Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 15 juli 2021

19:30 - 23:26

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Piet van der Vorst
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit:
De voorliggende agenda van de raadsvergadering van 15 juli 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

de voorliggende agenda van de vergadering van 15 juli 2021 vast te stellen.

00:05:13 - 00:06:30 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:06:30 - 00:09:43 - Jan Smits, wethouder
00:09:43 - 00:11:18 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter

Wilt u gebruikmaken van het schriftelijk spreekrecht? Stuur ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het doorlopen participatietraject als onderdeel van de beleidsvorming  van het Beleidskader “Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030”;
2. De ambitie vast te stellen minimaal 70% van het elektriciteitsverbruik in Roerdalen in 2030  duurzaam op te wekken;
3. Het beleidskader “Zonne-en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030” vast te stellen.

Besluit

1. Kennis te nemen van het doorlopen participatietraject als onderdeel van de beleidsvorming van het Beleidskader “Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030”;
2. De ambitie vast te stellen minimaal 70% van het elektriciteitsverbruik in Roerdalen in 2030 duurzaam op te wekken;
3. Met inachtneming van de aangenomen amendementen 2021A06, 2021A07 en 2021A10 het beleidskader “Zonne-en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030” vast te stellen;
4. De beoordelingsmatrix wordt na het vaststellen van het “Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030” ter beoordeling en vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Amendementen

Titel
Amendement 2021A06 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen (matrix)
Amendement 2021A07 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030 (Meinwegplateau)
Amendement 2021A08 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030 (Leropperveld)
Amendement 2021A09 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030 (tekstuele wijziging)
Amendement 2021A10 Concept-Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030

Moties

Titel
Motie 2021M09 Beleidskader Zonne- en Windenergie Gemeente Roerdalen 2021-2030
Motie 2021M10 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030
Motie 2021M11 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030
Motie 2021M12 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030
Motie 2021M13 Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-37 Ontmantelingsvoorziening
00:11:18 - 00:21:43 - Ton Joris, CDA
00:21:43 - 00:21:45 - Herman Nijskens, VVD
00:21:45 - 00:21:52 - Ton Joris, CDA
00:21:52 - 00:23:11 - Herman Nijskens, VVD
00:23:11 - 00:27:33 - Ton Joris, CDA
00:27:33 - 00:30:25 - Frans Peeters, Democraten Rd
00:30:25 - 00:30:36 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:30:36 - 00:42:18 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
00:42:18 - 00:43:40 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:43:40 - 00:43:55 - Leon Wolters, CDA
00:43:55 - 00:51:30 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:51:30 - 00:55:48 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
00:55:48 - 00:55:52 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:55:52 - 00:57:14 - Herman Nijskens, VVD
00:57:14 - 00:57:22 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:57:22 - 00:57:25 - Herman Nijskens, VVD
00:57:25 - 00:57:27 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:57:27 - 00:57:46 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:57:46 - 00:57:48 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
00:57:48 - 00:58:03 - Herman Nijskens, VVD
00:58:03 - 00:58:20 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:58:20 - 00:58:39 - Herman Nijskens, VVD
00:58:39 - 00:58:55 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:58:55 - 00:59:21 - Herman Nijskens, VVD
00:59:21 - 00:59:51 - Jacqueline Aelen, PvdA
00:59:51 - 01:00:18 - Frans Peeters, Democraten Rd
01:00:18 - 01:00:22 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:00:22 - 01:05:58 - Herman Nijskens, VVD
01:05:58 - 01:06:19 - Ton Joris, CDA
01:06:19 - 01:07:12 - Herman Nijskens, VVD
01:07:12 - 01:07:54 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
01:07:54 - 01:08:00 - Herman Nijskens, VVD
01:08:00 - 01:08:02 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
01:08:02 - 01:09:53 - Herman Nijskens, VVD
01:09:53 - 01:09:55 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:18:22 - 01:19:49 - Ton Joris, CDA
01:19:49 - 01:24:20 - Jan Smits, wethouder
01:24:20 - 01:24:58 - Herman Nijskens, VVD
01:24:58 - 01:25:23 - Jan Smits, wethouder
01:25:23 - 01:25:49 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
01:25:49 - 01:27:44 - Jan Smits, wethouder
01:27:44 - 01:28:14 - Herman Nijskens, VVD
01:28:14 - 01:31:57 - Jan Smits, wethouder
01:31:57 - 01:32:13 - Jacqueline Aelen, PvdA
01:32:13 - 01:32:31 - Jan Smits, wethouder
01:32:31 - 01:32:33 - Herman Nijskens, VVD
01:32:33 - 01:32:41 - Jan Smits, wethouder
01:32:41 - 01:32:50 - Herman Nijskens, VVD
01:32:50 - 01:32:54 - Jan Smits, wethouder
01:32:54 - 01:33:34 - Herman Nijskens, VVD
01:33:34 - 01:33:49 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:33:49 - 01:37:03 - Jan Smits, wethouder
01:37:03 - 01:37:21 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:37:21 - 01:38:50 - Jan Smits, wethouder
01:38:50 - 01:40:03 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:40:03 - 01:40:48 - Jan Smits, wethouder
01:40:48 - 01:41:10 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
01:41:10 - 01:41:14 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:41:14 - 01:42:14 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:42:14 - 01:47:30 - Martijn van Helvert, wethouder
01:47:30 - 01:47:39 - Frans Peeters, Democraten Rd
01:47:39 - 01:47:45 - Martijn van Helvert, wethouder
01:47:45 - 01:49:43 - Ton Joris, CDA
01:49:43 - 01:50:29 - Frans Peeters, Democraten Rd
01:50:29 - 01:50:31 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
01:50:31 - 01:51:27 - Martijn van Helvert, wethouder
01:51:27 - 01:51:33 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:51:33 - 01:51:34 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:51:34 - 01:51:38 - Ton Joris, CDA
01:51:38 - 01:51:40 - Martijn van Helvert, wethouder
01:51:40 - 01:52:05 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:52:05 - 01:53:34 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
01:53:34 - 01:54:00 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:54:00 - 01:54:49 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
01:54:49 - 01:54:53 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:54:53 - 01:57:04 - Herman Nijskens, VVD
01:57:04 - 01:57:13 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:57:13 - 01:58:05 - Jacqueline Aelen, PvdA
01:58:05 - 01:58:07 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:58:07 - 01:58:22 - Ton Joris, CDA
01:58:22 - 01:58:26 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
01:58:26 - 01:58:28 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:58:32 - 01:58:35 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
01:58:35 - 01:59:15 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
01:59:15 - 01:59:18 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
01:59:18 - 01:59:20 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
01:59:20 - 02:00:48 - Martijn van Helvert, wethouder
02:00:48 - 02:01:39 - Herman Nijskens, VVD
02:01:39 - 02:01:54 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:01:54 - 02:01:56 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:10:18 - 02:10:20 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:10:20 - 02:10:29 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:10:29 - 02:10:55 - Martijn van Helvert, wethouder
02:10:55 - 02:10:56 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
02:10:56 - 02:11:02 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
02:11:02 - 02:11:27 - Martijn van Helvert, wethouder
02:11:27 - 02:11:33 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:11:33 - 02:11:42 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:11:42 - 02:11:58 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:11:58 - 02:12:00 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:12:00 - 02:12:02 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
02:12:02 - 02:12:19 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:12:19 - 02:12:20 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:12:20 - 02:12:21 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:12:21 - 02:12:34 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:12:34 - 02:12:41 - Ruud Wolters, Roerstreek Lokaal!
02:12:41 - 02:12:49 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:12:49 - 02:12:52 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:12:52 - 02:12:54 - Karin Hermans Roerstreek Lokaal!
02:12:54 - 02:12:56 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:12:56 - 02:12:58 - Ton Joris, CDA
02:12:58 - 02:13:00 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:13:00 - 02:13:03 - Jo van Kruchten, Democraten Rd
02:13:03 - 02:13:09 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:13:09 - 02:13:11 - Frans Peeters, Democraten Rd
02:13:11 - 02:13:13 - Willem v Pol, Roerstreek Lokaal!
02:13:13 - 02:13:15 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:13:15 - 02:13:17 - Jeroen Roubroeks, CDA
02:13:17 - 02:13:20 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:13:20 - 02:13:22 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
02:13:22 - 02:13:24 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
02:13:24 - 02:13:26 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
02:13:26 - 02:13:29 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:13:29 - 02:13:31 - John Vogels, CDA
02:13:31 - 02:13:41 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:13:41 - 02:14:07 - Ruud Wolters, Roerstreek Lokaal!
02:14:07 - 02:14:09 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:14:09 - 02:14:12 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:14:12 - 02:14:16 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:14:16 - 02:14:20 - Leon Wolters, CDA
02:14:20 - 02:14:22 - Max van Baden, PvdA
02:14:22 - 02:14:22 - Leon Wolters, CDA
02:14:22 - 02:14:24 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:14:24 - 02:14:26 - Gerrion van Elmpt, Democraten Rd
02:14:26 - 02:14:53 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:14:53 - 02:14:55 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:14:55 - 02:14:57 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
02:14:57 - 02:16:14 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:16:14 - 02:16:16 - Ton Joris, CDA
02:16:16 - 02:16:18 - Frans Peeters, Democraten Rd
02:16:18 - 02:16:25 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:16:25 - 02:16:29 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
02:16:29 - 02:17:12 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:17:12 - 02:17:14 - Herman Nijskens, VVD

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het Plan Omvorming 2021-2024 en de hierin opgenomen ambities;
2. De basisondersteuning uit te breiden en te financieren via een subsidietender voor 2023;
3. In te stemmen met het uitvoeren van de pilots Praktijkondersteuner huisarts en basisondersteuning in 2022.

Besluit

1. In te stemmen met het Plan Omvorming 2021-2024 en de hierin opgenomen ambities;
2. De basisondersteuning uit te breiden en te financieren via een subsidietender voor 2023;
3. In te stemmen met het uitvoeren van de pilots Praktijkondersteuner huisarts en basisondersteuning in 2022.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-45 Toezenden Advies van Adviesraad Wmo en Participatie inzake Omvorming Sociaal Domein
02:17:14 - 02:17:23 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:17:23 - 02:17:31 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:17:31 - 02:17:37 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:17:37 - 02:17:40 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:17:40 - 02:17:55 - Frans Peeters, Democraten Rd
02:17:55 - 02:17:57 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:17:57 - 02:17:59 - Herman Nijskens, VVD
02:17:59 - 02:18:04 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:18:04 - 02:18:06 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:18:06 - 02:18:08 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:18:08 - 02:18:19 - Frans Peeters, Democraten Rd
02:18:19 - 02:18:21 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
02:18:21 - 02:18:25 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:18:25 - 02:18:29 - Herman Nijskens, VVD
02:18:29 - 02:18:31 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:18:31 - 02:18:34 - Jacqueline Aelen, PvdA
02:18:34 - 02:18:36 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:18:36 - 02:18:38 - Frans Peeters, Democraten Rd
02:18:38 - 02:18:49 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:18:49 - 02:18:55 - Roland Slangen Roerstreek Lokaal
02:18:55 - 02:19:43 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:19:43 - 02:24:43 - Loes Vestjens Roerstreek Lokaal!
02:24:43 - 02:24:45 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:24:45 - 02:28:06 - Herman Nijskens, VVD
02:28:06 - 02:28:08 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:28:08 - 02:29:48 - Max van Baden, PvdA
02:29:48 - 02:36:01 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
02:36:01 - 02:36:07 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
02:36:07 - 02:41:26 - Gerrion van Elmpt, Democraten Rd
02:41:26 - 02:44:02 - Ton Joris, CDA
02:44:02 - 03:05:13 - Jan den Teuling, wethouder
03:05:13 - 03:06:41 - Herman Nijskens, VVD
03:06:41 - 03:06:44 - Jan den Teuling, wethouder
03:06:44 - 03:08:53 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
03:08:53 - 03:09:32 - Herman Nijskens, VVD
03:09:32 - 03:11:13 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
03:11:13 - 03:11:15 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
03:11:15 - 03:14:56 - Jan den Teuling, wethouder
03:14:56 - 03:15:14 - Henk v.d. Linden, Ons Roerdalen
03:15:14 - 03:16:33 - Jan den Teuling, wethouder
03:16:33 - 03:16:38 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
03:16:38 - 03:20:26 - Ton Joris, CDA

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

de kadernota 2022 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2022-2025.

Besluit

de kadernota 2022 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2022-2025.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-38 Elfenmeer 3ha
03:20:26 - 03:25:34 - Gerrion van Elmpt, Democraten Rd
03:25:34 - 03:32:16 - Marjo Thevissen, Ons Roerdalen
03:32:16 - 03:33:29 - Jacqueline Aelen, PvdA
03:33:29 - 03:33:31 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
03:33:31 - 03:38:45 - Willem v Pol, Roerstreek Lokaal!
03:38:45 - 03:38:48 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
03:38:48 - 03:42:53 - Herman Nijskens, VVD
03:42:53 - 03:42:58 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
03:42:58 - 03:49:11 - Jan den Teuling, wethouder
03:49:11 - 03:51:07 - Martijn van Helvert, wethouder
03:51:07 - 03:51:11 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
03:51:11 - 03:57:28 - Jan Smits, wethouder
03:57:28 - 03:57:45 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter
03:57:45 - 03:58:55 - Jan Smits, wethouder
03:58:55 - 03:59:03 - Piet v.d. Vorst, plv voorzitter