21 - 00:28:29 - Willem van Pol, RL!
00:28:29 - 00:30:29 - Jan den Teuling, wethouder
00:30:29 - 00:30:34 - Roland Slangen, RL!
00:30:34 - 00:30:48 - Willem van Pol, RL!
00:30:49 - 00:31:19 - Jan den Teuling, wethouder
00:31:20 - 00:31:39 - Richard Custers
00:31:39 - 00:31:41 - Willem van Pol, RL!
00:31:41 - 00:31:43 - Richard Custers
00:31:43 - 00:39:46 - Jan den Teuling, wethouder
00:39:46 - 00:39:51 - Willem van Pol, RL!
00:39:51 - 00:40:08 - Ton Joris, CDA
00:40:08 - 00:40:12 - Willem van Pol, RL!
00:40:12 - 00:40:37 - Jan den Teuling, wethouder
00:40:37 - 00:40:50 - Willem van Pol, RL!
00:40:50 - 00:41:11 - Ton Joris, CDA
00:41:11 - 00:41:20 - Willem van Pol, RL!
00:41:27 - 00:41:50 - Jan den Teuling, wethouder
00:41:51 - 00:42:10 - Ton Joris, CDA
00:42:10 - 00:42:11 - Jan den Teuling, wethouder
00:42:11 - 00:42:14 - Ton Joris, CDA
00:42:14 - 00:43:21 - Jan den Teuling, wethouder
00:43:21 - 00:43:24 - Willem van Pol, RL!
00:43:24 - 00:45:21 - Herman Nijskens, VVD
00:45:21 - 00:45:23 - Willem van Pol, RL!
00:45:23 - 00:45:59 - Jan den Teuling, wethouder
00:46:00 - 00:46:30 - Richard Custers
00:46:32 - 00:46:38 - Willem van Pol, RL!
00:46:38 - 00:46:51 - Pierre van Elmpt, DR
00:46:51 - 00:46:53 - Willem van Pol, RL!
00:46:55 - 00:47:08 - Jan den Teuling, wethouder
00:47:08 - 00:47:10 - Pierre van Elmpt, DR
00:47:10 - 00:47:13 - Willem van Pol, RL!
00:47:13 - 00:47:38 - Pierre van Elmpt, DR
00:47:38 - 00:47:48 - Jan den Teuling, wethouder
00:47:51 - 00:47:53 - Willem van Pol, RL!
00:47:53 - 00:49:24 - Roland Slangen, RL!
00:49:24 - 00:49:27 - Willem van Pol, RL!
00:49:27 - 00:50:17 - Jan den Teuling, wethouder
00:50:17 - 00:50:23 - Willem van Pol, RL!
00:50:23 - 00:50:38 - Jan den Teuling, wethouder
00:50:39 - 00:50:51 - Willem van Pol, RL!
00:50:51 - 00:50:57 - Jan den Teuling, wethouder
00:50:57 - 00:50:59 - Willem van Pol, RL!
00:50:59 - 00:51:20 - Jan den Teuling, wethouder
00:51:21 - 00:51:22 - Willem van Pol, RL!
00:51:22 - 00:51:37 - Roland Slangen, RL!
00:51:40 - 00:51:40 - Willem van Pol, RL!
00:51:40 - 00:51:49 - Jan den Teuling, wethouder
00:51:49 - 00:52:13 - Willem van Pol, RL!
00:52:13 - 00:52:15 - Jan den Teuling, wethouder
00:52:15 - 00:52:20 - Roland Slangen, RL!
00:52:20 - 00:52:22 - Willem van Pol, RL!
00:52:22 - 00:52:56 - Jan den Teuling, wethouder
00:52:56 - 00:53:02 - Willem van Pol, RL!
00:53:02 - 00:53:21 - Ton Joris, CDA
00:53:21 - 00:53:41 - Willem van Pol, RL!
00:53:41 - 00:53:50 - Pierre van Elmpt, DR
00:53:50 - 00:54:49 - Willem van Pol, RL!
00:54:49 - 00:55:28 - Elze Dijkstra, VVD
00:55:28 - 00:55:32 - Willem van Pol, RL!
00:55:32 - 00:56:00 - Martijn van Helvert, wethouder
00:56:00 - 00:56:06 - Willem van Pol, RL!
00:56:06 - 00:56:25 - Elze Dijkstra, VVD
00:56:25 - 00:56:32 - Willem van Pol, RL!
00:56:32 - 00:57:29 - Laurie van Melick
00:57:31 - 00:57:59 - Willem van Pol, RL!
00:57:59 - 00:58:31 - Jan den Teuling, wethouder
00:58:31 - 00:58:50 - Willem van Pol, RL!
00:58:50 - 00:59:39 - Jan den Teuling, wethouder
00:59:39 - 00:59:41 - Willem van Pol, RL!
00:59:41 - 01:00:25 - Herman Nijskens, VVD
01:00:25 - 01:00:48 - Jan den Teuling, wethouder
01:00:48 - 01:01:01 - Roland Slangen, RL!
01:01:01 - 01:01:12 - Willem van Pol, RL!
01:01:12 - 01:01:24 - Cobi Heldens, PvdA
01:01:24 - 01:01:32 - Willem van Pol, RL!
01:10:24 - 01:10:41 - Danny Abels, Raadsadviseur
01:15:07 - 01:15:21 - Jan Smits, wethouder
01:16:06 - 01:16:22 - Ton Joris, CDA
01:16:27 - 01:16:33 - John Peggen, OR
01:16:33 - 01:16:48 - Daniëlle Mestrum, OR
01:16:53 - 01:17:07 - Cobi Heldens, PvdA

Voorgesteld besluit

1. Het algemeen belang besluit ex artikel 25 h, vijfde lid, Mededingingswet, voor het verstrekken van leningen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten vast te stellen.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-48 Digitale koppeling SVN-omgeving aan gemeentelijk systeem
2021-49 Leningen aan mensen boven de 75 jaar?
2021-50 Lening bij overlijden aanvrager ouder dan 75 jaar

Voorgesteld besluit

1.    In te stemmen met uitvoering van optie C plus verduurzaming, van de drie onderzochte opties voor uitbreiding en verduurzaming van de gemeentewerf in Melick;
2.    In te stemmen met het gevraagde krediet van € 1.050.000 ter dekking van de investering;
3.    Kennis te nemen van inzet van € 55.000 uit het duurzaamheidsbudget (Actieplan) als bijdrage in de dekking van de totale investering van € 1.105.000;
4.    In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 13-2021.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-51 Verduidelijking besparingen bij keuze tussen optie A en C
2021-52 Begrotingswijziging: financiering sluitpost 'investeringen'
2021-53 Opbouw totale kosten bij optie A

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan ‘Bosweg Montfort’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2020BOSWG-VG01, ongewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 27 april 2021 t/m 7 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen;
3. Een ontwerp - verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo voor het bouwen van een woning op de locatie Bosweg ongenummerd te Montfort onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de voorwaarden die het college gesteld heeft in haar principebesluit van 14 juli 2021.