Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 15 december 2021

19:30 - 23:00
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2021-65 Verkoopprijs Laco locatie Melick aan Sportfondsenbad
  00:05:59 - 00:06:46 - M. de Boer-Beerta
  00:06:46 - 00:08:18 - R. Slangen
  00:08:18 - 00:08:58 - J. Smits
  00:08:58 - 00:09:20 - M. de Boer-Beerta
  00:09:20 - 00:10:45 - H. van der Linden
  00:10:45 - 00:12:37 - M. van Helvert
  00:12:37 - 00:12:58 - H. van der Linden
  00:12:58 - 00:13:14 - M. de Boer-Beerta
  00:13:14 - 00:14:42 - H. Nijskens
  00:14:42 - 00:15:50 - J. den Teuling
  00:15:50 - 00:16:24 - H. Nijskens
  00:16:24 - 00:22:02 - M. de Boer-Beerta
 2. 1

  Voorgesteld besluit:
  de agenda van de raadsvergadering van 15 december 2021 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  Met inachtneming van toevoeging agendapunt 17 Motie vreemd aan de orde van de dag, de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 15 december 2021 vast te stellen.

  00:21:00 - 00:22:02 - M. de Boer-Beerta
  00:22:02 - 00:22:31 - H. Nijskens
  00:22:31 - 00:23:23 - J. Aelen
  00:23:23 - 00:23:59 - H. Nijskens
  00:23:59 - 00:24:29 - M. Thevissen
  00:24:29 - 00:24:50 - M. de Boer-Beerta
  00:24:50 - 00:25:17 - H. van der Linden
  00:25:17 - 00:26:48 - M. de Boer-Beerta
 3. 2

  Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Stuur dan ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe we vorm geven aan het spreekrecht. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.


  De heer Gielians en de heer Janssens hebben gebruik gemaakt van het Spreekrecht.

  00:26:19 - 00:26:48 - M. de Boer-Beerta
  00:30:15 - 00:30:29 - M. de Boer-Beerta
  00:35:10 - 00:36:55 - M. de Boer-Beerta
 4. 3

  Voorgesteld besluit:
  Kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken periode 23/10/2021 - 3/12/021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  Kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 23/10/2021 - 03/12/21).

  00:35:20 - 00:36:55 - M. de Boer-Beerta
 5. 4

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 4 november 2021 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 4 november 2021.

  00:35:40 - 00:36:55 - M. de Boer-Beerta
 6. 5

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van11 november 2021 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 11 november 2021.

  00:36:07 - 00:36:55 - M. de Boer-Beerta
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met een positief advies richting Commissariaat voor de Media op basis van de gestelde eisen in artikel 2.61 Mediawet 2008.

  Besluit

  1. In te stemmen met een positief advies richting Commissariaat voor de Media op basis van de gestelde eisen in artikel 2.61 Mediawet 2008.

  00:36:26 - 00:36:55 - M. de Boer-Beerta
  00:36:55 - 00:37:29 - L. Vestjens
  00:37:29 - 00:38:55 - M. de Boer-Beerta
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat' te Sint Odiliënberg;
  2. Het bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat te Sint Odiliënberg' getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat' te Sint Odiliënberg;
  2. Het bestemmingsplan 'Platanenlaan en Kanunnik Willemsestraat te Sint Odiliënberg' getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPOLD2021PLATKNWS-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:37:57 - 00:38:55 - M. de Boer-Beerta
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  De Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 vast te stellen

  Besluit

  De Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 vast te stellen.

  00:38:31 - 00:38:55 - M. de Boer-Beerta
  00:38:55 - 00:40:54 - H. van der Linden
  00:40:54 - 00:43:31 - J. den Teuling
  00:43:31 - 00:44:37 - H. van der Linden
  00:44:37 - 00:45:40 - J. den Teuling
  00:45:40 - 00:48:10 - M. de Boer-Beerta
 10. 9

  Bij de stemming met betrekking tot de legesverordening hebben de heer H. van der Linden, de heer H. Nijskens en mevrouw M. Thevissen tegen gestemd. De overige verordeningen zijn allen zonder stemming aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. de navolgende verordeningen in te trekken:
  a) Verordening onroerende zaakbelasting 2021
  b) Verordening rioolheffing 2021
  c) Verordening reinigingsheffingen 2021
  d) Verordening hondenbelasting 2021
  e) Verordening leges 2021
  f) Verordening begraafrechten 2021
  g) Verordening Toeristenbelasting 2020-2021


  2. de navolgende verordeningen en kwijtscheldingsregeling vast te stellen:
  a) Verordening onroerende zaakbelasting 2022
  b) Verordening rioolheffing 2022
  c) Verordening reinigingsheffingen 2022
  d) Verordening hondenbelasting 2022
  e) Legesverordening 2022
  f) Verordening begraafrechten 2022
  g) Verordening Toeristenbelasting 2022-2023
  h) Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022

  Besluit

  Verordening onroerendezaakbelastingen 2022

  1. Tot het intrekken van de "Verordening onroerendezaakbelastingen 2021" zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
  2. Tot het vaststellen van de "Verordening onroerendezaakbelastingen 2022".

  Verordening rioolheffing 2022

  1. Tot het intrekken van de “Verordening Rioolheffing 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
  2. Tot het vaststellen van de “Verordening Rioolheffing 2022”.

  Verordening reinigingsheffingen 2022

  1. Tot het intrekken van de “Verordening reinigingsheffingen 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020.
  2. Tot het vaststellen van de “Verordening reinigingsheffingen 2022” (inclusief tarieventabel 2022).

  Verordening hondenbelasting 2022

  1. Tot het intrekken van de “Verordening hondenbelasting 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
  2. Tot het vaststellen van de “Verordening hondenbelasting 2022”.

  Legesverordening 2022
  Met inachtneming van de Nota van Wijzigingen besloten

  1. Tot het intrekken van de "Legesverordening 2021" zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020.
  2. Tot het vaststellen van de "Legesverordening 2022" (inclusief tarieventabel 2021).

  Verordening begraafrechten Roerdalen 2022

  1. Tot het intrekken van de “Verordening begraafrechten Roerdalen 2021” zoals vastgesteld in de raad van 16 december 2020;
  2. Tot het vaststellen van de “Verordening begraafrechten Roerdalen 2022” (inclusief tarieventabel 2022).

  Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Roerdalen 2022-2023

  1. Tot het intrekken van de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020-2021” zoals vastgesteld in de raad van 12 december 2019;
  2. Tot het vaststellen van de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Roerdalen 2022-2023”.

  Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022
  tot het vaststellen van de “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022”.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2021-66 Netto-opbrengst hondenbelasting
  00:46:08 - 00:48:10 - M. de Boer-Beerta
  00:48:10 - 00:49:50 - J. Roubroeks
  00:49:50 - 00:50:22 - M. Thevissen
  00:50:22 - 00:53:29 - H. Nijskens
  00:53:29 - 00:58:16 - J. Smits
  00:58:16 - 01:00:18 - H. Nijskens
  01:00:18 - 01:01:03 - J. van Kruchten
  01:01:03 - 01:02:49 - H. Nijskens
  01:02:49 - 01:03:36 - J. Smits
  01:03:36 - 01:04:46 - M. de Boer-Beerta
  01:04:46 - 01:05:24 - J. Aelen
  01:05:24 - 01:07:56 - M. de Boer-Beerta
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen en Ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 'Petrusberg';
  2. Het bestemmingsplan 'Petrusberg getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-VG01,gewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen en Ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 'Petrusberg';
  2. Het bestemmingsplan 'Petrusberg getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-VG01,gewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond metidentificatienummer NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-OW01, zoals dat met ingang van 16 augustus 2021 gedurende zes weken terinzage heeft gelegen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  01:07:10 - 01:07:56 - M. de Boer-Beerta
  01:07:56 - 01:09:27 - T. Joris
  01:09:27 - 01:12:12 - H. van der Linden
  01:12:12 - 01:13:29 - M. van Helvert
  01:13:29 - 01:14:56 - M. de Boer-Beerta
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om als deelnemer toe te treden tot de Modulaire
  gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, zoals deze komt te luiden na het vaststellen van het bijgevoegde conceptwijzigingsbesluit door de colleges in de regio Limburg-Noord.

  Besluit

  Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om als deelnemer toe te treden tot de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, zoals deze komt te luiden na het vaststellen van het bijgevoegde conceptwijzigingsbesluit door de colleges in de regio Limburg-Noord.

  01:13:53 - 01:14:56 - M. de Boer-Beerta
  01:14:56 - 01:17:05 - H. van der Linden
  01:17:05 - 01:18:40 - J. den Teuling
  01:18:40 - 01:19:48 - H. van der Linden
  01:19:48 - 01:20:03 - J. den Teuling
  01:20:03 - 01:20:57 - M. de Boer-Beerta
 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  De Transitievisie Warmte Gemeente Roerdalen 2021-2030 vast te stellen.

  Besluit

  De Transitievisie Warmte Gemeente Roerdalen 2021-2030 vast te stellen.

  Moties

  Titel
  Motie 2021M20 Transitiewarmte gemeente Roerdalen 2021-2030 - pilot in 2022
  01:20:23 - 01:20:57 - M. de Boer-Beerta
  01:20:57 - 01:24:08 - L. Wolters
  01:24:08 - 01:26:58 - H. van der Linden
  01:26:58 - 01:30:34 - R. Wolters
  01:30:34 - 01:30:48 - M. de Boer-Beerta
  01:30:48 - 01:32:09 - J. Aelen
  01:32:09 - 01:34:45 - H. Nijskens
  01:34:45 - 01:35:24 - H. van der Linden
  01:35:24 - 01:35:50 - F. Peeters
  01:35:50 - 01:36:42 - R. Wolters
  01:36:42 - 01:37:54 - H. Nijskens
  01:37:54 - 01:38:37 - H. van der Linden
  01:38:37 - 01:44:00 - J. Smits
  01:44:00 - 01:44:16 - M. de Boer-Beerta
  01:44:16 - 01:44:34 - L. Wolters
  01:44:34 - 01:44:47 - M. de Boer-Beerta
  01:44:47 - 01:45:44 - L. Wolters
  01:45:44 - 01:46:12 - J. Smits
  01:46:12 - 01:46:24 - L. Wolters
  01:46:24 - 01:48:37 - M. de Boer-Beerta
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)
  tegen
  CDA RAAD (5) (4), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting, te weten het sluiten van een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat Wonen Limburg de sociale huurwoningen minimaal 25 jaar exploiteert en een meerwaardeclausule indien de woningen eerder worden verkocht.
  2. Het geamendeerde besluit van 3 juni 2021, inhoudende ‘de grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen met dien
  verstande dat een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ, in te trekken voor wat betreft de aanvulling ‘met dien verstande
  dat voor de woningen een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ.

  Besluit

  1. In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting, te weten het sluiten van een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat Wonen Limburg de sociale huurwoningen minimaal 25 jaar exploiteert en een meerwaardeclausule indien de woningen eerder worden verkocht.
  2. Het geamendeerde besluit van 3 juni 2021, inhoudende ‘de grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen met dien verstande dat een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ, in te trekken voor wat betreft de aanvulling ‘met dien verstande dat voor de woningen een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2021-67 Eventuele subisidie voor Wonen Limburg inzake sociale woningbouw
  01:47:16 - 01:48:37 - M. de Boer-Beerta
  01:48:37 - 01:50:58 - T. Joris
  01:50:58 - 01:52:26 - H. Nijskens
  01:52:26 - 01:54:01 - F. Peeters
  01:54:01 - 01:54:28 - J. Aelen
  01:54:28 - 01:55:22 - F. Peeters
  01:55:22 - 01:56:16 - M. Thevissen
  01:56:16 - 02:04:02 - J. Smits
  02:04:02 - 02:04:46 - M. Thevissen
  02:04:46 - 02:05:41 - H. Nijskens
  02:05:41 - 02:06:40 - R. Slangen
  02:06:40 - 02:08:16 - J. Aelen
  02:08:16 - 02:09:30 - T. Joris
  02:09:30 - 02:09:52 - M. de Boer-Beerta
  02:09:52 - 02:10:55 - F. Peeters
  02:10:55 - 02:11:12 - M. de Boer-Beerta
  02:11:12 - 02:11:48 - J. Smits
  02:11:48 - 02:12:21 - M. Thevissen
  02:12:21 - 02:12:44 - H. Nijskens
  02:12:44 - 02:13:10 - J. Smits
  02:13:10 - 02:14:16 - M. de Boer-Beerta
  02:14:16 - 02:14:34 - M. Thevissen
  02:14:34 - 02:15:20 - M. de Boer-Beerta
  02:23:20 - 02:24:35 - M. de Boer-Beerta
 15. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Omgevingscommissie MER 2016 in te trekken met ingang van datum inwerkingtreding van de Verordening Omgevingscommissie MER 2022;
  2. De Verordening Omgevingscommissie MER 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Verordening Omgevingscommissie MER 2016 in te trekken met ingang van datum inwerkingtreding van de Verordening Omgevingscommissie MER 2022;
  2. De Verordening Omgevingscommissie MER 2022 vast te stellen.
  02:23:55 - 02:24:35 - M. de Boer-Beerta
  02:24:35 - 02:26:02 - H. van der Linden
  02:26:02 - 02:26:53 - M. van Helvert
  02:26:53 - 02:28:02 - M. de Boer-Beerta
 16. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Reparatie woningbouwtitels Roerdalen';
  2. Het bestemmingsplan 'Reparatie woningbouwtitels Roerdalen' getekend op de ondergrond met identificatienummer
  NLIMRO.1669.BPRD2021REPBOUW-VG01, gewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 23 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de 'Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Reparatie woningbouwtitels Roerdalen';
  2. Het bestemmingsplan 'Reparatie woningbouwtitels Roerdalen' getekend op de ondergrond met identificatienummer
  NLIMRO.1669.BPRD2021REPBOUW-VG01, gewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 23 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  02:27:20 - 02:28:02 - M. de Boer-Beerta
  02:28:02 - 02:28:40 - T. Joris
  02:28:40 - 02:28:57 - M. de Boer-Beerta
  02:28:57 - 02:29:38 - M. van Helvert
  02:29:38 - 02:30:43 - M. de Boer-Beerta
 17. 16

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1)
  tegen
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg';
  2. Het bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg' getekend op de ondergrond met identificatienummer
  NLIMRO.1669.BPHKBRECadMW -VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg';
  2. Het bestemmingsplan 'Recreatie aan de Meinweg' getekend op de ondergrond met identificatienummer
  NLIMRO.1669.BPHKBRECadMW -VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2021A13 Bestemmingsplan Recreatie aan de Meinweg - Vermindering maximum aantal mobiele chalets

  Moties

  Titel
  Motie 2021M21 Bestemmingplan Recreatie aan de Meinweg - Middelen inzetten RO handhaving en permanente bewoning voorkomen
  02:29:54 - 02:30:43 - M. de Boer-Beerta
  02:30:43 - 02:35:17 - P. van der Vorst
  02:35:17 - 02:35:31 - M. de Boer-Beerta
  02:35:31 - 02:41:50 - M. Thevissen
  02:41:50 - 02:42:09 - M. de Boer-Beerta
  02:42:09 - 02:44:16 - G. van Elmpt-Huts
  02:44:16 - 02:49:06 - H. Nijskens
  02:49:06 - 02:51:18 - T. Joris
  02:51:18 - 02:51:35 - M. de Boer-Beerta
  02:51:35 - 03:01:10 - M. van Helvert
  03:01:10 - 03:01:54 - M. Thevissen
  03:01:54 - 03:03:54 - M. van Helvert
  03:03:54 - 03:04:11 - H. Nijskens
  03:04:11 - 03:04:40 - M. Thevissen
  03:04:40 - 03:05:30 - M. de Boer-Beerta
  03:05:30 - 03:06:46 - M. van Helvert
  03:06:46 - 03:07:01 - M. Thevissen
  03:07:01 - 03:07:28 - M. van Helvert
  03:07:28 - 03:07:41 - M. de Boer-Beerta
  03:07:41 - 03:07:47 - P. van der Vorst
  03:07:47 - 03:08:01 - M. de Boer-Beerta
  03:08:01 - 03:09:29 - H. Nijskens
  03:09:29 - 03:10:54 - M. van Helvert
  03:10:54 - 03:11:06 - M. Thevissen
  03:11:06 - 03:11:37 - H. Nijskens
  03:11:37 - 03:12:11 - M. van Helvert
  03:12:11 - 03:15:55 - M. de Boer-Beerta
  03:15:55 - 03:16:05 - H. Nijskens
  03:16:05 - 03:17:10 - M. de Boer-Beerta
  03:17:10 - 03:17:28 - H. Nijskens
  03:17:28 - 03:18:36 - M. de Boer-Beerta
  03:18:36 - 03:19:19 - P. van der Vorst
 18. 17

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (1)
  tegen
  VVD RAAD (1) (1)

  Moties

  Titel
  Motie 2021M19 Motie vreemd aan de orde van de dag - Integriteit wethouder J. Smits