Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:17 - 00:07:41 - M. Schotemeijer, voorzitter
 2. 2

  00:07:08 - 00:07:41 - M. Schotemeijer, voorzitter
 3. 3

  00:07:31 - 00:07:41 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:07:43 - 00:07:50 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  00:07:51 - 00:07:56 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:07:57 - 00:08:37 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  00:08:40 - 00:08:42 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  00:08:42 - 00:09:56 - Roland Slangen, Wethouder
  00:09:57 - 00:10:05 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:10:05 - 00:10:18 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  00:10:18 - 00:11:00 - Roland Slangen, Wethouder
  00:11:01 - 00:11:11 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:11:12 - 00:11:27 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  00:11:28 - 00:11:35 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:11:35 - 00:12:14 - Jan Smits, wethouder DR
  00:12:15 - 00:12:23 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:12:24 - 00:13:00 - Leon Wolters, CDA
  00:13:03 - 00:13:32 - Roland Slangen, Wethouder
  00:13:33 - 00:18:29 - M. Schotemeijer, voorzitter
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning windenergie Roerdalen;
  2. In te stemmen om de locaties Meinwegplateau en Montfort Zuid nader te onderzoeken op de mogelijkheden hier windmolens te ontwikkelen, eventueel uit te breiden tot een energielandgoed;
  3. Op het Meinwegplateau de mogelijkheden voor de onder 2 genoemde ontwikkeling van wind en mogelijk een energielandgoed via gesprekken met de grondeigenaar te verkennen;
  4. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘Montfort Zuid’ te Montfort, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 03738042.GPN002 d.d. 11 juli en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 23 juni 2022;
  5. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Energielandgoed’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekeningen met kenmerk 03738042.MPN002 d.d. 11 juli 2022;
  6. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 19 juli 2022 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  7. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  8. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘Energielandgoed’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  9. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 30 september 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 1 oktober 2022 rechtskracht heeft.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-50 Openstellen RWG in IBabs voor raads- en commissieleden
  00:13:48 - 00:18:29 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:18:34 - 00:24:41 - C. Vleugels
  00:24:42 - 00:24:53 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:24:53 - 00:30:21 - J. Goossens
  00:30:22 - 00:30:43 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:30:46 - 00:36:03 - H. Verzellenberg
  00:36:08 - 00:36:59 - H. Verzellenberg
  00:37:03 - 00:37:13 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:37:14 - 00:37:17 - H. Verzellenberg
  00:37:17 - 00:42:20 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  00:42:21 - 00:42:59 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:42:59 - 00:45:01 - Leon Wolters, CDA
  00:45:06 - 00:45:38 - Leon Wolters, CDA
  00:45:40 - 00:45:48 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:46:06 - 00:47:38 - Ingrid Thevissen, OR
  00:47:43 - 00:47:48 - Ingrid Thevissen, OR
  00:47:48 - 00:51:33 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  00:51:34 - 00:51:36 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:51:38 - 00:52:19 - Pierre van Elmpt, DR
  00:52:22 - 00:52:26 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:52:26 - 00:54:54 - Ruud Wolters, RL!
  00:54:58 - 00:55:02 - M. Schotemeijer, voorzitter
  00:55:05 - 00:58:46 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  00:58:48 - 00:58:58 - Pierre van Elmpt, DR
  00:59:03 - 01:05:50 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:05:51 - 01:05:58 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:05:58 - 01:06:11 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  01:06:11 - 01:06:20 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:06:21 - 01:06:57 - Laurens Bijl
  01:06:57 - 01:07:11 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:07:12 - 01:07:12 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:07:12 - 01:08:03 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:08:03 - 01:08:08 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:08:09 - 01:08:42 - Leon Wolters, CDA
  01:08:42 - 01:08:47 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:08:47 - 01:10:11 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:10:12 - 01:10:15 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:10:15 - 01:10:47 - Leon Wolters, CDA
  01:10:48 - 01:10:51 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:10:52 - 01:12:01 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:12:01 - 01:12:03 - Leon Wolters, CDA
  01:12:04 - 01:12:08 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:12:12 - 01:12:28 - Leon Wolters, CDA
  01:12:29 - 01:12:33 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:12:33 - 01:13:27 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:13:29 - 01:13:43 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:14:11 - 01:16:09 - Inspreker dhr. C. Vleugels
  01:16:13 - 01:16:37 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:16:37 - 01:21:43 - J. Goossens
  01:21:44 - 01:22:12 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:22:15 - 01:24:31 - H. Verzellenberg
  01:24:31 - 01:24:59 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:25:00 - 01:26:21 - Ruud Wolters, RL!
  01:26:22 - 01:26:33 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:26:33 - 01:26:52 - Pierre van Elmpt, DR
  01:26:53 - 01:27:07 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:27:07 - 01:27:29 - Danny Abels, Raadsadviseur
  01:27:30 - 01:27:41 - Pierre van Elmpt, DR
  01:27:42 - 01:27:59 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:27:59 - 01:28:01 - Pierre van Elmpt, DR
  01:28:01 - 01:28:09 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:28:11 - 01:28:16 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:28:16 - 01:28:47 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  01:28:49 - 01:28:57 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:29:00 - 01:29:46 - Ingrid Thevissen, OR
  01:29:47 - 01:29:52 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:29:57 - 01:30:02 - Ingrid Thevissen, OR
  01:30:03 - 01:30:04 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:30:04 - 01:31:54 - Leon Wolters, CDA
  01:32:00 - 01:32:23 - Leon Wolters, CDA
  01:32:24 - 01:32:39 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:32:40 - 01:34:43 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:34:44 - 01:34:48 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:34:48 - 01:35:11 - Leon Wolters, CDA
  01:35:12 - 01:35:27 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:35:27 - 01:35:30 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:35:32 - 01:35:42 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:35:42 - 01:35:46 - Leon Wolters, CDA
  01:35:47 - 01:36:01 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:36:04 - 01:39:33 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:39:34 - 01:39:43 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:39:43 - 01:40:13 - Ruud Wolters, RL!
  01:40:14 - 01:40:31 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:40:35 - 01:40:46 - Ingrid Thevissen, OR
  01:40:49 - 01:40:57 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:40:57 - 01:41:04 - Ruud Wolters, RL!
  01:41:04 - 01:41:06 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:41:06 - 01:41:16 - Pierre van Elmpt, DR
  01:41:19 - 01:41:21 - Cor de Visser PvdA/GrLinks
  01:41:26 - 01:41:33 - Leon Wolters, CDA
  01:41:34 - 01:43:32 - M. Schotemeijer, voorzitter
 5. 5

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Kastanjelaan 12 Melick' getekend op
  de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2022KASTLN--VG01, gewijzigd vast te
  stellen, zoals dat met ingang van 2 mei 2022 t/m 12 juni
  2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro
  vast te stellen.

  01:42:00 - 01:43:32 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:43:33 - 01:43:55 - Annemari Eichholtz, RL!
  01:43:56 - 01:44:00 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:44:00 - 01:44:22 - Rolf Joosten, DR
  01:44:24 - 01:46:03 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  01:46:04 - 01:46:11 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:46:11 - 01:46:33 - Henk van Keulen, OR
  01:46:34 - 01:46:38 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:46:38 - 01:48:31 - Roland Slangen, Wethouder
  01:48:33 - 01:48:35 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:48:35 - 01:48:35 - Roland Slangen, Wethouder
  01:48:36 - 01:48:42 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:48:42 - 01:50:26 - D. van Melick
  01:50:29 - 01:50:57 - Roland Slangen, Wethouder
  01:50:59 - 01:51:04 - Roland Slangen, Wethouder
  01:51:05 - 01:51:49 - D. van Melick
  01:51:50 - 01:52:04 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:52:04 - 01:52:11 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  01:52:13 - 01:52:17 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:52:17 - 01:52:24 - Roland Slangen, Wethouder
  01:52:26 - 01:52:42 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:52:43 - 01:52:45 - Leon Wolters, CDA
  01:52:48 - 01:52:50 - Henk van Keulen, OR
  01:52:52 - 01:52:55 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  01:53:00 - 01:53:03 - Rolf Joosten, DR
  01:53:04 - 01:53:17 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:53:17 - 01:53:27 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:53:27 - 01:53:32 - Rolf Joosten, DR
  01:53:33 - 01:54:48 - M. Schotemeijer, voorzitter
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Overkwartier ong. te Montfort' getekend
  op de ondergrond met identificatienummer
  NL.IMRO.1669.BPMFT20210VERKWART-VG01, vast te stellen
  conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond
  met identificatienummer NLIMRO.1669.BPMFT2021OVERKWART-OW01,
  zoals dat met ingang van 28 maart 2022 gedurende zes
  weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast
  te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-51 Veldonderzoek ''overkwartier' te Montfort
  01:53:36 - 01:54:48 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:54:49 - 01:54:52 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:54:52 - 01:55:11 - Henk van Keulen, OR
  01:55:12 - 01:55:20 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:55:21 - 01:56:54 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  01:56:56 - 01:56:59 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:56:59 - 01:57:45 - Roland Slangen, Wethouder
  01:57:46 - 01:58:44 - Roland Slangen, Wethouder
  01:58:46 - 01:58:48 - Roland Slangen, Wethouder
  01:58:51 - 01:58:53 - M. Schotemeijer, voorzitter
  01:58:53 - 01:59:38 - medewerker Roerdalen 2
  01:59:39 - 01:59:49 - medewerker Roerdalen 2
  01:59:50 - 02:00:17 - M. Schotemeijer, voorzitter
  02:00:19 - 02:00:22 - Leon Wolters, CDA
  02:00:25 - 02:00:29 - M. Schotemeijer, voorzitter
  02:00:29 - 02:00:38 - Regina Buijze, PvdA/GrLinks
  02:00:39 - 02:00:41 - M. Schotemeijer, voorzitter
  02:00:41 - 02:00:43 - M. Schotemeijer, voorzitter
  02:00:43 - 02:00:51 - Roland Slangen, Wethouder
  02:00:52 - 02:00:57 - Roland Slangen, Wethouder
  02:00:58 - 02:01:01 - M. Schotemeijer, voorzitter
  02:01:01 - 02:01:03 - Rolf Joosten, DR
  02:01:08 - 02:01:11 - Ruud Wolters, RL!
  02:01:13 - 02:01:30 - M. Schotemeijer, voorzitter
  02:01:30 - 02:01:33 - Rolf Joosten, DR
  02:01:34 - 02:02:02 - M. Schotemeijer, voorzitter
  02:02:03 - 02:02:05 - Annemari Eichholtz, RL!