Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 19 april 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Zonder stemming, de voorliggende agenda van de vergadering van 19 april 2022 vast te stellen.

  00:02:06 - 00:04:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 2. 2

  Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Stuur dan ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe we vorm geven aan het spreekrecht. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

  Besluit

  Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  00:03:53 - 00:04:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 3. 3

  Besluit

  zonder stemming, de besluitenlijst van de raadsvergadering van de ge¬meente Roerdalen van 29 maart 2022 vast te stellen.

 4. 4

  Besluit

  zonder stemming, de besluitenlijst van de raadsvergadering van de ge¬meente Roerdalen van 30 maart 2022 vast te stellen.

  00:04:27 - 00:04:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 5. 5

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad kennis te nemen van het Coalitieprogramma Roerdalen 2022-2026.

  00:04:32 - 00:04:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:05:31 - 00:09:53 - Willem van Pol, RL!
  00:09:53 - 00:10:29 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:10:41 - 00:11:42 - Marjo Thevissen, OR
  00:11:42 - 00:11:54 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:11:59 - 00:17:34 - Frank Demarteau, CDA
  00:17:34 - 00:17:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:17:47 - 00:20:37 - Willem van Pol, RL!
  00:20:37 - 00:21:36 - Gerrion van Elmpt, DR
  00:21:36 - 00:21:45 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:21:51 - 00:23:41 - Leon Wolters, CDA
  00:23:41 - 00:23:45 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:23:45 - 00:24:22 - Willem van Pol, RL!
  00:24:22 - 00:24:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:24:26 - 00:25:14 - Leon Wolters, CDA
  00:25:14 - 00:27:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 6. 6

  Besluit

  Ten aanzien van de kandidatuur van mevrouw L. Vestjens als wethouder met een tijdsbestedings¬norm van 1,0 fte concludeert het stembureau dat 19 stembriefjes zijn ingeleverd.
  Er zijn 17 stemmen uitgebracht op mevrouw L. Vestjens.
  Er is 1 stem uitgebracht op de heer H. Nijskens.
  Er is 1 ongeldig stembriefje (1 maal blanco) ingeleverd.
  Daarmee is mevrouw L. Vestjens benoemd tot wethouder (1,0 fte) van de gemeente Roerdalen.
  Mevrouw L. Vestjens aanvaardt vervolgens haar benoeming.
  Ten aanzien van de kandidatuur van de heer A.C.A.G. Smits als wethouder met een tijdsbestedings¬norm van 1,0 fte concludeert het stembureau dat 19 stembriefjes zijn ingeleverd.
  Er zijn 17 stemmen uitgebracht op de heer A.C.A.G. Smits.
  Er is 1 stem uitgebracht op de heer J. van Rey.
  Er is 1 ongeldig stembriefje (1 maal blanco) ingeleverd.
  Daarmee is de heer A.C.A.G. Smits benoemd tot wethouder (1,0 fte) van de gemeente Roerdalen. De heer J. Smits aanvaardt vervolgens zijn benoeming.
  Ten aanzien van de kandidatuur van mevrouw J.C.L. Westhelle-Aelen als wethouder met een tijds¬bestedingsnorm van 1,0 fte concludeert het stembureau dat 19 stembriefjes zijn ingeleverd.
  Er zijn 13 stemmen uitgebracht op mevrouw J.C.L. Westhelle-Aelen.
  Er zijn 4 stemmen uitgebracht op de heer F. Demarteau.
  Er is 1 stem uitgebracht op de heer M. Verstappen.
  Er is 1 ongeldig stembriefje (1 maal blanco) ingeleverd.
  Daarmee is mevrouw J.C.L. Westhelle-Aelen benoemd tot wethouder (1,0 fte) van de gemeente Roerdalen.
  Mevrouw J.C.L. Westhelle-Aelen aanvaardt vervolgens haar benoeming.
  Ten aanzien van de kandidatuur van de heer R.H.G. Slangen als wethouder met een tijdsbestedings¬norm van 1,0 fte concludeert het stembureau dat 19 stembriefjes zijn ingeleverd.
  Er zijn 17 stemmen uitgebracht op de heer R.H.G. Slangen.
  Er is 1 stem uitgebracht op de heer E. Roemer.
  Er is 1 ongeldig stembriefje (1 maal blanco) ingeleverd.
  Daarmee is de heer R.H.G. Slangen benoemd tot wethouder (1,0 fte) van de gemeente Roerdalen. De heer R. Slangen aanvaardt vervolgens zijn benoeming.

  00:26:28 - 00:27:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:27:27 - 00:29:51 - Frank Demarteau, CDA
  00:29:51 - 00:29:54 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:30:18 - 00:31:22 - Henk v.d. Linden, OR
  00:31:22 - 00:31:41 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:31:41 - 00:32:29 - Henk v.d. Linden, OR
  00:32:29 - 00:34:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:34:21 - 00:34:52 - Ruud Wolters, RL!
  00:35:10 - 00:37:02 - Henk v.d. Linden, OR
  00:37:02 - 00:37:07 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:37:07 - 00:37:34 - Ruud Wolters, RL!
  00:37:34 - 00:37:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:37:44 - 00:38:28 - Henk v.d. Linden, OR
  00:38:28 - 00:56:45 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:59:06 - 00:59:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:00:11 - 01:02:19 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:03:00 - 01:03:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:03:05 - 01:04:34 - Willem van Pol, RL!
  01:04:34 - 01:04:38 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:04:43 - 01:09:05 - Jan den Teuling, wethouder
  01:09:05 - 01:11:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:11:03 - 01:11:30 - Jan den Teuling, wethouder
  01:26:55 - 01:26:59 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:28:38 - 01:28:53 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:28:53 - 01:29:48 - Remco Vrinzen, CDA
  01:29:53 - 01:30:23 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:32:03 - 01:37:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 7. 7

  Besluit

  zonder stemming de navolgende personen toe te laten tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen:
  • De heer R.P.T. van den Waardenberg (Roerstreek Lokaal!)
  • Mevrouw E.M.J. Willems (Roerstreek Lokaal!)
  • De heer J.H. van Kruchten (Democraten Roerdalen)

 8. 8

  Besluit

  Zonder stemming besluit de gemeenteraad kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 26 /02/2022 – 08/04/2022).

  01:33:06 - 01:37:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 9. 9

  Besluit

  de raad stemt unaniem in met het voorstel van de voorzitter om bij acclamatie onderstaande personen te benoemen in de daarbij aangegeven functies:

  • de heer W. Van Pol tot 1e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
  • de heer F. Demarteau tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
  • de heer F. Demarteau, mevrouw G. van Elmpt, de heer W. Van Pol, mevrouw M. Schotemeijer en mevrouw M. Thevissen tot leden van vertrouwenscommissie;
  • de heer W. Van Pol tot voorzitter van de vertrouwenscommissie;
  • de heer F. Demarteau tot plaatsvervangend voorzitter van de vertrouwenscommissie;
  • mevrouw M. Schotemeijer tot voorzitter van de raadsadviescommissie;
  • de heer J. van Kruchten, de heer C. Moorman, de heer W. Van Pol en R. van den Waardenberg tot plaatsvervangend voorzitter van de raadsadviescommissie;
  • de heer F. Peeters tot intern lid van de rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen;
  • de heer P. Joris tot intern lid van de rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen;
  • de heer J. Vogels tot lid van de auditcommissie;
  • de heer J. van Kruchten tot lid van de auditcommissie;
  • mevrouw K. Hermans-Roelofs tot voorzitter van de auditcommissie;
  01:33:18 - 01:37:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 10. 10

  Besluit

  zonder stemming, overeenkomstig het voorstel van het college van bur¬gemeester en wethouders:

  1. in te stemmen met de nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’.
  2. het bestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’ getekend op de ondergrond met iden¬tificatienummer NL.IMRO.1669.BPVDP2021BOOMGAARD-VG01 ongewijzigd vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan – NL.IMRO.1669.BPVDP2021BOOMGAARD-OW01 – zoals dat met ingang van 10 januari 2022 gedurende zes weken voor zienswijzen ter inzage heeft gelegen;
  3. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  01:36:55 - 01:37:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:37:33 - 01:41:00 - Remco Vrinzen, CDA
  01:41:00 - 01:41:15 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:41:19 - 01:43:10 - Henk v.d. Linden, OR
  01:43:10 - 01:43:23 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:43:23 - 01:44:20 - Jan Smits, wethouder DR
  01:44:20 - 01:45:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester