Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 22 november 2021

19:30 - 23:55
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
Ton Joris
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen (zonder stukken)
 3. 3
  Rondvraag (zonder stukken)
 4. 4

 5. 5

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. de navolgende verordeningen in te trekken:
  a) Verordening onroerende zaakbelasting 2021
  b) Verordening rioolheffing 2021
  c) Verordening reinigingsheffingen 2021
  d) Verordening hondenbelasting 2021
  e) Verordening leges 2021
  f) Verordening begraafrechten 2021
  g) Verordening Toeristenbelasting 2020-2021

  2. de navolgende verordeningen en kwijtscheldingsregeling vast te stellen:
  a) Verordening onroerende zaakbelasting 2022
  b) Verordening rioolheffing 2022
  c) Verordening reinigingsheffingen 2022
  d) Verordening hondenbelasting 2022
  e) Legesverordening 2022
  f) Verordening begraafrechten 2022
  g) Verordening Toeristenbelasting 2022-2023
  h) Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2021-59 Kwijtscheldingsregeling toepasbaar verklaren op andere gemeentelijke belastingen
  2021-60 Legesheffing voor houden van bijen
  2021-61 Verhoging leges standplaatsvergunning
  2021-62 Ruimen van graven
  00:29:07 - 00:30:57 - D. Wolters
  00:32:38 - 00:35:00 - H. van Keulen
  00:36:11 - 00:38:33 - P. van Elmpt
  00:38:33 - 00:39:22 - R. van den Waardenberg
  00:39:22 - 00:42:48 - M. Schmitz
  00:43:30 - 00:48:05 - M. Schmitz
  00:48:05 - 00:49:01 - D. Wolters
  00:49:01 - 00:58:17 - M. Schmitz
  00:58:17 - 00:58:51 - P. van Elmpt
  00:58:51 - 01:02:17 - M. Linssen
  01:05:22 - 01:06:46 - M. Schmitz
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  De Transitievisie Warmte Gemeente Roerdalen 2021-2030 vast te stellen.

  01:11:02 - 01:14:22 - D. Mestrum
  01:17:23 - 01:20:18 - D. Wolters
  01:20:46 - 01:22:42 - D. Wolters
  01:22:42 - 01:24:20 - T. Savelkoul
  01:24:20 - 01:34:01 - M. Schmitz
  01:34:01 - 01:35:00 - T. Savelkoul
  01:35:24 - 01:35:36 - T. Savelkoul
  01:35:36 - 01:41:23 - M. Schmitz
  01:41:23 - 01:43:23 - D. Wolters
  01:43:23 - 01:43:50 - M. Schmitz
  01:48:47 - 01:50:15 - D. Wolters
  01:51:45 - 01:52:38 - M. Schmitz
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting, te weten het sluiten van een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat Wonen Limburg de sociale huurwoningen minimaal 25 jaar exploiteert en een meerwaardeclausule indien de woningen eerder worden verkocht.
  2. Het geamendeerde besluit van 3 juni 2021, inhoudende ‘de grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen met dien
  verstande dat een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ, in te trekken voor wat betreft de aanvulling ‘met dien verstande
  dat voor de woningen een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ.

  02:00:23 - 02:01:48 - D. Wolters
  02:01:48 - 02:02:04 - D. Mestrum
  02:03:48 - 02:09:34 - M. Schmitz
  02:09:34 - 02:10:00 - A. Beckers
  02:10:00 - 02:11:20 - D. Wolters
  02:14:40 - 02:16:32 - M. Schmitz
 9. 9

  .

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om als deelnemer toe te treden tot de Modulaire
  gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, zoals deze komt te luiden na het vaststellen van het bijgevoegde conceptwijzigingsbesluit door de colleges in de regio Limburg-Noord.

  02:19:07 - 02:21:03 - D. Mestrum
  02:21:03 - 02:21:15 - P. van Elmpt
  02:21:15 - 02:21:37 - N. Kuijpers
  02:21:37 - 02:23:08 - D. Wolters
 10. 10

  Voorgesteld besluit

  De Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke
  ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 vast te
  stellen

  02:29:10 - 02:30:34 - H. van Keulen
  02:30:34 - 02:30:51 - P. van Elmpt
  02:30:51 - 02:31:22 - N. Kuijpers
 11. 11

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met een positief advies richting Commissariaat voor de Media op basis van de gestelde eisen in artikel 2.61 Mediawet 2008.

  02:34:52 - 02:35:04 - P. van Elmpt
  02:35:04 - 02:35:35 - D. Wolters
  02:35:35 - 02:36:11 - D. Mestrum