Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

dinsdag 15 februari 2022

19:30 - 23:55

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:48 - 00:08:00 - Ton Joris
  00:08:01 - 00:08:15 - Ton Joris
 2. 2

  00:08:16 - 00:08:28 - Ton Joris
  00:08:29 - 00:08:55 - M. Schotemeijer
  00:08:56 - 00:09:02 - Ton Joris
 3. 3

  00:09:03 - 00:09:14 - Ton Joris
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
  realisering van een expositiegebouw in de vorm van een
  toren op de locatie Station 24 te Vlodrop onder de
  voorwaarde dat de ruimtelijke onderbouwing met
  bijbehorende onderzoeken wordt geactualiseerd.

  00:09:15 - 00:10:46 - Ton Joris
  00:10:47 - 00:15:59 - Inspreker
  00:16:00 - 00:16:42 - Ton Joris
  00:16:43 - 00:19:34 - M. Schotemeijer
  00:19:35 - 00:19:42 - Ton Joris
  00:19:43 - 00:20:42 - R. Vrinzen
  00:20:43 - 00:20:55 - Ton Joris
  00:20:56 - 00:23:30 - H. van Keulen
  00:23:31 - 00:25:20 - R. Wolters
  00:25:21 - 00:26:38 - G. van Elmpt
  00:26:39 - 00:26:45 - Ton Joris
  00:26:46 - 00:28:23 - E. Dijkstra
  00:28:24 - 00:28:40 - Ton Joris
  00:28:41 - 00:37:07 - M. Helvert
  00:37:08 - 00:37:24 - Ton Joris
  00:37:25 - 00:37:43 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:37:44 - 00:38:09 - Ton Joris
  00:38:10 - 00:40:22 - Inspreker
  00:40:23 - 00:40:39 - Ton Joris
  00:40:40 - 00:41:34 - E. Dijkstra
  00:41:35 - 00:42:06 - R. Wolters
  00:42:07 - 00:43:35 - Aelen
  00:43:36 - 00:43:45 - Ton Joris
  00:43:46 - 00:44:04 - G. van Elmpt
  00:44:05 - 00:44:37 - R. Vrinzen
  00:44:38 - 00:45:47 - F. Peeters
  00:45:48 - 00:46:18 - M. Schotemeijer
  00:46:19 - 00:46:28 - Ton Joris
  00:46:29 - 00:48:10 - M. Helvert
  00:48:11 - 00:48:25 - G. van Elmpt
  00:48:26 - 00:48:48 - M. Helvert
  00:48:49 - 00:49:07 - G. van Elmpt
  00:49:08 - 00:50:58 - M. Helvert
  00:50:59 - 00:51:05 - Ton Joris
  00:51:06 - 00:51:13 - Ton Joris
  00:51:14 - 00:51:26 - R. Vrinzen
  00:51:27 - 00:51:50 - M. Helvert
  00:51:51 - 00:52:10 - Ton Joris
  00:52:11 - 00:52:31 - Aelen
  00:52:32 - 00:52:47 - R. Wolters
  00:52:48 - 00:53:21 - M. Helvert
  00:53:22 - 00:53:41 - Ton Joris
  00:53:42 - 00:54:12 - Positief / Negatief
  00:54:13 - 00:54:18 - Ton Joris
 5. 5

  00:54:19 - 00:55:01 - Ton Joris
  00:55:02 - 00:55:51 - R. Vrinzen
  00:55:52 - 00:57:21 - L. Vestjens
  00:57:22 - 00:57:27 - Ton Joris
  00:57:28 - 00:59:23 - M. Schotemeijer
  00:59:24 - 00:59:27 - Ton Joris
  00:59:28 - 01:00:05 - I. Thevissen
  01:00:06 - 01:00:31 - E. Dijkstra
  01:00:32 - 01:00:37 - Ton Joris
  01:00:38 - 01:04:07 - J. Smits
  01:04:08 - 01:04:36 - I. Thevissen
  01:04:37 - 01:05:10 - J. Smits
  01:05:11 - 01:08:52 - J. Smits
  01:08:53 - 01:08:59 - Ton Joris
  01:09:00 - 01:09:21 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:09:22 - 01:10:30 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:10:31 - 01:11:18 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:11:19 - 01:11:52 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:11:53 - 01:12:19 - Ton Joris
  01:12:20 - 01:12:34 - M. Schotemeijer
  01:12:35 - 01:12:56 - Ton Joris
  01:12:57 - 01:13:23 - Positief / Negatief
  01:13:24 - 01:13:40 - Ton Joris
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  De navolgende Verordening nadeelcompensatie Roerdalen 2022 vast te stellen.

  01:13:41 - 01:14:09 - Ton Joris
  01:14:10 - 01:14:42 - I. Thevissen
  01:14:43 - 01:15:15 - E. Dijkstra
  01:15:16 - 01:15:33 - J. Smits
  01:15:34 - 01:15:37 - Ton Joris
  01:15:38 - 01:15:44 - J. Smits
  01:15:45 - 01:18:19 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:18:20 - 01:18:48 - Ton Joris
  01:18:49 - 01:19:13 - Positief / Negatief
  01:19:14 - 01:19:26 - Ton Joris
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De Kadernota Grondbeleid 2022-2025 vast te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-15 Vallen voedselbossen ná afloop van 15 jaar onder de boswet?
  2022-16 Overzicht verstrekken van strategische grondaankopen- en verkopen
  2022-17 Overzicht van gronden die binnen het 1 mln. budget Investeren om te Renderen zijn aangekocht
  2022-18 Aanleg van voedselbossen volgens de 'Greendeal' normen
  2022-19 Verliest landbouwgrond dat wordt ingezet voor zonnepanelen de bestemming landbouwgrond?
  01:19:27 - 01:19:50 - Ton Joris
  01:19:51 - 01:26:06 - I. Thevissen
  01:26:07 - 01:28:31 - R. Wolters
  01:28:32 - 01:33:18 - L. Wolters
  01:33:19 - 01:33:31 - Ton Joris
  01:33:32 - 01:34:57 - E. Dijkstra
  01:34:58 - 01:37:17 - M. Schotemeijer
  01:37:18 - 01:37:47 - F. Peeters
  01:37:48 - 01:52:53 - J. Smits
  01:52:54 - 01:53:02 - Ton Joris
  01:53:03 - 01:53:48 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:53:49 - 01:53:54 - Ton Joris
  01:53:55 - 01:54:09 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:54:10 - 01:54:24 - Ton Joris
  01:54:25 - 01:55:10 - I. Thevissen
  01:55:11 - 01:57:30 - L. Wolters
  01:57:31 - 01:58:46 - E. Dijkstra
  01:58:47 - 01:59:20 - M. Schotemeijer
  01:59:21 - 02:00:45 - R. Wolters
  02:00:46 - 02:02:23 - J. Smits
  02:02:24 - 02:03:14 - E. Dijkstra
  02:03:15 - 02:04:17 - J. Smits
  02:04:18 - 02:05:17 - L. Wolters
  02:05:18 - 02:08:40 - J. Smits
  02:08:41 - 02:08:45 - Ton Joris
  02:08:46 - 02:09:03 - Ambtelijke Ondersteuning
  02:09:04 - 02:09:29 - Ton Joris
  02:09:30 - 02:09:35 - I. Thevissen
  02:09:36 - 02:10:12 - R. Wolters
  02:10:13 - 02:10:20 - Ton Joris
  02:10:21 - 02:11:08 - Positief / Negatief
  02:11:09 - 02:11:18 - Ton Joris
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. Het delegatiebesluit vast te stellen conform bijgevoegd (concept)
  raadsbesluit.
  2. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van datum
  inwerkingtreding van de Omgevingswet en de lnvoeringswet
  Omgevingswet.

  02:11:19 - 02:12:15 - Ton Joris
  02:12:16 - 02:12:54 - E. Dijkstra
  02:12:55 - 02:13:17 - M. Schotemeijer
  02:13:18 - 02:13:26 - Ton Joris
  02:13:27 - 02:14:05 - J. Smits
  02:14:06 - 02:14:14 - Ton Joris
  02:14:15 - 02:14:24 - J. Smits
  02:14:25 - 02:14:27 - Ton Joris
  02:14:28 - 02:15:06 - E. Dijkstra
  02:15:07 - 02:15:35 - J. Smits
  02:15:36 - 02:16:14 - Ton Joris
  02:16:15 - 02:16:38 - Positief / Negatief
  02:16:39 - 02:16:42 - Ton Joris
 9. 9

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen aan de Weg achter het
   Koebroek 5 in Vlodrop aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De
   percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale fragment (bijlage 1);
  2. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toebedachte bestemming ’ wonen,
   energieopwekking en aanverwante voorzieningen of een maatschappelijke functie’ (aanverwante voorzieningen
   vanwege onder meer infrastructuur voor ontsluiting) zeker te stellen zoals geduid op de masterplantekening (bijlage 2);
  3. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 11 januari 2022 van het college van B&W, waarvan het besluit
   van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  4. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  5. Dat na afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht, indien de ruimtelijke planvorming nog niet zover is, zal
   worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een
   Omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  6. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en kenbaar te maken conform de eisen die artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg
   stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen zodat het voorkeursrecht
   rechtskracht heeft.
  02:16:43 - 02:19:13 - Ton Joris
  02:19:14 - 02:20:03 - L. Vestjens
  02:20:04 - 02:20:08 - Ton Joris
  02:20:09 - 02:21:24 - F. Peeters
  02:21:25 - 02:23:10 - E. Dijkstra
  02:23:11 - 02:24:23 - I. Thevissen
  02:24:24 - 02:26:58 - L. Wolters
  02:26:59 - 02:28:26 - M. Schotemeijer
  02:28:27 - 02:28:34 - Ton Joris
  02:28:35 - 02:32:07 - J. den Teuling
  02:32:08 - 02:32:35 - R. Wolters
  02:32:36 - 02:33:49 - J. den Teuling
  02:33:50 - 02:34:04 - Ton Joris
  02:34:05 - 02:34:26 - Ton Joris
  02:34:27 - 02:34:49 - Positief / Negatief
  02:34:50 - 02:35:34 - Ton Joris
  02:35:35 - 02:35:50 - Ton Joris