Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 15 december 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-65 Verkoopprijs Laco locatie Melick aan Sportfondsenbad
00:05:54 - 00:06:41 - M. de Boer-Beerta
00:06:41 - 00:08:13 - R. Slangen
00:08:13 - 00:08:53 - J. Smits
00:08:53 - 00:09:15 - M. de Boer-Beerta
00:09:15 - 00:10:40 - H. van der Linden
00:10:40 - 00:12:32 - M. van Helvert
00:12:32 - 00:12:53 - H. van der Linden
00:12:53 - 00:13:09 - M. de Boer-Beerta
00:13:09 - 00:14:37 - H. Nijskens
00:14:37 - 00:15:45 - J. den Teuling
00:15:45 - 00:16:19 - H. Nijskens
00:16:19 - 00:21:57 - M. de Boer-Beerta

Voorgesteld besluit:
de agenda van de raadsvergadering van 15 december 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Met inachtneming van toevoeging agendapunt 17 Motie vreemd aan de orde van de dag, de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 15 december 2021 vast te stellen.

00:21:57 - 00:22:26 - H. Nijskens
00:22:26 - 00:23:18 - J. Aelen
00:23:18 - 00:23:54 - H. Nijskens
00:23:54 - 00:24:24 - M. Thevissen
00:24:24 - 00:24:45 - M. de Boer-Beerta
00:24:45 - 00:25:12 - H. van der Linden
00:25:12 - 00:26:43 - M. de Boer-Beerta

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Stuur dan ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe we vorm geven aan het spreekrecht. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

De heer Gielians en de heer Janssens hebben gebruik gemaakt van het Spreekrecht.

00:30:10 - 00:30:24 - M. de Boer-Beerta

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken periode 23/10/2021 - 3/12/021.

Resultaat stemming

Besluit

Kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 23/10/2021 - 03/12/21).

Voorgesteld besluit:
de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 4 november 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 4 november 2021.

Voorgesteld besluit:
de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van11 november 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 11 november 2021.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met een positief advies richting Commissariaat voor de Media op basis van de gestelde eisen in artikel 2.61 Mediawet 2008.

Besluit

1. In te stemmen met een positief advies richting Commissariaat voor de Media op basis van de gestelde eisen in artikel 2.61 Mediawet 2008.

00:36:50 - 00:37:24 - L. Vestjens
00:37:24 - 00:38:50 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat' te Sint Odiliënberg;
2. Het bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat te Sint Odiliënberg' getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Besluit

1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat' te Sint Odiliënberg;
2. Het bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat te Sint Odiliënberg' getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 vast te stellen

Besluit

De Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 vast te stellen.

00:38:50 - 00:40:49 - H. van der Linden
00:40:49 - 00:43:26 - J. den Teuling
00:43:26 - 00:44:32 - H. van der Linden
00:44:32 - 00:45:35 - J. den Teuling
00:45:35 - 00:48:05 - M. de Boer-Beerta

Bij de stemming met betrekking tot de legesverordening hebben de heer H. van der Linden, de heer H. Nijskens en mevrouw M. Thevissen tegen gestemd. De overige verordeningen zijn allen zonder stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:
1. de navolgende verordeningen in te trekken:
a) Verordening onroerende zaakbelasting 2021
b) Verordening rioolheffing 2021
c) Verordening reinigingsheffingen 2021
d) Verordening hondenbelasting 2021
e) Verordening leges 2021
f) Verordening begraafrechten 2021
g) Verordening Toeristenbelasting 2020-2021

2. de navolgende verordeningen en kwijtscheldingsregeling vast te stellen:
a) Verordening onroerende zaakbelasting 2022
b) Verordening rioolheffing 2022
c) Verordening reinigingsheffingen 2022
d) Verordening hondenbelasting 2022
e) Legesverordening 2022
f) Verordening begraafrechten 2022
g) Verordening Toeristenbelasting 2022-2023
h) Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022

Besluit

Verordening onroerendezaakbelastingen 2022

 1. Tot het intrekken van de "Verordening onroerendezaakbelastingen 2021" zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
 2. Tot het vaststellen van de "Verordening onroerendezaakbelastingen 2022".

Verordening rioolheffing 2022

 1. Tot het intrekken van de “Verordening Rioolheffing 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
 2. Tot het vaststellen van de “Verordening Rioolheffing 2022”.

Verordening reinigingsheffingen 2022

 1. Tot het intrekken van de “Verordening reinigingsheffingen 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020.
 2. Tot het vaststellen van de “Verordening reinigingsheffingen 2022” (inclusief tarieventabel 2022).

Verordening hondenbelasting 2022

 1. Tot het intrekken van de “Verordening hondenbelasting 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
 2. Tot het vaststellen van de “Verordening hondenbelasting 2022”.

Legesverordening 2022
Met inachtneming van de Nota van Wijzigingen besloten

 1. Tot het intrekken van de "Legesverordening 2021" zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020.
 2. Tot het vaststellen van de "Legesverordening 2022" (inclusief tarieventabel 2021).

Verordening begraafrechten Roerdalen 2022

 1. Tot het intrekken van de “Verordening begraafrechten Roerdalen 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
 2. Tot het vaststellen van de “Verordening begraafrechten Roerdalen 2022” (inclusief tarieventabel 2022).

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Roerdalen 2022-2023

 1. Tot het intrekken van de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020-2021” zoals vastgesteld in de raad van 12 december 2019;
 2. Tot het vaststellen van de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Roerdalen 2022-2023”.

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022
tot het vaststellen van de “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022”.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-66 Netto-opbrengst hondenbelasting
00:48:05 - 00:49:45 - J. Roubroeks
00:49:45 - 00:50:17 - M. Thevissen
00:50:17 - 00:53:24 - H. Nijskens
00:53:24 - 00:58:11 - J. Smits
00:58:11 - 01:00:13 - H. Nijskens
01:00:13 - 01:00:58 - J. van Kruchten
01:00:58 - 01:02:44 - H. Nijskens
01:02:44 - 01:03:31 - J. Smits
01:03:31 - 01:04:41 - M. de Boer-Beerta
01:04:41 - 01:05:19 - J. Aelen
01:05:19 - 01:07:51 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen en Ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 'Petrusberg';
2. Het bestemmingsplan 'Petrusberg getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-VG01,gewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Besluit

1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen en Ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 'Petrusberg';
2. Het bestemmingsplan 'Petrusberg getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-VG01,gewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

01:07:51 - 01:09:22 - T. Joris
01:09:22 - 01:12:07 - H. van der Linden
01:12:07 - 01:13:24 - M. van Helvert
01:13:24 - 01:14:51 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om als deelnemer toe te treden tot de Modulaire
gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, zoals deze komt te luiden na het vaststellen van het bijgevoegde conceptwijzigingsbesluit door de colleges in de regio Limburg-Noord.

Besluit

Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om als deelnemer toe te treden tot de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, zoals deze komt te luiden na het vaststellen van het bijgevoegde conceptwijzigingsbesluit door de colleges in de regio Limburg-Noord.

01:14:51 - 01:17:00 - H. van der Linden
01:17:00 - 01:18:35 - J. den Teuling
01:18:35 - 01:19:43 - H. van der Linden
01:19:43 - 01:19:58 - J. den Teuling
01:19:58 - 01:20:52 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De Transitievisie Warmte Gemeente Roerdalen 2021-2030 vast te stellen.

Besluit

De Transitievisie Warmte Gemeente Roerdalen 2021-2030 vast te stellen.

Moties

Titel
Motie 2021M20 Transitiewarmte gemeente Roerdalen 2021-2030 - pilot in 2022
01:20:52 - 01:24:03 - L. Wolters
01:24:03 - 01:26:53 - H. van der Linden
01:26:53 - 01:30:29 - R. Wolters
01:30:29 - 01:30:43 - M. de Boer-Beerta
01:30:43 - 01:32:04 - J. Aelen
01:32:04 - 01:34:40 - H. Nijskens
01:34:40 - 01:35:19 - H. van der Linden
01:35:19 - 01:35:45 - F. Peeters
01:35:45 - 01:36:37 - R. Wolters
01:36:37 - 01:37:49 - H. Nijskens
01:37:49 - 01:38:32 - H. van der Linden
01:38:32 - 01:43:55 - J. Smits
01:43:55 - 01:44:11 - M. de Boer-Beerta
01:44:11 - 01:44:29 - L. Wolters
01:44:29 - 01:44:42 - M. de Boer-Beerta
01:44:42 - 01:45:39 - L. Wolters
01:45:39 - 01:46:07 - J. Smits
01:46:07 - 01:46:19 - L. Wolters
01:46:19 - 01:48:32 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting, te weten het sluiten van een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat Wonen Limburg de sociale huurwoningen minimaal 25 jaar exploiteert en een meerwaardeclausule indien de woningen eerder worden verkocht.
2. Het geamendeerde besluit van 3 juni 2021, inhoudende ‘de grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen met dien
verstande dat een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ, in te trekken voor wat betreft de aanvulling ‘met dien verstande
dat voor de woningen een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ.

Besluit

1. In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting, te weten het sluiten van een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat Wonen Limburg de sociale huurwoningen minimaal 25 jaar exploiteert en een meerwaardeclausule indien de woningen eerder worden verkocht.
2. Het geamendeerde besluit van 3 juni 2021, inhoudende ‘de grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen met dien verstande dat een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ, in te trekken voor wat betreft de aanvulling ‘met dien verstande dat voor de woningen een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-67 Eventuele subisidie voor Wonen Limburg inzake sociale woningbouw
01:48:32 - 01:50:53 - T. Joris
01:50:53 - 01:52:21 - H. Nijskens
01:52:21 - 01:53:56 - F. Peeters
01:53:56 - 01:54:23 - J. Aelen
01:54:23 - 01:55:17 - F. Peeters
01:55:17 - 01:56:11 - M. Thevissen
01:56:11 - 02:03:57 - J. Smits
02:03:57 - 02:04:41 - M. Thevissen
02:04:41 - 02:05:36 - H. Nijskens
02:05:36 - 02:06:35 - R. Slangen
02:06:35 - 02:08:11 - J. Aelen
02:08:11 - 02:09:25 - T. Joris
02:09:25 - 02:09:47 - M. de Boer-Beerta
02:09:47 - 02:10:50 - F. Peeters
02:10:50 - 02:11:07 - M. de Boer-Beerta
02:11:07 - 02:11:43 - J. Smits
02:11:43 - 02:12:16 - M. Thevissen
02:12:16 - 02:12:39 - H. Nijskens
02:12:39 - 02:13:05 - J. Smits
02:13:05 - 02:14:11 - M. de Boer-Beerta
02:14:11 - 02:14:29 - M. Thevissen
02:14:29 - 02:15:15 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

 1. De Verordening Omgevingscommissie MER 2016 in te trekken met ingang van datum inwerkingtreding van de Verordening Omgevingscommissie MER 2022;
 2. De Verordening Omgevingscommissie MER 2022 vast te stellen.

Besluit

 1. De Verordening Omgevingscommissie MER 2016 in te trekken met ingang van datum inwerkingtreding van de Verordening Omgevingscommissie MER 2022;
 2. De Verordening Omgevingscommissie MER 2022 vast te stellen.
02:24:30 - 02:25:57 - H. van der Linden
02:25:57 - 02:26:48 - M. van Helvert
02:26:48 - 02:27:57 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Reparatie woningbouwtitels Roerdalen';
2. Het bestemmingsplan 'Reparatie woningbouwtitels Roerdalen' getekend op de ondergrond met identificatienummer
NLIMRO.1669.BPRD2021REPBOUW-VG01, gewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 23 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Besluit

1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Reparatie woningbouwtitels Roerdalen';
2. Het bestemmingsplan 'Reparatie woningbouwtitels Roerdalen' getekend op de ondergrond met identificatienummer
NLIMRO.1669.BPRD2021REPBOUW-VG01, gewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 23 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

02:27:57 - 02:28:35 - T. Joris
02:28:35 - 02:28:52 - M. de Boer-Beerta
02:28:52 - 02:29:33 - M. van Helvert
02:29:33 - 02:30:38 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg';
2. Het bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg' getekend op de ondergrond met identificatienummer
NLIMRO.1669.BPHKBRECadMW -VG01 gewijzigd vast te stellen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit

1. In te stemmen met de nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg';
2. Het bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg' getekend op de ondergrond met identificatienummer
NLIMRO.1669.BPHKBRECadMW -VG01 gewijzigd vast te stellen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Amendementen

Titel
Amendement 2021A13 Bestemmingsplan Recreatie aan de Meinweg - Vermindering maximum aantal mobiele chalets

Moties

Titel
Motie 2021M21 Bestemmingplan Recreatie aan de Meinweg - Middelen inzetten RO handhaving en permanente bewoning voorkomen
02:30:38 - 02:35:12 - P. van der Vorst
02:35:12 - 02:35:26 - M. de Boer-Beerta
02:35:26 - 02:41:45 - M. Thevissen
02:41:45 - 02:42:04 - M. de Boer-Beerta
02:42:04 - 02:44:11 - G. van Elmpt-Huts
02:44:11 - 02:49:01 - H. Nijskens
02:49:01 - 02:51:13 - T. Joris
02:51:13 - 02:51:30 - M. de Boer-Beerta
02:51:30 - 03:01:05 - M. van Helvert
03:01:05 - 03:01:49 - M. Thevissen
03:01:49 - 03:03:49 - M. van Helvert
03:03:49 - 03:04:06 - H. Nijskens
03:04:06 - 03:04:35 - M. Thevissen
03:04:35 - 03:05:25 - M. de Boer-Beerta
03:05:25 - 03:06:41 - M. van Helvert
03:06:41 - 03:06:56 - M. Thevissen
03:06:56 - 03:07:23 - M. van Helvert
03:07:23 - 03:07:36 - M. de Boer-Beerta
03:07:36 - 03:07:42 - P. van der Vorst
03:07:42 - 03:07:56 - M. de Boer-Beerta
03:07:56 - 03:09:24 - H. Nijskens
03:09:24 - 03:10:49 - M. van Helvert
03:10:49 - 03:11:01 - M. Thevissen
03:11:01 - 03:11:32 - H. Nijskens
03:11:32 - 03:12:06 - M. van Helvert
03:12:06 - 03:15:50 - M. de Boer-Beerta
03:15:50 - 03:16:00 - H. Nijskens
03:16:00 - 03:17:05 - M. de Boer-Beerta
03:17:05 - 03:17:23 - H. Nijskens
03:17:23 - 03:18:31 - M. de Boer-Beerta
03:18:31 - 03:19:14 - P. van der Vorst

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie 2021M19 Motie vreemd aan de orde van de dag - Integriteit wethouder J. Smits