Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

maandag 14 februari 2022

19:30 - 23:55
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
Willem van Pol
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:03:29 - W. van Pol
  00:03:35 - 00:07:59 - W. van Pol
 2. 2
  Mededelingen (zonder stukken)
 3. 3

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-11 Resultaten gesprek met Koninklijke Horeca Nederland en Gastvrij Roerdalen Wassenberg
  00:08:37 - 00:09:30 - P. van Elmpt
 4. 5

 5. 6

 6. 7

  00:13:06 - 00:13:07 - W. van Pol
  00:14:05 - 00:23:30 - A. Hubens
  00:24:50 - 00:25:48 - A. Hubens
  00:26:28 - 00:28:05 - A. Hubens
  00:29:01 - 00:29:55 - H. van Keulen
  00:29:59 - 00:31:46 - van Kruchten
  00:31:49 - 00:32:23 - N. Kuijpers
  00:32:30 - 00:33:06 - Moorman
  00:34:31 - 00:36:53 - T. Savelkoul
  00:37:15 - 00:43:14 - Jan den Teuling
 7. 7.a.11

  Voorgesteld besluit

  1: De vrijgekomen GOML-gelden voor de gemeente Roerdalen van €24.922 toe te voegen aan de budgetten bestuurlijke samenwerking.
  2: Uit de vrijgekomen GOML-gelden een bedrag van € 1 per inwoner,totaal € 20.580 te reserveren als startbijdrage voor de
  Investeringsagenda Midden-Limburg en het restant van de GOMLgelden toe te voegen aan het resultaat.
  3: 10de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  00:45:40 - 00:47:11 - R Slangen
  00:47:15 - 00:48:09 - I. Thevissen
  00:48:14 - 00:48:45 - P. van Elmpt
  00:48:53 - 00:49:48 - Moorman
  00:49:54 - 00:55:00 - Jan den Teuling
  00:55:14 - 00:56:07 - R Slangen
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De Gedragscode bestuurlijke integriteit zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 2 januari 2007 in te trekken.
  2. De Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Roerdalen 2022, inclusief Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Roerdalen 2022 (bijlage 1) vast te stellen .
  3. De Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders gemeente Roerdalen 2022, inclusief Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Roerdalen 2022 (bijlage 1) vast te stellen.
  00:58:22 - 00:59:03 - T. Savelkoul
  00:59:15 - 01:00:39 - R. Vrinzen
  01:01:25 - 01:01:45 - P. van Elmpt
  01:01:48 - 01:02:55 - J. Paffen
  01:03:00 - 01:06:14 - I. Thevissen
  01:06:38 - 01:15:25 - Abels
  01:16:09 - 01:19:30 - Notermans
  01:19:56 - 01:21:30 - J. Paffen
  01:21:42 - 01:22:55 - T. Savelkoul
  01:23:03 - 01:25:19 - de Boer
  01:25:32 - 01:25:50 - I. Thevissen
  01:25:51 - 01:26:09 - de Boer
  01:27:06 - 01:28:14 - I. Thevissen
  01:28:23 - 01:29:30 - W. van Pol
 9. 9

  Voorgesteld besluit

  Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds. Dit is een tegemoetkoming van 68% van de  totale kosten ad. € 84.500 (excl. BTW) zijnde dus € 57.460.

 10. 10

  Voorgesteld besluit

  De raad conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te stellen:

  1. Het gemeentelijk rioleringsprogramma Roerdalen 2022-2026 vast te stellen;
  2. De rioolheffing jaarlijks te verhogen met €6,- (excl. Inflatie) tot €238,- in 2026;
  3. Voor de jaren 2022 en 2023 uit de exploitatie jaarlijks een bedrag van €20.750,- te labelen voor deelname aan de regionale stimuleringsregeling voor het afkoppelen van private terreinen 2022 en 2023;
  4. Het college opdracht te geven om voorwaarden op te stellen zodat de subsidie zoals omschreven in punt 3, kan worden verleend;
  5. De 7e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-12 Aanpassen referentie staffel waterverbruik
  01:32:50 - 01:34:06 - J. Paffen
  01:34:12 - 01:36:00 - R. Vrinzen
  01:36:07 - 01:38:17 - I. Thevissen
  01:38:30 - 01:42:24 - R Slangen
  01:42:38 - 01:51:30 - J. Smits
  01:51:42 - 02:01:15 - Trommelen
  02:01:34 - 02:04:03 - R Slangen
  02:04:13 - 02:04:57 - J. Smits
  02:05:02 - 02:06:15 - R. Vrinzen
  02:06:23 - 02:07:00 - J. Smits
  02:07:04 - 02:09:07 - Trommelen
  02:09:17 - 02:10:50 - R. Vrinzen
 11. 12

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de verwerking van de effecten van de
  decembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 tot en met
  2025.
  2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor:
  a. Verhoging salarislasten zorgdomein: WMO+Jeugd (€
  97.000 in 2022 en €96.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
  b. Versterking ondersteuning sociale wijkteams (€ 38.000 in
  2022 en €37.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
  c. Robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 22.000 in 2022
  en €24.000 per jaar in 2023 t/m 2025).
  d. Extra kosten Gemeenteraadsverkiezingen Covid-19 (€
  46.000)
  e. Verbeteren gemeentelijke dienstverlening: systeemleren
  (€6.000 per jaar in 2022 t/m 2025).
  3. In te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve
  van € 35.000 voor de ondersteuning van het lokale
  cultuuraanbod.
  4. De 9de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-13 Indexatie salarissen zorgdomein;
  2022-14 NPO gelden
  02:12:43 - 02:13:30 - R Slangen
  02:13:46 - 02:14:30 - J. Smits
  02:14:32 - 02:16:00 - M. Caspers
  02:16:11 - 02:16:22 - R Slangen