Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 29 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:00 - 00:00:37 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:00:38 - 00:02:54 - Ruud Wolters, RL!
00:02:54 - 00:03:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:03:11 - 00:04:33 - Jan Smits, wethouder
00:04:33 - 00:06:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:06:09 - 00:06:25 - Marjo Thevissen, OR
00:06:25 - 00:06:37 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:06:37 - 00:06:41 - Marjo Thevissen, OR
00:06:41 - 00:07:45 - Jeroen Cremers, CDA

Voorgesteld besluit:
zonder stemming de agenda van de vergadering van 29 september 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

met inachtneming van het verzoek van mevrouw M. Thevissen om agendapunt 11. Herontwikkeling centrum Herkenbosch als laatste agendapunt van de raadsvergadering te behandelen, besluit de raad zonder stemming de agenda van de vergadering van 29 september 2021 vast te stellen.

00:07:45 - 00:08:09 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:09:00 - 00:10:55 - Henk v.d. Linden, OR

Wilt u gebruikmaken van het schriftelijk spreekrecht? Stuur ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Voorgesteld besluit:
kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 26/06/2021- 17/09/2021).

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 26/06/2021 – 17/09/2021).

Voorgesteld besluit:
tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 8 juli 2021.

Resultaat stemming

Besluit

de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 8 juli 2021 vast te stellen.

Voorgesteld besluit:
tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 15 juli 2021.

Resultaat stemming

Besluit

Met inachtneming van de voorgestelde aanpassing (toevoegen toezegging reg.nr. 2021-45) besluit de gemeenteraad, zonder stemming, tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 15 juli 2021.

Voorgesteld besluit:
tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 2 september 2021.

Resultaat stemming

Besluit

de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 2 september 2021 vast te stellen.

Voorgesteld besluit:
Het vergaderschema 2022, versie 13 september 2021, vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

het vergaderschema 2022, versie 13 september 2021, vast te stellen.

00:10:55 - 00:10:59 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:11:11 - 00:14:08 - Henk v.d. Linden, OR

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Roerdalen, zoals vastgesteld op 14 juli 2014, in te trekken;
2. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Roerdalen 2021 vast te stellen.

Besluit

1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Roerdalen, zoals vastgesteld op 10 juli 2014, in te trekken;
2. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Roerdalen 2021 vast te stellen.

00:14:08 - 00:14:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:14:27 - 00:16:03 - Jan den Teuling, wethouder
00:16:03 - 00:16:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:16:08 - 00:18:00 - Henk v.d. Linden, OR
00:18:00 - 00:18:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:18:12 - 00:19:05 - Jan den Teuling, wethouder
00:19:05 - 00:19:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:19:12 - 00:19:13 - Henk v.d. Linden, OR
00:19:13 - 00:19:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:19:26 - 00:19:30 - Gerrion van Elmpt, DR
00:19:30 - 00:19:49 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:19:49 - 00:20:01 - Willem van Pol, RL!
00:20:01 - 00:22:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de businesscases van de burgerinitiatieven in Vlodrop en Montfort;
2.  Ten aanzien van de businesscase voor ’t Sweeltje in Montfort akkoord te gaan met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 12.500, met ingang van 2022;
3.  Ten aanzien van de businesscase voor ’t Ploensjbad in Vlodrop akkoord te gaan met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 12.500, met ingang van 2022;
4.  Een voorziening voor groot onderhoud van € 29.000 jaarlijks, volgens bijgevoegde kostenramingen op te nemen in de begroting;
5.  Besluitpunt 3 te effectueren onder voorbehoud van instemming met de businesscase voor de integrale dorpsaccommodatie Vlodrop in de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2021;
6.  Voor beide buitenbaden het exploitatiejaar 2022 als pilotperiode te beschouwen en beide exploitaties, samen met de burgerinitiatieven in Q4-2022 te evalueren ten aanzien van de levensvatbaarheid;
7.  Op basis van de evaluatie onder besluitpunt 6 uiterlijk eind Q4-2022 besluitpunten 2 tot en met 4 definitief en structureel te effectueren dan wel te stoppen;
8.  Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 12.

Besluit

1. In te stemmen met de businesscases van de burgerinitiatieven in Vlodrop en Montfort;
2.  Ten aanzien van de businesscase voor ’t Sweeltje in Montfort akkoord te gaan met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 12.500, met ingang van 2022;
3.  Ten aanzien van de businesscase voor ’t Ploensjbad in Vlodrop akkoord te gaan met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 12.500, met ingang van 2022;
4.  Een voorziening voor groot onderhoud van € 29.000 jaarlijks, volgens bijgevoegde kostenramingen op te nemen in de begroting;
5.  Besluitpunt 3 te effectueren onder voorbehoud van instemming met de businesscase voor de integrale dorpsaccommodatie Vlodrop in de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2021;
6.  Voor beide buitenbaden het exploitatiejaar 2022 als pilotperiode te beschouwen en beide exploitaties, samen met de burgerinitiatieven in Q4-2022 te evalueren ten aanzien van de levensvatbaarheid;
7.  Op basis van de evaluatie onder besluitpunt 6 uiterlijk eind Q4-2022 besluitpunten 2 tot en met 4 definitief en structureel te effectueren dan wel te stoppen;
8.  Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 12.

00:22:23 - 00:24:05 - Ton Joris, CDA
00:24:05 - 00:24:09 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:24:09 - 00:26:40 - Marjo Thevissen, OR
00:26:40 - 00:26:51 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:26:51 - 00:26:52 - Marjo Thevissen, OR
00:27:03 - 00:27:34 - Max van Baden, PvdA
00:27:34 - 00:27:42 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:27:42 - 00:27:49 - Max van Baden, PvdA
00:28:09 - 00:29:54 - Gerrion van Elmpt, DR
00:29:54 - 00:30:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:30:21 - 00:32:08 - Ruud Wolters, RL!
00:32:08 - 00:32:20 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:32:24 - 00:35:29 - Jan den Teuling, wethouder
00:35:29 - 00:35:32 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:35:32 - 00:35:36 - Jan den Teuling, wethouder
00:35:36 - 00:36:10 - Ton Joris, CDA
00:36:10 - 00:36:18 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:36:18 - 00:37:25 - Marjo Thevissen, OR
00:37:25 - 00:37:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:37:30 - 00:37:48 - Jo van Kruchten, DR
00:37:48 - 00:37:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:37:57 - 00:38:08 - Jan den Teuling, wethouder
00:38:08 - 00:38:14 - Jo van Kruchten, DR
00:38:14 - 00:39:13 - Jan den Teuling, wethouder
00:39:13 - 00:39:25 - Marjo Thevissen, OR
00:39:25 - 00:40:04 - Jan den Teuling, wethouder
00:40:04 - 00:40:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:40:08 - 00:40:25 - Ton Joris, CDA
00:40:25 - 00:40:40 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:40:40 - 00:40:44 - Ruud Wolters, RL!
00:40:44 - 00:40:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:40:47 - 00:41:13 - Marjo Thevissen, OR
00:41:13 - 00:42:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:42:15 - 00:44:32 - Henk v.d. Linden, OR

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan ‘Exgaard 6 Melick’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2020EXGAARD6-VG01, vast te stellen conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2020EXGAARD-OW01, zoals dat met ingang van 3 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Besluit

1. Het bestemmingsplan ‘Exgaard 6 Melick’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2020EXGAARD6-VG01, vast te stellen conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2020EXGAARD-OW01, zoals dat met ingang van 3 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

00:44:32 - 00:44:52 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:45:00 - 00:46:43 - Martijn van Helvert, wethouder
00:46:43 - 00:46:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:46:47 - 00:47:41 - Henk v.d. Linden, OR
00:47:41 - 00:49:09 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:49:09 - 00:50:54 - Henk v.d. Linden, OR

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan voor de integrale herontwikkeling van centrum Herkenbosch ter plaatse van de Stationsweg 7/Europalaan Centrum 26, Stationsweg 5 en Hoofdstraat 49-51;
2. Het tekort van € € 1.537.000,- te dekken uit de algemene reserve ten behoeve van de integrale herontwikkeling van centrum Herkenbosch onder voorwaarde dat alle partijen overgaan tot ondertekening van de koopovereenkomst in het belang van een integrale ontwikkeling;
3. Af te wijken van de grondprijs conform gemeentelijke Grondnota ten bate van de grondopbrengsten van onderhavige herontwikkeling;
4. Bijbehorende begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen.

Besluit

1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan voor de integrale herontwikkeling van centrum Herkenbosch ter plaatse van de Stationsweg 7/Europalaan Centrum 26, Stationsweg 5 en Hoofdstraat 49-51;
2. Het tekort van € € 1.537.000,- te dekken uit de algemene reserve ten behoeve van de integrale herontwikkeling van centrum Herkenbosch onder voorwaarde dat alle partijen overgaan tot ondertekening van de koopovereenkomst in het belang van een integrale ontwikkeling;
3. Af te wijken van de grondprijs conform gemeentelijke Grondnota ten bate van de grondopbrengsten van onderhavige herontwikkeling;
4. Bijbehorende begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen.

01:49:22 - 01:49:27 - Jeroen Roubroeks, CDA
01:49:27 - 01:49:34 - Marjo Thevissen, OR
01:49:34 - 01:50:01 - Jeroen Roubroeks, CDA
01:50:01 - 01:51:10 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:51:22 - 01:58:57 - Jeroen Cremers, CDA
01:58:57 - 01:59:02 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:59:02 - 02:04:25 - Marjo Thevissen, OR
02:04:25 - 02:04:36 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:04:36 - 02:04:51 - Marjo Thevissen, OR
02:04:51 - 02:06:36 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:06:36 - 02:06:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:07:02 - 02:08:26 - Frans Peeters, DR
02:08:26 - 02:09:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:09:08 - 02:12:27 - Karin Hermans, RL!
02:12:27 - 02:12:45 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:12:45 - 02:12:46 - Karin Hermans, RL!
02:12:49 - 02:15:04 - Herman Nijskens, VVD
02:15:04 - 02:15:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:15:05 - 02:15:24 - Loes Vestjens, RL!
02:15:24 - 02:16:09 - Herman Nijskens, VVD
02:16:09 - 02:16:15 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:16:15 - 02:16:42 - Gerrion van Elmpt, DR
02:16:42 - 02:20:00 - Herman Nijskens, VVD
02:20:00 - 02:20:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:20:04 - 02:20:35 - Jeroen Cremers, CDA
02:20:35 - 02:20:43 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:20:46 - 02:20:59 - Herman Nijskens, VVD
02:20:59 - 02:21:19 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:21:27 - 02:30:29 - Jan Smits, wethouder
02:30:29 - 02:30:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:30:30 - 02:30:37 - Marjo Thevissen, OR
02:30:37 - 02:32:26 - Jan Smits, wethouder
02:32:26 - 02:32:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:32:30 - 02:33:53 - Herman Nijskens, VVD
02:33:53 - 02:33:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:33:57 - 02:34:04 - Jan Smits, wethouder
02:34:04 - 02:34:06 - Herman Nijskens, VVD
02:34:06 - 02:34:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:34:33 - 02:34:40 - Willem van Pol, RL!
02:34:40 - 02:34:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:34:46 - 02:35:00 - Gerrion van Elmpt, DR
02:35:00 - 02:35:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:35:05 - 02:35:18 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:35:18 - 02:35:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:35:21 - 02:35:25 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:35:25 - 02:35:44 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:41:17 - 02:41:28 - Omroep OR6 2
02:43:03 - 02:43:10 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:44:36 - 02:45:02 - Herman Nijskens, VVD
02:45:02 - 02:45:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:45:12 - 02:46:07 - Jan Smits, wethouder
02:46:07 - 02:47:53 - Herman Nijskens, VVD
02:47:53 - 02:48:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:48:05 - 02:48:51 - Jan Smits, wethouder
02:48:51 - 02:48:54 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:48:54 - 02:49:03 - Jan Smits, wethouder
02:49:03 - 02:49:26 - Henk v.d. Linden, OR
02:49:26 - 02:50:39 - Jan Smits, wethouder
02:50:39 - 02:50:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:50:46 - 02:52:19 - Jan Smits, wethouder
02:52:19 - 02:52:23 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:52:23 - 02:52:33 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:52:33 - 02:54:20 - Jan Smits, wethouder
02:54:20 - 02:54:34 - Marjo Thevissen, OR
02:54:34 - 02:54:38 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:54:38 - 02:54:39 - Marjo Thevissen, OR
02:54:39 - 02:56:45 - Jan Smits, wethouder
02:56:45 - 02:56:48 - Marjo Thevissen, OR
02:56:48 - 02:57:36 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:57:36 - 02:57:59 - Jan Smits, wethouder
02:57:59 - 02:58:21 - Marjo Thevissen, OR
02:58:21 - 02:58:29 - Jan Smits, wethouder
02:58:29 - 02:58:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
02:58:53 - 02:59:56 - Jeroen Cremers, CDA
02:59:56 - 03:00:02 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:00:02 - 03:01:07 - Herman Nijskens, VVD
03:01:07 - 03:01:08 - Jeroen Cremers, CDA
03:01:08 - 03:01:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:01:12 - 03:02:24 - Jeroen Cremers, CDA
03:02:28 - 03:02:34 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:02:34 - 03:03:52 - Herman Nijskens, VVD
03:03:52 - 03:04:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:04:06 - 03:04:12 - Ton Joris, CDA
03:04:16 - 03:04:17 - Herman Nijskens, VVD
03:04:17 - 03:05:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:05:03 - 03:05:42 - Herman Nijskens, VVD
03:05:42 - 03:05:48 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:05:48 - 03:05:58 - Herman Nijskens, VVD
03:05:58 - 03:06:01 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:06:01 - 03:06:05 - Herman Nijskens, VVD
03:06:05 - 03:06:09 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:06:09 - 03:06:19 - Marjo Thevissen, OR
03:06:23 - 03:06:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:06:30 - 03:07:44 - Herman Nijskens, VVD
03:07:44 - 03:08:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:08:14 - 03:08:16 - Herman Nijskens, VVD
03:08:19 - 03:08:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:08:22 - 03:09:01 - Loes Vestjens, RL!
03:09:01 - 03:09:05 - Herman Nijskens, VVD
03:09:05 - 03:09:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:09:06 - 03:09:25 - Herman Nijskens, VVD
03:09:25 - 03:09:55 - Loes Vestjens, RL!
03:09:55 - 03:10:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:10:08 - 03:11:22 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:11:22 - 03:11:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:11:26 - 03:11:27 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:11:31 - 03:11:35 - Henk v.d. Linden, OR
03:11:35 - 03:11:35 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:11:35 - 03:11:43 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:11:43 - 03:11:55 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:11:59 - 03:12:14 - Frans Peeters, DR
03:12:18 - 03:12:36 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:12:43 - 03:13:27 - Jan Smits, wethouder
03:13:27 - 03:13:58 - Henk v.d. Linden, OR
03:13:58 - 03:14:01 - Jan Smits, wethouder
03:14:01 - 03:14:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:14:05 - 03:15:52 - Jan Smits, wethouder
03:15:52 - 03:16:25 - Herman Nijskens, VVD
03:16:25 - 03:16:28 - Jan Smits, wethouder
03:16:28 - 03:16:44 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:16:44 - 03:16:44 - Jan Smits, wethouder
03:16:45 - 03:16:52 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:16:52 - 03:16:57 - Karin Hermans, RL!
03:16:57 - 03:17:01 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
03:17:01 - 03:17:08 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:17:08 - 03:17:13 - Marjo Thevissen, OR
03:17:13 - 03:17:18 - Jeroen Cremers, CDA
03:17:18 - 03:17:58 - M. de Boer-Beerta, burgemeester

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Het bijgevoegde “Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Roerdalen” vast te stellen en tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking te laten treden;
2. Het “Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Roerdalen” uiterlijk binnen twee jaar na de inwerkingtreding te evalueren.

Besluit

1. Het bijgevoegde “Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Roerdalen” vast te stellen en tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking te laten treden;
2. Het “Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Roerdalen” uiterlijk binnen twee jaar na de inwerkingtreding te evalueren.

00:50:54 - 00:51:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:51:08 - 00:51:52 - Jan Smits, wethouder
00:51:52 - 00:53:38 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:53:38 - 00:54:35 - Henk v.d. Linden, OR
00:54:35 - 00:54:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:54:39 - 00:54:40 - Henk v.d. Linden, OR
00:54:50 - 00:56:15 - Loes Vestjens, RL!
00:56:15 - 00:56:23 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:56:23 - 00:56:44 - Marjo Thevissen, OR
00:56:48 - 00:56:49 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:56:49 - 00:57:01 - Loes Vestjens, RL!
00:57:01 - 00:57:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:57:16 - 00:57:38 - Jan Smits, wethouder
00:57:38 - 00:57:54 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
00:57:54 - 00:57:57 - Gerrion van Elmpt, DR
00:57:57 - 00:58:04 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:58:04 - 00:58:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. de volgende activiteiten aan te wijzen als gevallen waarin de gemeenteraad gebruikmaakt van de adviesbevoegdheid als bedoeld in artikel 16.15, lid 1, Omgevingswet juncto artikel 16.15a,
onder b, Invoeringswet Omgevingswet:
Lijst verzwaard advies Omgevingswet:
1. het bouwen van vier of meer woningen binnen de kerngrenzen, tenzij het gaat om
woningbouw in bestaande bebouwing of indien er sprake is van sloop en nieuwbouw;
2. het bouwen van een of meer woningen buiten de kerngrenzen;
3. het nieuw vestigen van niet-agrarische bedrijven buiten de kerngrenzen of het uitbreiden
van bestaande niet-agrarische bedrijven buiten de kerngrenzen met meer dan 10% van het
toegestane bebouwingsoppervlakte;
4. het nieuw vestigen van agrarische bedrijven of het uitbreiden intensieve veehouderijen
buiten het landbouwontwikkelingsgebied;
5. het toevoegen of uitbreiden van bebouwing in een Natura-2000 gebied;
6. het realiseren van grootschalige (wind- en zonne-)energie-opwerkkers;
7. het aanleggen van nieuwe of het aanpassen van bestaande infrastructuur, tenzij het gaat
om lokale weg- en waterinfrastructuur;
8. het plaatsen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter;
2. de Lijst verzwaard advies Omgevingswet, zoals opgenomen in het eerste lid, twee jaar na de
inwerkingtreding van dit besluit te evalueren, of zoveel eerder of later als wenselijk;
3. dat dit besluit in werking treedt met ingang van datum inwerkingtreding van de Omgevingswet
en de Invoeringswet Omgevingswet.

Besluit

1. de volgende activiteiten aan te wijzen als gevallen waarin de gemeenteraad gebruikmaakt van de adviesbevoegdheid als bedoeld in artikel 16.15, lid 1, Omgevingswet juncto artikel 16.15a,
onder b, Invoeringswet Omgevingswet:
Lijst verzwaard advies Omgevingswet:
1. het bouwen van vier of meer woningen binnen de kerngrenzen, tenzij het gaat om
woningbouw in bestaande bebouwing of indien er sprake is van sloop en nieuwbouw;
2. het bouwen van een of meer woningen buiten de kerngrenzen;
3. het nieuw vestigen van niet-agrarische bedrijven buiten de kerngrenzen of het uitbreiden
van bestaande niet-agrarische bedrijven buiten de kerngrenzen met meer dan 10% van het
toegestane bebouwingsoppervlakte;
4. het nieuw vestigen van agrarische bedrijven of het uitbreiden intensieve veehouderijen
buiten het landbouwontwikkelingsgebied;
5. het toevoegen of uitbreiden van bebouwing in een Natura-2000 gebied;
6. het realiseren van grootschalige (wind- en zonne-)energie-opwerkkers;
7. het aanleggen van nieuwe of het aanpassen van bestaande infrastructuur, tenzij het gaat om lokale weg- en waterinfrastructuur;
8. het plaatsen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter;
2. de Lijst verzwaard advies Omgevingswet, zoals opgenomen in het eerste lid, twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit te evalueren, of zoveel eerder of later als wenselijk;
3. dat dit besluit in werking treedt met ingang van datum inwerkingtreding van de Omgevingswet
en de Invoeringswet Omgevingswet.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De Begrotingswijziging 2021-11 ten behoeve van de nadere uitwerking van het project woonwagenlocaties Roerdalen vast te
stellen.

Besluit

De Begrotingswijziging 2021-11 ten behoeve van de nadere uitwerking van het project woonwagenlocaties Roerdalen vast te stellen.

00:59:50 - 01:01:07 - Willem van Pol, RL!
01:01:11 - 01:01:15 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:01:30 - 01:02:59 - Henk v.d. Linden, OR
01:02:59 - 01:03:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:03:06 - 01:04:15 - Henk v.d. Linden, OR
01:04:15 - 01:04:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:04:31 - 01:06:12 - John Vogels, CDA
01:06:17 - 01:06:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:06:53 - 01:07:23 - Frans Peeters, DR
01:07:23 - 01:07:36 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:07:40 - 01:12:00 - Jan Smits, wethouder
01:12:00 - 01:12:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:12:06 - 01:12:32 - Willem van Pol, RL!
01:12:32 - 01:13:12 - Jan Smits, wethouder
01:13:12 - 01:13:16 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:13:16 - 01:13:20 - Ton Joris, CDA
01:13:20 - 01:13:35 - Jan Smits, wethouder
01:13:35 - 01:13:42 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:13:46 - 01:14:05 - Henk v.d. Linden, OR
01:14:05 - 01:14:19 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:14:19 - 01:14:40 - Jan Smits, wethouder
01:14:40 - 01:14:46 - Henk v.d. Linden, OR
01:14:46 - 01:14:50 - Jan Smits, wethouder
01:14:50 - 01:16:45 - M. de Boer-Beerta, burgemeester

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen;
2. De reserve “organisatieontwikkeling” voor € 100.000 in te zetten voor de dekking van extra
organisatiekosten Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling;
3. De reserve “accommodatiebeleid” voor € 37.000 in te zetten om de sloop- en opruimkosten te
dekken van het clubgebouw op het voormalig sportpark Sint Odiliënberg;
4. De reserve “overige bestemmingen” op te heffen en de resterende € 35.000 toe te voegen aan
de algemene reserve;
5. De reserve “Beleggingen” op te heffen (restwaarde € 0);
6. In te stemmen met begrotingswijziging 2021-8;
7. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
a. € 85.000 voor de vervanging van de brug in fietspad Boomstraat Posterholt;
b. € 99.000 voor renovatie van de bomen van de Grote Bergerweg;
c. € 28.000 voor de aankoop van een houtversnipperaar.

Besluit

1. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen;
2. De reserve “organisatieontwikkeling” voor € 100.000 in te zetten voor de dekking van extra organisatiekosten Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling;
3. De reserve “accommodatiebeleid” voor € 37.000 in te zetten om de sloop- en opruimkosten te dekken van het clubgebouw op het voormalig sportpark Sint Odiliënberg;
4. De reserve “overige bestemmingen” op te heffen en de resterende € 35.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
5. De reserve “Beleggingen” op te heffen (restwaarde € 0);
6. In te stemmen met begrotingswijziging 2021-8;
7. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
a. € 85.000 voor de vervanging van de brug in fietspad Boomstraat Posterholt;
b. € 99.000 voor renovatie van de bomen van de Grote Bergerweg;
c. € 28.000 voor de aankoop van een houtversnipperaar.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-46 Doorontwikkeling subsidies
01:16:45 - 01:20:34 - Marjo Thevissen, OR
01:20:34 - 01:20:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:20:53 - 01:22:49 - Jacqueline Aelen, PvdA
01:22:49 - 01:22:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:23:15 - 01:26:15 - Jo van Kruchten, DR
01:26:15 - 01:26:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:26:26 - 01:26:34 - Jo van Kruchten, DR
01:26:39 - 01:31:03 - Jeroen Roubroeks, CDA
01:31:03 - 01:31:19 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:31:19 - 01:31:20 - Jeroen Roubroeks, CDA
01:31:23 - 01:34:44 - Jan Smits, wethouder
01:34:44 - 01:35:12 - Marjo Thevissen, OR
01:35:12 - 01:35:16 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:35:16 - 01:35:20 - Marjo Thevissen, OR
01:35:20 - 01:35:24 - Jan Smits, wethouder
01:35:24 - 01:35:27 - Marjo Thevissen, OR
01:35:27 - 01:35:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:35:39 - 01:36:18 - Jan Smits, wethouder
01:36:18 - 01:36:40 - Marjo Thevissen, OR
01:36:40 - 01:38:52 - Jan Smits, wethouder
01:38:52 - 01:38:55 - Roland Slangen, RL!
01:38:55 - 01:39:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:39:00 - 01:39:13 - Roland Slangen, RL!
01:39:13 - 01:40:59 - Jan Smits, wethouder
01:40:59 - 01:41:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:41:08 - 01:42:02 - Jan den Teuling, wethouder
01:42:02 - 01:42:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:42:06 - 01:42:13 - Jeroen Roubroeks, CDA
01:42:13 - 01:44:32 - Jan den Teuling, wethouder
01:44:32 - 01:44:44 - Jo van Kruchten, DR
01:44:44 - 01:44:49 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:44:49 - 01:45:19 - Jo van Kruchten, DR
01:45:19 - 01:45:50 - Jan den Teuling, wethouder
01:45:50 - 01:45:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:45:53 - 01:46:16 - Marjo Thevissen, OR
01:46:16 - 01:47:17 - Jan den Teuling, wethouder
01:47:17 - 01:47:59 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:47:59 - 01:48:02 - Jo van Kruchten, DR
01:48:02 - 01:48:24 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:48:24 - 01:48:57 - Jacqueline Aelen, PvdA
01:48:57 - 01:49:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
01:49:05 - 01:49:22 - Marjo Thevissen, OR