Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

donderdag 13 januari 2022

19:30 - 23:55
Locatie

Digitaal via MS teams

Voorzitter
Ton Joris
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 8

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Woningbouwplan Stationsweg Herkenbosch’ getekend op de ondergrond met identificatienummer o_ NL.IMRO.1669.BPHKB2020STATIONSW-VG01 vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan - NL.IMRO.1669.BPHKB2020STATIONSW-OW01 - zoals dat met ingang van 24 september 2021 gedurende zes weken voor zienswijzen voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
  2. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:02:45 - 00:06:27 - Ton Joris
  00:06:28 - 00:06:45 - R. van den Waardenberg
  00:06:46 - 00:06:55 - Ton Joris
  00:06:56 - 00:07:36 - J. Paffen
  00:07:37 - 00:07:41 - Ton Joris
  00:07:42 - 00:07:52 - L. Wolters
  00:07:53 - 00:08:00 - Ton Joris
  00:08:01 - 00:08:14 - I. Thevissen
  00:08:15 - 00:08:21 - Ton Joris
  00:08:29 - 00:09:40 - M. van Helvert
  00:09:44 - 00:10:09 - Ton Joris
  00:10:10 - 00:10:22 - J. Paffen
  00:10:36 - 00:10:40 - Ton Joris
  00:10:41 - 00:10:55 - I. Thevissen
  00:10:56 - 00:12:55 - Ton Joris
 2. 9

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het herbestemmen van de kerk in Melick
  naar 18 woningen en een kapel.

  00:28:00 - 00:28:55 - Ton Joris
  00:28:56 - 00:29:46 - P. van Elmpt
  00:29:47 - 00:29:51 - Ton Joris
  00:29:53 - 00:31:16 - H. van Keulen
  00:31:17 - 00:31:21 - Ton Joris
  00:31:22 - 00:31:50 - L. Wolters
  00:31:51 - 00:31:57 - Ton Joris
  00:31:58 - 00:34:47 - H. Nijskens
  00:34:48 - 00:34:51 - Ton Joris
  00:34:52 - 00:36:29 - R. van den Waardenberg
  00:36:30 - 00:36:35 - Ton Joris
  00:36:36 - 00:37:20 - J. Paffen
  00:37:21 - 00:37:26 - Ton Joris
  00:37:27 - 00:45:00 - J. Smits
  00:46:43 - 00:46:50 - Ton Joris
  00:46:51 - 00:47:03 - J. Paffen
  00:47:04 - 00:47:06 - Ton Joris
  00:47:07 - 00:47:30 - J. Smits
  00:47:31 - 00:47:41 - Ton Joris
  00:47:42 - 00:48:01 - H. Nijskens
  00:48:02 - 00:48:07 - Ton Joris
  00:48:09 - 00:49:15 - R. Slangen
  00:49:16 - 00:49:22 - Ton Joris
  00:49:23 - 00:49:49 - J. Smits
  00:49:50 - 00:55:47 - Ton Joris
 3. 10

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het verzoek van de stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) tot toekenning van het predicaat Dorpshuis en een sportzaal met foyer/ontmoetingsruimte voor bewegingsonderwijs, sporten, activiteiten en evenementen te realiseren;
  2. Kennis te nemen van de beoordeling van de door SDV voorgelegde business case;
  3. De Blokhut het predicaat Dorpshuis te geven onder de voorwaarde dat De Blokhut haar eigen aandeel in de investering kan financieren;
  4. In te stemmen met het per 1 januari 2022 toekennen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 26.622 aan Stichting Beheer de Blokhut, wanneer het predicaat Dorpshuis aan de Blokhut wordt toegekend;
  5. In te stemmen met het toekennen van een éénmalige investeringssubsidie van € 325.000 om De Blokhut geschikt te maken voor de dorpshuisfunctie;
  6. In overeenstemming met uw raadsbesluit van 21 april 2016, in te stemmen met de nieuwbouw van een zaal voor bewegingsonderwijs, sporten, activiteiten en evenementen plus foyer/ontmoetingsruimte (in samenhang besluitpunt 12);
  7. In te stemmen met het toekennen van een éénmalig investeringskrediet van € 1.813.000 voor de sloop van de Roerhal en realisatie van de onder besluitpunt 6 genoemde nieuwbouw;
  8. In te stemmen met het toekennen van een éénmalig investeringskrediet van € 170.000 voor de aanpassingen van de infrastructurele voorzieningen rondom de nieuwbouw;
  9. In te stemmen met het toekennen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 46.920 aan Stichting Beheer Sportzaal, waarvan € 38.000 hiervoor al beschikbaar was gesteld;
  10. In afwijking van het kader volgens de Nota, in te stemmen met een structurele extra bijdrage in het exploitatietekort van de dorpsaccommodaties Vlodrop ter grootte van maximaal € 25.000;
  11. In te stemmen met de volgende financiële mutaties:
   a. Ten laste van het resultaat te brengen:
   - de jaarlijkse exploitatiebijdrage de Blokhut € 26.622
   - de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet nieuwbouw € 45.325
   - de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet infrastructuur € 4.250
   - de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Stichting Beheer Sportzaal € 8.920
   - de extra bijdrage in het exploitatietekort van de dorpsaccommodatie € 25.000
   b. Onttrekking van € 325.000 uit de reserve accommodatiebeleid
   c. Storting van € 325.000 in de reserve dekking investeringen met economisch nut
   d. Jaarlijkse onttrekking inzake kapitaallasten, ad € 13.000, uit reserve dekking investeringen met economisch nut.
  12. Voor de uitvoering van de besluitpunten 6 t/m 9 als randvoorwaarde te stellen dat uiterlijk eind Q4-2022 zekerheden zijn afgegeven voor het niet gemeentelijke aandeel in de investeringen;
  13. Aan SDV onder voorwaarden de mogelijk te bieden om binnen het beschikbare budget te onderzoeken of de sport-/activiteitenzaal groter kan worden gemaakt in combinatie met een verkleining van de foyer/ontmoetingsruimte;
  14. Vast te stellen dat de inzet van de reserve accommodatiebeleid met dit besluit is afgerond en dat het restant van deze reserve in de jaarrekening 2022 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve;
  15. In te stemmen met bijgevoegde concept begrotingswijziging nr. 5-2022.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-01 BOSA subsidie aanvraag door niet- eigenaar/gebruiker
  00:50:45 - 00:55:47 - Ton Joris
  00:55:48 - 00:59:25 - J. Roubroeks
  00:59:26 - 00:59:33 - Ton Joris
  00:59:34 - 01:02:09 - J. Paffen
  01:02:10 - 01:02:14 - Ton Joris
  01:02:17 - 01:04:09 - R. Slangen
  01:04:10 - 01:04:14 - Ton Joris
  01:04:15 - 01:07:56 - H. Nijskens
  01:07:57 - 01:08:01 - Ton Joris
  01:08:02 - 01:09:26 - I. Thevissen
  01:09:27 - 01:09:31 - Ton Joris
  01:09:32 - 01:11:15 - P. van Elmpt
  01:11:16 - 01:11:21 - Ton Joris
  01:11:22 - 01:18:38 - J. den Teuling
  01:18:39 - 01:18:44 - Ton Joris
  01:18:45 - 01:19:16 - R. Slangen
  01:19:17 - 01:26:36 - J. den Teuling
  01:26:37 - 01:26:50 - Ton Joris
  01:26:51 - 01:27:04 - P. van Elmpt
  01:27:05 - 01:27:10 - J. den Teuling
  01:27:11 - 01:27:15 - Ton Joris
  01:28:42 - 01:28:53 - Ton Joris
  01:28:54 - 01:29:34 - H. Nijskens
  01:29:35 - 01:29:51 - Ton Joris
  01:30:31 - 01:30:51 - Ton Joris
  01:30:52 - 01:31:12 - J. Roubroeks
  01:31:13 - 01:31:21 - Ton Joris
  01:31:22 - 01:32:21 - J. den Teuling
  01:32:22 - 01:32:25 - Ton Joris
  01:32:58 - 01:33:20 - Ton Joris
  01:33:21 - 01:35:00 - J. Roubroeks
  01:35:01 - 01:35:04 - Ton Joris
  01:35:05 - 01:35:49 - R. Slangen
  01:35:50 - 01:35:54 - Ton Joris
  01:35:55 - 01:36:01 - P. van Elmpt
  01:36:02 - 01:36:10 - Ton Joris
  01:36:11 - 01:36:41 - J. den Teuling
  01:36:42 - 01:36:46 - Ton Joris
  01:37:42 - 01:37:48 - Ton Joris
  01:37:49 - 01:38:39 - H. Nijskens
  01:38:40 - 01:38:46 - Ton Joris
  01:38:47 - 01:39:10 - J. den Teuling
  01:39:11 - 01:39:20 - Ton Joris
  01:39:21 - 01:39:32 - J. den Teuling
  01:39:33 - 01:40:46 - Ton Joris
  01:40:47 - 01:41:01 - H. Nijskens
  01:41:02 - 01:41:37 - Ton Joris
 4. 11

  Voorgesteld besluit

  Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van kindercentrum Wee-Play en kinderboerderij op het dorpspark Schepersheuvel Sint Odiliënberg.

  00:12:02 - 00:12:55 - Ton Joris
  00:12:57 - 00:13:17 - R. van den Waardenberg
  00:13:18 - 00:13:22 - Ton Joris
  00:13:23 - 00:13:53 - I. Thevissen
  00:13:54 - 00:13:59 - Ton Joris
  00:14:00 - 00:15:48 - H. Nijskens
  00:15:49 - 00:15:52 - Ton Joris
  00:15:53 - 00:16:08 - L. Wolters
  00:16:10 - 00:16:17 - Ton Joris
  00:16:18 - 00:16:30 - P. van Elmpt
  00:16:31 - 00:16:36 - Ton Joris
  00:16:44 - 00:16:50 - Ton Joris
  00:16:51 - 00:17:44 - M. Schotemeijer
  00:17:45 - 00:17:50 - Ton Joris
  00:17:51 - 00:21:38 - M. van Helvert
  00:21:39 - 00:21:50 - Ton Joris
  00:21:51 - 00:23:20 - H. Nijskens
  00:23:21 - 00:23:24 - Ton Joris
  00:23:25 - 00:24:30 - M. van Helvert
  00:24:31 - 00:24:36 - Ton Joris
  00:24:38 - 00:24:51 - H. Nijskens
  00:24:52 - 00:25:33 - M. van Helvert
  00:25:34 - 00:25:40 - Ton Joris
  00:25:41 - 00:25:48 - M. van Helvert
  00:25:49 - 00:26:03 - Ton Joris
  00:26:04 - 00:26:14 - P. van Elmpt
  00:26:15 - 00:26:21 - Ton Joris
  00:26:40 - 00:28:55 - Ton Joris