Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 13 juni 2022

19:30 - 23:55

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Chr. Moorman
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:05:59 - 00:07:09 - C. Moorman
  00:07:12 - 00:08:59 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
 2. 00:09:33 - 00:09:55 - Pierre van Elmpt, DR
 3. 00:10:05 - 00:10:09 - C. Moorman
  00:10:09 - 00:10:34 - Rob Ramakers, CDA
  00:10:37 - 00:10:47 - C. Moorman
  00:10:47 - 00:10:54 - Pierre van Elmpt, DR
  00:11:03 - 00:11:25 - Jan Smits, wethouder DR
  00:11:25 - 00:11:55 - Pierre van Elmpt, DR
 4. Voorgesteld besluit

  De raad besluit;
  1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 met een positief saldo van € 882.000;
  2. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter
  beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo.
  3. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te
  stellen uit het jaarrekeningsaldo.
  4. Om voor het project implementatie van de snelbalie/burgerportaal € 17.906 ter
  beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo.
  5. Het resterende positieve saldo € 812.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
  6. De begrotingswijziging 2022-11 vast te stellen (overheveling restantkredieten en
  projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen).

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-40 Subsidieregister updaten
  2022-41 Verdubbeling afgewezen verzoeken kwijtschelding belastingaanslag
  00:14:39 - 00:14:43 - C. Moorman
  00:14:43 - 00:17:20 - Karin Hermans, RL!
  00:17:25 - 00:20:43 - Pierre van Elmpt, DR
  00:20:55 - 00:24:42 - Jos Paffen, PvdA
  00:24:47 - 00:29:26 - Henk van Keulen, OR
  00:29:27 - 00:34:30 - Rob Ramakers, CDA
  00:34:32 - 00:34:40 - C. Moorman
  00:34:40 - 00:50:58 - Jan Smits, wethouder DR
  00:50:58 - 00:51:07 - Jos Paffen, PvdA
  00:51:12 - 00:59:35 - Jan Smits, wethouder DR
  00:59:45 - 01:03:06 - Loes Vestjens, Wethouder
  01:03:06 - 01:03:59 - Pierre van Elmpt, DR
  01:04:01 - 01:05:38 - Loes Vestjens, Wethouder
  01:05:40 - 01:06:27 - Pierre van Elmpt, DR
  01:06:27 - 01:10:00 - Loes Vestjens, Wethouder
  01:10:07 - 01:10:12 - Laurens Bijl
  01:10:23 - 01:11:27 - M. Janssen
  01:11:41 - 01:13:40 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:13:42 - 01:14:15 - Rob Ramakers, CDA
  01:14:15 - 01:18:05 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:18:19 - 01:18:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:19:08 - 01:20:18 - Karin Hermans, RL!
  01:20:22 - 01:20:58 - Pierre van Elmpt, DR
  01:21:05 - 01:21:31 - Rob Ramakers, CDA
  01:21:40 - 01:23:41 - Jan Smits, wethouder DR
  01:23:44 - 01:23:46 - C. Moorman
  01:23:46 - 01:24:01 - Loes Vestjens, Wethouder
  01:25:07 - 01:25:54 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:25:59 - 01:26:58 - S. Geraedts
  01:27:00 - 01:27:14 - Rob Ramakers, CDA
  01:27:15 - 01:27:56 - S. Geraedts
  01:27:59 - 01:28:32 - Rob Ramakers, CDA
  01:28:36 - 01:29:11 - S. Geraedts
  01:29:51 - 01:29:53 - Jos Paffen, PvdA
 5. Voorgesteld besluit

  1. De planvorming en haalbaarheid van een windenergieproject
  verder uit te werken;
  2. In de uitwerking van de planvorming als gemeente de rol van ontwikkelaar en / of investeerder aan te nemen en daarmee
  regie op de kwaliteit, energiedoelstellingen, participatie en rendementen te houden.
  3. De verdere planvorming in samenwerking met de Coöperatie Duurzaam Roerdalen uit te werken en ook buurgemeenten en
  eventueel ook buurcoöperaties actief te betrekken.

  01:31:13 - 01:32:00 - Annemari Eichholtz, RL!
  01:34:41 - 01:34:46 - C. Moorman
  01:34:46 - 01:38:39 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  01:38:46 - 01:40:11 - Ingrid Thevissen, OR
  01:40:18 - 01:44:43 - Ton Joris, CDA
  01:44:48 - 01:52:41 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:53:32 - 01:53:43 - C. Moorman
  01:53:43 - 01:54:23 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:54:23 - 01:54:34 - Ton Joris, CDA
  01:54:34 - 01:55:52 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:55:53 - 01:56:06 - Ton Joris, CDA
  01:56:08 - 01:56:36 - C. Moorman
  01:56:41 - 01:57:38 - Wim Tegels, DR
  01:57:38 - 01:57:43 - C. Moorman
  01:57:43 - 01:59:02 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  01:59:09 - 01:59:39 - Ingrid Thevissen, OR
  01:59:46 - 02:00:45 - Ton Joris, CDA
  02:00:50 - 02:01:43 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:01:45 - 02:02:08 - Ton Joris, CDA
  02:02:22 - 02:03:55 - S. Maas
  02:04:00 - 02:04:46 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:05:00 - 02:05:09 - Ton Joris, CDA
  02:05:09 - 02:05:11 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:05:37 - 02:06:50 - S. Maas
  02:06:52 - 02:07:29 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  02:07:32 - 02:08:16 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:08:50 - 02:08:53 - C. Moorman
  02:08:53 - 02:11:00 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:11:05 - 02:11:20 - Pierre van Elmpt, DR
  02:11:23 - 02:11:24 - C. Moorman
  02:11:24 - 02:11:48 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:12:18 - 02:12:19 - Ton Joris, CDA
  02:12:19 - 02:12:20 - Ingrid Thevissen, OR
  02:12:39 - 02:12:41 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  02:12:44 - 02:12:48 - C. Moorman
  02:12:48 - 02:12:53 - Annemari Eichholtz, RL!