Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 8 juli 2021

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-36 Kosten Woonbehoefteonderzoek
00:02:02 - 00:07:25 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:07:25 - 00:16:49 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
00:17:03 - 00:22:52 - Martijn van Helvert, wethouder
00:22:57 - 00:23:34 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
00:23:45 - 00:28:11 - Gerrion van Elmpt-Huts, Democrat
00:28:11 - 00:33:04 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:33:04 - 00:33:36 - Gerrion van Elmpt-Huts, Democrat
00:34:17 - 00:34:36 - Herman Nijskens, VVD
00:34:36 - 00:35:16 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:35:16 - 00:36:49 - John Vogels, CDA
00:36:49 - 00:36:54 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:36:54 - 00:38:09 - Jan Smits, wethouder
00:38:09 - 00:38:10 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:38:10 - 00:38:27 - John Vogels, CDA
00:38:27 - 00:42:57 - Monique de Boer-Beerta, burgemee

Voorgesteld besluit:
de voorliggende agenda van de raadsvergadering van 8 juli 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

de voorliggende agenda van de vergadering van 8 juli 2021 vast te stellen.

Wilt u gebruikmaken van het schriftelijk spreekrecht? Stuur ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. Of bel met de griffie via (0475) 53 88 88.

Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Voorgesteld besluit:
kennis te nemen van de Lijst ingekomen stukken (periode 22/05/2021 - 25/06/2021)

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 22/05/2021 – 25/06/2021).

Voorgesteld besluit:
de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juni 2021 vast te stellen

Resultaat stemming

Besluit

tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 3 juni 2021.

Resultaat stemming

Besluit

1. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders voor de uitvoering inclusief het nemen van besluiten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de afhandeling van en het beslissen op tegen die besluiten ingediende bezwaar- en beroepschriften.
2. Ondermandaat toe te staan aan de teamleiders, programmamanager/gelukscoördinator en concerncontroller.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 met een negatief saldo van € 1.138.369,54;
2. Het negatieve saldo te dekken uit de algemene reserve;
3. Vast te stellen begrotingswijziging 2021-07 (overheveling restantkredieten en projecten uit  2020).

Besluit

1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 met een negatief saldo van € 1.138.369,54;
2. Het negatieve saldo te dekken uit de algemene reserve;
3. Vast te stellen begrotingswijziging 2021-07 (overheveling restantkredieten en projecten uit 2020).

00:42:57 - 00:44:54 - John Vogels, CDA
00:44:54 - 00:45:02 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:45:02 - 00:46:48 - Jos van Kruchten, Democraten Roe
00:46:48 - 00:46:56 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:46:56 - 00:46:59 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
00:47:02 - 00:47:12 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:47:12 - 00:52:06 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
00:52:06 - 00:52:16 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:52:16 - 00:52:39 - Ton Joris, CDA
00:52:39 - 00:52:42 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:52:42 - 00:53:37 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
00:53:37 - 00:53:43 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:53:43 - 00:56:10 - Karin Hermans-Roelofs, Roerstree
00:56:10 - 00:56:20 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
00:56:20 - 01:00:09 - Herman Nijskens, VVD
01:00:09 - 01:00:17 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:00:17 - 01:02:25 - Jan Smits, wethouder
01:02:25 - 01:02:26 - Herman Nijskens, VVD
01:02:26 - 01:02:41 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:02:41 - 01:03:03 - Jan Smits, wethouder
01:03:03 - 01:03:23 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:03:23 - 01:03:43 - Herman Nijskens, VVD
01:03:43 - 01:03:45 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:03:45 - 01:05:15 - Jan Smits, wethouder
01:05:15 - 01:05:15 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:05:15 - 01:07:35 - Jan den Teuling, wethouder
01:07:35 - 01:07:43 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
01:07:43 - 01:07:47 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:07:47 - 01:08:23 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
01:08:23 - 01:09:06 - Jan den Teuling, wethouder
01:09:06 - 01:09:08 - Jos van Kruchten, Democraten Roe
01:09:08 - 01:09:17 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:09:17 - 01:09:44 - Jos van Kruchten, Democraten Roe
01:09:44 - 01:10:10 - Jan den Teuling, wethouder
01:10:10 - 01:10:56 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
01:10:56 - 01:12:00 - Jan den Teuling, wethouder
01:12:00 - 01:12:59 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
01:12:59 - 01:13:01 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:13:01 - 01:13:15 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
01:13:15 - 01:14:32 - Jan den Teuling, wethouder
01:14:32 - 01:14:36 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:14:36 - 01:14:44 - Herman Nijskens, VVD
01:14:44 - 01:15:13 - Jan den Teuling, wethouder
01:15:13 - 01:15:27 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:16:42 - 01:17:00 - John Vogels, CDA
01:17:00 - 01:18:02 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:18:02 - 01:18:58 - Herman Nijskens, VVD
01:18:58 - 01:19:00 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:19:00 - 01:19:33 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
01:19:33 - 01:19:38 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:19:38 - 01:19:47 - Jan den Teuling, wethouder
01:19:47 - 01:20:05 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:20:05 - 01:20:07 - John Vogels, CDA
01:20:07 - 01:20:11 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:20:11 - 01:20:13 - Jos van Kruchten, Democraten Roe
01:20:13 - 01:20:17 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
01:20:17 - 01:20:19 - Jacqueline Aelen, PvdA
01:20:19 - 01:20:21 - Herman Nijskens, VVD
01:20:21 - 01:20:25 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
01:20:25 - 01:21:14 - Monique de Boer-Beerta, burgemee

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Bijgevoegd IHP Onderwijsaccommodaties en de daarin opgenomen beleidskaders en financiële  kaders vast te stellen;
2. De gevraagde financiële ruimte ter grootte van € 7,05 mln. te oormerken in de  meerjarenbegroting;
3. In te stemmen met het gevraagde voorbereidingskrediet ter grootte van € 150.000;
4. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2021/9.

Besluit

1. Bijgevoegd IHP Onderwijsaccommodaties en de daarin opgenomen beleidskaders en financiële  kaders vast te stellen;
2. De gevraagde financiële ruimte ter grootte van € 7,05 mln. te oormerken in de meerjarenbegroting;
3. In te stemmen met het gevraagde voorbereidingskrediet ter grootte van € 150.000;
4. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2021/9.

Moties

Titel
Motie 2021M08 Vaststelling IHP Onderwijsaccommodaties
01:21:14 - 01:23:23 - Ton Joris, CDA
01:23:23 - 01:23:29 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:23:29 - 01:27:22 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
01:27:22 - 01:27:31 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:27:31 - 01:31:52 - Loes Vestjens, Roerstreek Lokaal
01:31:52 - 01:32:06 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:32:06 - 01:32:08 - Herman Nijskens, VVD
01:32:08 - 01:32:10 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:32:10 - 01:34:09 - Herman Nijskens, VVD
01:34:11 - 01:34:17 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:34:17 - 01:44:11 - Jan Smits, wethouder
01:44:11 - 01:44:13 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:44:13 - 01:44:56 - Herman Nijskens, VVD
01:44:56 - 01:45:56 - Jan Smits, wethouder
01:45:56 - 01:46:06 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:46:06 - 01:47:01 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
01:47:01 - 01:47:02 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:47:02 - 01:47:47 - Jan Smits, wethouder
01:47:47 - 01:47:47 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:47:47 - 01:48:41 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
01:48:41 - 01:48:43 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:48:43 - 01:49:27 - Jan Smits, wethouder
01:49:27 - 01:49:28 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:49:28 - 01:49:38 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
01:49:38 - 01:49:50 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
01:49:50 - 01:50:33 - Loes Vestjens, Roerstreek Lokaal
01:50:33 - 01:52:02 - Monique de Boer-Beerta, burgemee

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen “Omgevingsvisie Roerdalen 2050”, d.d. 10 mei 2021;
2. De Omgevingsvisie Roerdalen 2050 (met IDN: NL.IMRO.1669.VISIEROERDALEN2050-OW01) gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de nota onder beslispunt 1 en onder gelijktijdige intrekking van de op 12 december 2013 vastgestelde Structuurvisie Roerdalen 2030.

Besluit

1. Met inachtneming van het aangenomen amendement 2021A04 in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen “Omgevingsvisie Roerdalen 2050”, d.d. 10 mei 2021;
2. Met inachtneming van de aangenomen amendementen 2021A04 en 2021A05 de Omgevingsvisie Roerdalen 2050 (met IDN: NL.IMRO.1669.VISIEROERDALEN2050-OW01) gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de nota onder beslispunt 1 en onder gelijktijdige intrekking van de op 12 december 2013 vastgestelde Structuurvisie Roerdalen 2030.

Amendementen

Titel
Amendement 2021A04 Omgevingsvisie Roerdalen 2050 - Meinwegplateau
Amendement 2021A05 Omgevingsvisie Roerdalen 2050 - Leropperveld
01:52:02 - 01:56:50 - Leon Wolters, CDA
01:56:50 - 01:56:58 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:00:51 - 02:12:01 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
02:12:02 - 02:12:07 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:12:07 - 02:12:39 - Frans Peeters, Democraten Roerda
02:12:39 - 02:12:41 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:12:41 - 02:13:22 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
02:13:22 - 02:13:24 - Frans Peeters, Democraten Roerda
02:13:24 - 02:13:30 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:13:30 - 02:13:35 - Frans Peeters, Democraten Roerda
02:13:42 - 02:13:42 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:13:42 - 02:14:14 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:14:14 - 02:14:24 - Frans Peeters, Democraten Roerda
02:14:24 - 02:14:26 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:14:28 - 02:14:42 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:14:42 - 02:17:48 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:17:48 - 02:17:50 - Herman Nijskens, VVD
02:17:50 - 02:17:58 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:17:58 - 02:18:53 - Herman Nijskens, VVD
02:18:53 - 02:18:55 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:18:55 - 02:18:57 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:18:57 - 02:19:32 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:19:32 - 02:19:36 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:19:36 - 02:19:54 - Frans Peeters, Democraten Roerda
02:19:54 - 02:19:55 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:19:55 - 02:19:55 - Leon Wolters, CDA
02:19:55 - 02:20:08 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:20:08 - 02:20:10 - Leon Wolters, CDA
02:20:10 - 02:20:16 - Frans Peeters, Democraten Roerda
02:20:16 - 02:21:10 - Leon Wolters, CDA
02:21:10 - 02:21:19 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:30:03 - 02:36:40 - Herman Nijskens, VVD
02:36:40 - 02:36:48 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:36:48 - 02:44:31 - Jan Smits, wethouder
02:44:31 - 02:44:45 - Herman Nijskens, VVD
02:44:45 - 02:44:49 - Jan Smits, wethouder
02:44:49 - 02:45:02 - Herman Nijskens, VVD
02:45:02 - 02:49:53 - Jan Smits, wethouder
02:49:53 - 02:49:55 - Herman Nijskens, VVD
02:49:55 - 02:49:57 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:49:57 - 02:51:39 - Herman Nijskens, VVD
02:51:39 - 02:55:15 - Jan Smits, wethouder
02:55:15 - 02:55:19 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:55:19 - 02:55:21 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:55:21 - 02:55:47 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:55:47 - 02:55:51 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:55:51 - 02:56:17 - Frans Peeters, Democraten Roerda
02:56:17 - 02:56:21 - Jan Smits, wethouder
02:56:21 - 02:56:24 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:56:24 - 02:56:25 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:56:25 - 02:56:31 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:56:31 - 02:56:56 - Jan Smits, wethouder
02:56:56 - 02:56:58 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:56:58 - 02:57:14 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:57:14 - 02:57:14 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:57:14 - 02:57:44 - Jan Smits, wethouder
02:57:44 - 02:57:50 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:57:50 - 02:58:15 - Jan Smits, wethouder
02:58:15 - 02:58:23 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:58:23 - 02:59:45 - Jan den Teuling, wethouder
02:59:45 - 02:59:58 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
02:59:58 - 03:02:47 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
03:02:47 - 03:03:05 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:03:05 - 03:03:23 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
03:03:23 - 03:03:25 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:03:25 - 03:03:28 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
03:03:28 - 03:04:01 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:04:01 - 03:04:29 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
03:04:29 - 03:04:33 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:04:33 - 03:06:36 - Herman Nijskens, VVD
03:06:36 - 03:06:46 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:06:48 - 03:07:53 - Ton Joris, CDA
03:07:53 - 03:07:54 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:07:54 - 03:07:56 - Ton Joris, CDA
03:07:56 - 03:08:35 - Jan Smits, wethouder
03:08:35 - 03:08:37 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:08:37 - 03:08:45 - Jan Smits, wethouder
03:08:45 - 03:08:53 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
03:08:53 - 03:09:54 - Jan Smits, wethouder
03:09:54 - 03:10:17 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:10:17 - 03:10:19 - Ruud Wolters, Roerstreek Lokaal!
03:10:19 - 03:10:21 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:10:21 - 03:10:23 - Leon Wolters, CDA
03:10:23 - 03:10:25 - Frans Peeters, Democraten Roerda
03:10:25 - 03:10:29 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:10:29 - 03:10:31 - Henk van der Linden, Ons Roerdal
03:10:31 - 03:10:33 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:10:33 - 03:10:35 - Herman Nijskens, VVD
03:10:35 - 03:10:49 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:10:49 - 03:10:51 - Ruud Wolters, Roerstreek Lokaal!
03:10:51 - 03:10:53 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:10:53 - 03:10:55 - Leon Wolters, CDA
03:10:55 - 03:10:57 - Frans Peeters, Democraten Roerda
03:10:57 - 03:11:01 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:11:01 - 03:11:04 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:11:04 - 03:11:06 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:11:06 - 03:11:22 - Herman Nijskens, VVD
03:11:22 - 03:12:11 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:12:11 - 03:12:12 - Ruud Wolters, Roerstreek Lokaal!
03:12:12 - 03:12:15 - Leon Wolters, CDA
03:12:15 - 03:12:17 - Frans Peeters, Democraten Roerda
03:12:17 - 03:12:18 - Leon Wolters, CDA
03:12:18 - 03:12:20 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:12:20 - 03:12:39 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:12:39 - 03:12:40 - Monique de Boer-Beerta, burgemee
03:12:40 - 03:12:42 - Herman Nijskens, VVD
03:12:42 - 03:13:39 - Monique de Boer-Beerta, burgemee