Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  00:09:48 - 00:10:17 - Voorzitter
 3. 3

  00:09:49 - 00:10:17 - Voorzitter
  00:10:18 - 00:10:34 - H. Nijskens
  00:10:36 - 00:10:39 - Voorzitter
  00:10:41 - 00:12:18 - Portefeuillehouder
  00:12:20 - 00:12:29 - Voorzitter
  00:12:34 - 00:13:12 - M. Schotemeijer
  00:13:15 - 00:13:22 - Voorzitter
  00:13:23 - 00:14:46 - J. Smits
  00:14:47 - 00:15:40 - Voorzitter
 4. 4

 5. 5

  00:15:15 - 00:15:40 - Voorzitter
  00:15:41 - 00:15:48 - M. Schotemeijer
  00:15:49 - 00:15:51 - Voorzitter
  00:15:52 - 00:15:53 - M. Schotemeijer
  00:15:54 - 00:15:56 - Voorzitter
  00:15:57 - 00:16:13 - M. Schotemeijer
  00:16:14 - 00:16:20 - Voorzitter
  00:16:22 - 00:16:36 - Inspreker
  00:16:36 - 00:16:38 - M. Schotemeijer
  00:16:39 - 00:21:27 - Voorzitter
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘A73 Roerdalen’ te Montfort/Sint Odiliënberg, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 373.21.8042-GPN001 d.d. 4 november 2021 en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 25 oktober 2021 dan wel 1 november 2021;
  2. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Bedrijventerrein, energieopwekking en aanverwante voorzieningen’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekeningen met kenmerk 373.21.8042-MPN001 d.d. 4 november 2021;
  3. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 9 november 2021 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  4. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  5. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘A73 Roerdalen’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  6. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 7 februari 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 8 februari 2022 rechtskracht heeft.
  7. Een voorlopig krediet van € 3.000.000 beschikbaar te stellen om te investeren in de aankoop van grond. De financieringslasten van de lening die hiervoor aangetrokken moeten worden zijn €4.500 en worden meegenomen in de totaal financiering in de loop van de jaren;
   8. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen Wet voorkeursrecht gemeenten “Gebiedsontwikkeling A73”.
  00:17:07 - 00:21:27 - Voorzitter
  00:21:33 - 00:24:19 - J. Hannen
  00:24:21 - 00:24:38 - Voorzitter
  00:24:42 - 00:26:22 - R. Teunissen
  00:26:24 - 00:26:35 - Voorzitter
  00:26:36 - 00:29:22 - F. Eijssen
  00:29:23 - 00:29:30 - Voorzitter
  00:29:31 - 00:33:33 - M. Eijssen
  00:33:33 - 00:33:46 - Voorzitter
  00:33:46 - 00:37:41 - M. Teunissen
  00:37:41 - 00:37:53 - Voorzitter
  00:37:55 - 00:42:29 - P. Teunissen
  00:42:29 - 00:42:36 - Voorzitter
  00:42:39 - 00:44:08 - B. Teunissen
  00:44:09 - 00:44:38 - Voorzitter
  00:44:43 - 00:46:04 - M. Schotemeijer
  00:46:07 - 00:46:10 - Voorzitter
  00:46:13 - 00:51:44 - H. Nijskens
  00:51:45 - 00:51:47 - Voorzitter
  00:51:52 - 00:57:59 - L. Wolters
  00:58:00 - 00:58:03 - Voorzitter
  00:58:12 - 01:00:21 - F. Peeters
  01:00:22 - 01:00:26 - Voorzitter
  01:00:28 - 01:03:11 - R. Slangen
  01:03:11 - 01:03:16 - Voorzitter
  01:03:16 - 01:05:00 - I. Thevissen
  01:05:00 - 01:05:11 - Voorzitter
  01:05:13 - 01:20:00 - J. Smits
  01:20:00 - 01:20:02 - Voorzitter
  01:20:02 - 01:20:42 - F. Peeters
  01:20:43 - 01:22:17 - J. Smits
  01:22:17 - 01:22:36 - Voorzitter
  01:22:37 - 01:23:04 - I. Thevissen
  01:23:09 - 01:26:25 - Inspreker 2
  01:26:27 - 01:27:06 - R. Slangen
  01:27:07 - 01:28:26 - Inspreker 2
  01:28:33 - 01:31:07 - F. de Bruijne
  01:31:08 - 01:31:36 - Voorzitter
  01:31:46 - 01:32:11 - J. Hannen
  01:32:12 - 01:32:17 - Voorzitter
  01:32:18 - 01:32:55 - R. Teunissen
  01:32:55 - 01:33:00 - Voorzitter
  01:33:00 - 01:33:37 - F. Eijssen
  01:33:46 - 01:34:14 - M. Eijssen
  01:34:16 - 01:34:42 - M. Teunissen
  01:35:00 - 01:35:13 - B. Teunissen
  01:35:13 - 01:35:40 - P. Teunissen
  01:35:44 - 01:36:26 - J. Hannen
  01:36:26 - 01:36:45 - Voorzitter
  01:36:45 - 01:37:46 - R. Slangen
  01:37:46 - 01:39:24 - F. Peeters
  01:39:27 - 01:40:04 - M. Schotemeijer
  01:40:11 - 01:43:30 - L. Wolters
  01:43:39 - 01:44:15 - I. Thevissen
  01:44:21 - 01:48:55 - H. Nijskens
  01:48:56 - 01:48:58 - Voorzitter
  01:48:59 - 01:57:17 - J. Smits
  01:57:17 - 01:57:54 - H. Nijskens
  01:57:55 - 01:58:58 - J. Smits
  01:58:59 - 01:59:00 - Voorzitter
  01:59:01 - 02:00:59 - Inspreker 2
  02:01:00 - 02:01:01 - Voorzitter
  02:01:02 - 02:01:15 - F. de Bruijne
  02:01:15 - 02:02:25 - Voorzitter
  02:02:25 - 02:03:37 - J. Roubroeks
  02:03:37 - 02:04:49 - Voorzitter
  02:04:49 - 02:05:08 - L. Wolters
  02:05:08 - 02:05:10 - Voorzitter
  02:05:13 - 02:05:16 - H. Nijskens
  02:05:16 - 02:05:19 - Voorzitter
  02:05:19 - 02:05:24 - I. Thevissen
  02:05:24 - 02:05:27 - Voorzitter
  02:05:27 - 02:05:29 - F. Peeters
  02:05:29 - 02:05:31 - Voorzitter
  02:05:31 - 02:05:33 - M. Schotemeijer
  02:05:33 - 02:05:35 - R. van den Waardenberg
  02:05:35 - 02:05:44 - Voorzitter
  02:05:44 - 02:06:04 - J. Roubroeks
  02:06:07 - 02:06:12 - H. Nijskens
  02:06:17 - 02:06:26 - I. Thevissen
  02:06:26 - 02:06:28 - Voorzitter
  02:06:28 - 02:06:29 - Voorzitter
  02:06:29 - 02:06:31 - F. Peeters
  02:06:31 - 02:06:35 - M. Schotemeijer
  02:06:35 - 02:06:37 - Voorzitter
  02:06:38 - 02:06:39 - R. van den Waardenberg
  02:12:07 - 02:13:51 - Voorzitter
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De beoordelingsmatrix Zon op Land vast te stellen;
  2. In de eerste tranche 25 megawatt open te stellen voor initiatieven,
  exclusief de ontwikkeling van het zonnepark op de stort;
  3. In te stemmen om aangrenzend aan de stort samen met Coöperatie
  Duurzaam Roerdalen de ontwikkeling van een participatief
  zonnepark uit te werken;
  4. De ontwikkeling van het Zonnepark Montfort (op de stort) en het
  potentiële zonnepark aangrenzend aan de stort, geen onderdeel uit
  te laten maken van de eerste tranche van 25 megawatt.

  02:12:40 - 02:13:51 - Voorzitter
  02:14:05 - 02:20:14 - J. Hannen
  02:20:14 - 02:20:27 - Voorzitter
  02:20:30 - 02:23:25 - R. Teunissen
  02:23:25 - 02:23:29 - Voorzitter
  02:23:29 - 02:27:00 - F. Eijssen
  02:27:01 - 02:27:06 - Voorzitter
  02:27:06 - 02:29:30 - M. Eijssen
  02:29:31 - 02:29:33 - Voorzitter
  02:29:33 - 02:31:06 - M. Teunissen
  02:31:06 - 02:31:10 - Voorzitter
  02:31:10 - 02:33:14 - P. Teunissen
  02:33:14 - 02:33:17 - Voorzitter
  02:33:17 - 02:33:50 - B. Teunissen
  02:33:50 - 02:34:25 - Voorzitter
  02:34:25 - 02:41:52 - L. Wolters
  02:41:52 - 02:41:58 - Voorzitter
  02:41:58 - 02:43:23 - F. Peeters
  02:43:23 - 02:43:25 - Voorzitter
  02:43:25 - 02:48:31 - H. Nijskens
  02:48:31 - 02:48:38 - Voorzitter
  02:48:38 - 02:49:48 - R. van den Waardenberg
  02:49:48 - 02:49:52 - Voorzitter
  02:49:52 - 02:51:10 - J. Paffen
  02:51:10 - 02:51:15 - Voorzitter
  02:51:15 - 02:53:07 - H. van Keulen
  02:53:07 - 02:53:10 - Voorzitter
  02:53:10 - 03:02:45 - J. Smits
  03:02:45 - 03:03:04 - F. Peeters
  03:03:04 - 03:10:39 - J. Smits
  03:10:39 - 03:10:43 - Voorzitter
  03:10:43 - 03:12:07 - de Jong
  03:12:07 - 03:12:09 - Voorzitter
  03:12:09 - 03:12:31 - R. Slangen
  03:12:31 - 03:16:00 - de Jong
  03:16:15 - 03:16:19 - Voorzitter
  03:16:19 - 03:16:32 - L. Wolters
  03:16:32 - 03:16:53 - Voorzitter
  03:16:53 - 03:18:36 - Inspreker
  03:18:36 - 03:18:59 - Voorzitter
  03:19:00 - 03:24:16 - J. Hannen
  03:24:16 - 03:24:26 - Voorzitter
  03:24:26 - 03:24:58 - R. Teunissen
  03:24:58 - 03:25:03 - Voorzitter
  03:25:03 - 03:26:37 - F. Eijssen
  03:26:37 - 03:26:43 - Voorzitter
  03:26:43 - 03:26:54 - M. Eijssen
  03:26:54 - 03:27:15 - Voorzitter
  03:27:15 - 03:29:46 - H. Nijskens
  03:29:46 - 03:29:50 - Voorzitter
  03:29:50 - 03:30:56 - L. Wolters
  03:30:56 - 03:31:11 - Voorzitter
  03:31:11 - 03:32:50 - J. Smits
  03:32:50 - 03:33:09 - Voorzitter
  03:33:09 - 03:33:22 - L. Wolters
  03:33:22 - 03:33:32 - H. Nijskens
  03:33:32 - 03:33:37 - J. Paffen
  03:33:37 - 03:33:42 - H. van Keulen
  03:33:42 - 03:33:44 - F. Peeters
  03:33:44 - 03:33:48 - R. van den Waardenberg
  03:33:48 - 03:34:43 - Voorzitter
  03:34:44 - 03:34:46 - L. Wolters
  03:34:46 - 03:34:59 - H. Nijskens
  03:34:59 - 03:35:06 - M. Schotemeijer
  03:35:06 - 03:35:10 - H. van Keulen
  03:35:10 - 03:35:32 - R. van den Waardenberg
  03:35:32 - 03:35:38 - Voorzitter
 8. 7.a
  Schorsing. Wordt hervat op 13 januari 2022