Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 3 februari 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen. Attentie start 19.00 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:01:20 - 00:02:33 - Monique de Boer
  00:02:34 - 00:04:29 - R. Slangen
  00:04:30 - 00:04:39 - Monique de Boer
  00:04:40 - 00:07:20 - J. Smits
  00:07:21 - 00:14:26 - Monique de Boer
 2. 1

  Voorgesteld besluit:
  de agenda van de raadsvergadering van 3 februari 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  de agenda van de vergadering van 3 februari 2022 vast te stellen.

  00:11:35 - 00:14:26 - Monique de Boer
 3. 2

  Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Stuur dan ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe we vorm geven aan het spreekrecht. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

  00:13:22 - 00:14:26 - Monique de Boer
  00:19:29 - 00:19:47 - Monique de Boer
  00:28:02 - 00:32:24 - Monique de Boer
 4. 3

  Voorgesteld besluit:
  Kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken periode 4/12/021 - 21/1/2022

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 04/12/2021 - 21/01/2022).

  00:28:20 - 00:32:24 - Monique de Boer
 5. 4

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 15 december 2021 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 15 december 2021 vast te stellen.

  00:28:35 - 00:32:24 - Monique de Boer
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het normenkader 2021 "Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de
  rechtmatigheidscontrole" vast te stellen;
  2. Bij de "Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Roerdalen
  2020" artikel 4 buiten de reikwijdte van de accountantscontrole laten vallen;
  3. Om te bepalen dat interne regelgeving waar wordt verwezen naar prestatielevering
  buiten de reikwijdte van de accountantscontrole valt;
  4. Het college te mandateren met de mogelijkheid van ondermandaat aan de
  concerncontroller om in voorkomende gevallen ermee in te stemmen dat aan bepaalde
  onderdelen van de verordeningen geen consequenties worden verbonden voor de
  accountscontrole, voor zover dit samenhangt met effecten als gevolg van de coronacrisis.

  Besluit

  1. Het normenkader 2021 "Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de
  rechtmatigheidscontrole" vast te stellen;
  2. Bij de "Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Roerdalen
  2020" artikel 4 buiten de reikwijdte van de accountantscontrole laten vallen;
  3. Om te bepalen dat interne regelgeving waar wordt verwezen naar prestatielevering
  buiten de reikwijdte van de accountantscontrole valt;
  4. Het college te mandateren met de mogelijkheid van ondermandaat aan de
  concerncontroller om in voorkomende gevallen ermee in te stemmen dat aan bepaalde
  onderdelen van de verordeningen geen consequenties worden verbonden voor de
  accountscontrole, voor zover dit samenhangt met effecten als gevolg van de coronacrisis.

  00:28:52 - 00:32:24 - Monique de Boer
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletieuitkering uit het Gemeentefonds indienen. Dit is een tegemoetkoming van 68% van de totale kosten ad. € 11.410 (excl. BTW) zijnde dus € 7.758,80 Het betreft een onderzoek t.b.v. natuurherstelwerkzaamheden in het Reigersbroek Montfort door de Stichting Het Limburgs Landschap.

  Besluit

  bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletieuitkering uit het Gemeentefonds indienen. Dit is een tegemoetkoming van 68% van de totale kosten ad. € 11.410 (excl. BTW) zijnde dus € 7.758,80 Het betreft een onderzoek t.b.v. natuurherstelwerkzaamheden in het Reigersbroek Montfort door de Stichting Het Limburgs Landschap.

  00:29:35 - 00:32:24 - Monique de Boer
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Woningbouwplan Stationsweg Herkenbosch’ getekend op de ondergrond met identificatienummer o_ NL.IMRO.1669.BPHKB2020STATIONSW-VG01 vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan - NL.IMRO.1669.BPHKB2020STATIONSW-OW01 - zoals dat met ingang van 24 september 2021 gedurende zes weken voor zienswijzen voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
  2. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Woningbouwplan Stationsweg Herkenbosch’ getekend op de ondergrond met identificatienummer o_ NL.IMRO.1669.BPHKB2020STATIONSW-VG01 vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan - NL.IMRO.1669.BPHKB2020STATIONSW-OW01 - zoals dat met ingang van 24 september 2021 gedurende zes weken voor zienswijzen voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
  2. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:30:12 - 00:32:24 - Monique de Boer
 9. 7.a.15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van kindercentrum Wee-Play en kinderboerderij op het dorpspark Schepersheuvel Sint Odiliënberg.

  Besluit

  Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van kindercentrum Wee-Play en kinderboerderij op het dorpspark Schepersheuvel Sint Odiliënberg.

  00:31:11 - 00:32:24 - Monique de Boer
  00:32:25 - 00:33:37 - K. Hermans-Roelofs
  00:33:38 - 00:33:47 - Monique de Boer
  00:33:48 - 00:34:55 - J. Vogels
  00:34:56 - 00:35:01 - Monique de Boer
  00:35:02 - 00:36:05 - G. van Elmpt-Huts
  00:36:06 - 00:36:12 - Monique de Boer
  00:36:13 - 00:37:45 - H. van der Linden
  00:37:46 - 00:37:52 - Monique de Boer
  00:37:53 - 00:38:00 - H. Nijskens
  00:38:01 - 00:38:17 - Monique de Boer
  00:38:18 - 00:38:58 - M. van Helvert
  00:38:59 - 00:39:20 - Monique de Boer
  00:39:21 - 00:39:38 - J. Vogels
  00:39:39 - 00:39:43 - Monique de Boer
  00:39:44 - 00:40:10 - H. Nijskens
  00:40:12 - 00:40:32 - Monique de Boer
  00:40:33 - 00:41:23 - H. van der Linden
  00:41:24 - 00:41:48 - Monique de Boer
  00:41:50 - 00:43:20 - M. van Helvert
  00:43:22 - 00:43:27 - Monique de Boer
  00:43:29 - 00:44:15 - J. den Teuling
  00:44:16 - 00:47:03 - Monique de Boer
 10. 8

  Voorgesteld besluit:
  de Gedragscode ter bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer gemeenteraad Roerdalen 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Besluit

  de Gedragscode ter bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer gemeenteraad Roerdalen 2022 vast te stellen.

  00:44:33 - 00:47:03 - Monique de Boer
 11. 9

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), CDA RAAD (5) (4)
  tegen
  Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (1), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘A73 Roerdalen’ te Montfort/Sint Odiliënberg, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 373.21.8042-GPN001 d.d. 4 november 2021 en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 25 oktober 2021 dan wel 1 november 2021;
  2. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Bedrijventerrein, energieopwekking en aanverwante voorzieningen’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekeningen met kenmerk 373.21.8042-MPN001 d.d. 4 november 2021;
  3. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 9 november 2021 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  4. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  5. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘A73 Roerdalen’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  6. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 7 februari 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 8 februari 2022 rechtskracht heeft.
  7. Een voorlopig krediet van € 3.000.000 beschikbaar te stellen om te investeren in de aankoop van grond. De financieringslasten van de lening die hiervoor aangetrokken moeten worden zijn €4.500 en worden meegenomen in de totaal financiering in de loop van de jaren;
   8. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen Wet voorkeursrecht gemeenten “Gebiedsontwikkeling A73”.

  Besluit

  Het voorstel is verworpen

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2022A01 WVG gebiedsontwikkeling A73 Roerdalen - Starten onderzoek

  Moties

  Titel
  Motie 2022M02 Vestiging voorkeursrecht gemeenten gebiedsontwikkeling A73 Roerdalen te Montfort/Sint Odilienberg - geen medewerking verlenen industriële, logistieke of bedrijfsmatige activiteiten
  Motie 2022M03 WVG Linnerveld
  00:45:03 - 00:47:03 - Monique de Boer
  00:47:04 - 00:49:40 - R. Slangen
  00:49:41 - 00:49:49 - Monique de Boer
  00:49:50 - 00:51:50 - J. Cremers
  00:51:51 - 00:51:56 - Monique de Boer
  00:51:57 - 00:52:41 - H. Nijskens
  00:52:42 - 00:52:47 - Monique de Boer
  00:52:48 - 00:53:52 - J. Cremers
  00:53:53 - 00:53:58 - Monique de Boer
  00:53:59 - 00:59:40 - F. Peeters
  00:59:41 - 01:00:08 - Monique de Boer
  01:00:09 - 01:01:32 - H. van der Linden
  01:01:33 - 01:01:36 - Monique de Boer
  01:01:37 - 01:01:59 - R. Slangen
  01:02:00 - 01:02:30 - H. van der Linden
  01:02:31 - 01:02:42 - R. Slangen
  01:02:43 - 01:05:19 - H. van der Linden
  01:05:20 - 01:05:26 - Monique de Boer
  01:05:27 - 01:05:47 - F. Peeters
  01:05:48 - 01:07:55 - H. van der Linden
  01:07:56 - 01:08:01 - Monique de Boer
  01:08:02 - 01:08:22 - R. Slangen
  01:08:23 - 01:08:57 - H. van der Linden
  01:08:58 - 01:09:39 - J. Aelen
  01:09:40 - 01:09:58 - H. van der Linden
  01:09:59 - 01:10:22 - H. Nijskens
  01:10:23 - 01:14:04 - H. van der Linden
  01:14:05 - 01:14:10 - Monique de Boer
  01:14:11 - 01:14:23 - R. Slangen
  01:14:24 - 01:14:28 - Monique de Boer
  01:14:29 - 01:15:23 - P. van Elmpt
  01:15:24 - 01:15:50 - H. van der Linden
  01:15:51 - 01:16:00 - Monique de Boer
  01:16:02 - 01:16:42 - P. van Elmpt
  01:16:44 - 01:17:14 - F. Peeters
  01:17:15 - 01:20:32 - H. van der Linden
  01:20:33 - 01:20:53 - Monique de Boer
  01:20:54 - 01:21:40 - J. Cremers
  01:21:41 - 01:22:16 - Monique de Boer
  01:22:17 - 01:26:00 - J. Aelen
  01:26:01 - 01:26:09 - Monique de Boer
  01:26:10 - 01:27:16 - J. Cremers
  01:27:19 - 01:28:00 - H. van der Linden
  01:28:02 - 01:28:16 - Monique de Boer
  01:28:17 - 01:28:40 - F. Peeters
  01:28:41 - 01:28:48 - Monique de Boer
  01:28:49 - 01:30:25 - J. Aelen
  01:30:26 - 01:30:34 - Monique de Boer
  01:30:35 - 01:32:27 - H. Nijskens
  01:32:28 - 01:32:40 - Monique de Boer
  01:32:41 - 01:34:15 - M. Thevissen
  01:34:16 - 01:34:20 - Monique de Boer
  01:34:21 - 01:39:26 - H. Nijskens
  01:39:28 - 01:40:18 - H. van der Linden
  01:40:19 - 01:40:24 - Monique de Boer
  01:40:25 - 01:42:49 - H. Nijskens
  01:42:50 - 01:43:06 - Monique de Boer
  01:43:07 - 01:47:04 - J. Smits
  01:47:05 - 01:47:14 - Monique de Boer
  01:47:15 - 01:49:34 - J. den Teuling
  01:49:35 - 01:49:49 - Monique de Boer
  01:49:50 - 01:51:18 - R. Slangen
  01:51:19 - 01:51:29 - Monique de Boer
  01:51:30 - 01:52:08 - H. Nijskens
  01:52:09 - 01:53:55 - J. Cremers
  01:53:56 - 01:54:02 - Monique de Boer
  01:54:03 - 01:54:58 - H. van der Linden
  01:54:59 - 01:55:32 - R. Slangen
  01:55:33 - 01:55:36 - Monique de Boer
  01:55:37 - 01:57:47 - H. van der Linden
  01:57:48 - 01:58:35 - Monique de Boer
  01:58:36 - 02:00:20 - J. Aelen
  02:00:21 - 02:02:30 - Monique de Boer
  02:02:31 - 02:04:30 - L. Wolters
  02:04:31 - 02:09:40 - Monique de Boer
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (1), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De beoordelingsmatrix Zon op Land vast te stellen;
  2. In de eerste tranche 25 megawatt open te stellen voor initiatieven,
  exclusief de ontwikkeling van het zonnepark op de stort;
  3. In te stemmen om aangrenzend aan de stort samen met Coöperatie
  Duurzaam Roerdalen de ontwikkeling van een participatief
  zonnepark uit te werken;
  4. De ontwikkeling van het Zonnepark Montfort (op de stort) en het
  potentiële zonnepark aangrenzend aan de stort, geen onderdeel uit
  te laten maken van de eerste tranche van 25 megawatt.

  Besluit

  1. De beoordelingsmatrix Zon op Land, met inachtneming van de aangenomen amendementen 2022A02 en 2022A03  vast te stellen;
  2. In de eerste tranche 25 megawatt open te stellen voor initiatieven,
  exclusief de ontwikkeling van het zonnepark op de stort;
  3. In te stemmen om aangrenzend aan de stort samen met Coöperatie
  Duurzaam Roerdalen de ontwikkeling van een participatief
  zonnepark uit te werken;
  4. De ontwikkeling van het Zonnepark Montfort (op de stort) en het
  potentiële zonnepark aangrenzend aan de stort, geen onderdeel uit
  te laten maken van de eerste tranche van 25 megawatt.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2022A02 Beoordelingsmatrix Zon op Land - grens 100 meter
  Amendement 2022A03 Beoordelingsmatrix Zon op Land - ontmanteling
  Amendement 2022A04 Beoordelingsmatrix Zon op Land - Aanpassing

  Moties

  Titel
  Motie 2022M04 Beoordelingsmatrix Zon op Land - voorkeur aanvragen op gebied nabijheid Stort Montfort
  Motie 2022M05 Beoordelingsmatrix Zon op Land - Heroverweging potentie gebieden
  02:20:31 - 02:21:46 - Monique de Boer
  02:21:47 - 02:30:50 - P. van der Vorst
  02:30:51 - 02:31:09 - Monique de Boer
  02:31:10 - 02:36:55 - T. Joris
  02:36:57 - 02:37:14 - Monique de Boer
  02:37:15 - 02:39:41 - F. Peeters
  02:39:42 - 02:39:47 - Monique de Boer
  02:39:48 - 02:40:20 - H. Nijskens
  02:40:21 - 02:40:28 - Monique de Boer
  02:40:29 - 02:40:44 - F. Peeters
  02:40:45 - 02:41:00 - Monique de Boer
  02:41:01 - 02:45:48 - M. Thevissen
  02:45:49 - 02:45:58 - Monique de Boer
  02:45:59 - 02:48:22 - M. Thevissen
  02:48:23 - 02:48:40 - Monique de Boer
  02:48:41 - 02:49:19 - J. Aelen
  02:49:20 - 02:49:26 - Monique de Boer
  02:49:27 - 02:54:26 - H. Nijskens
  02:54:27 - 02:54:35 - Monique de Boer
  02:54:36 - 03:04:30 - J. Smits
  03:04:31 - 03:05:13 - M. Thevissen
  03:05:14 - 03:05:22 - Monique de Boer
  03:05:23 - 03:06:10 - H. Nijskens
  03:06:11 - 03:06:52 - P. van der Vorst
  03:06:53 - 03:07:17 - H. Nijskens
  03:07:18 - 03:07:30 - P. van der Vorst
  03:07:31 - 03:07:47 - Monique de Boer
  03:07:48 - 03:09:22 - J. Smits
  03:09:23 - 03:09:30 - Monique de Boer
  03:09:31 - 03:09:42 - R. Slangen
  03:09:43 - 03:09:47 - Monique de Boer
  03:09:48 - 03:10:06 - P. van der Vorst
  03:10:07 - 03:11:10 - H. Nijskens
  03:11:13 - 03:11:55 - M. Thevissen
  03:11:58 - 03:12:14 - F. Peeters
  03:12:15 - 03:12:20 - Monique de Boer
  03:12:21 - 03:12:50 - P. van der Vorst
  03:12:52 - 03:13:02 - Monique de Boer
  03:13:03 - 03:13:20 - J. Smits
  03:13:21 - 03:13:25 - Monique de Boer
  03:13:27 - 03:14:42 - J. Smits
  03:14:43 - 03:14:47 - Monique de Boer
  03:14:48 - 03:15:05 - M. Thevissen
  03:15:06 - 03:15:19 - P. van der Vorst
  03:15:20 - 03:15:30 - Monique de Boer
  03:15:31 - 03:15:44 - M. Thevissen
  03:15:45 - 03:15:53 - Monique de Boer
  03:15:54 - 03:16:58 - T. Joris
  03:17:02 - 03:18:53 - H. Nijskens
  03:18:54 - 03:25:15 - Monique de Boer
  03:25:16 - 03:26:05 - H. Nijskens
  03:26:06 - 03:26:32 - Monique de Boer
 13. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2020 in te trekken;
  2. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2020 in te trekken;
  2. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2022 vast te stellen.

  03:26:19 - 03:26:32 - Monique de Boer
  03:26:33 - 03:26:58 - H. Nijskens
  03:26:59 - 03:27:53 - Monique de Boer
  03:27:55 - 03:28:10 - J. Aelen
  03:28:11 - 03:28:35 - Monique de Boer
  03:28:36 - 03:28:48 - J. van Kruchten
  03:28:49 - 03:29:22 - Monique de Boer
 14. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6), CDA RAAD (5) (5), Democraten Roerdalen RAAD (3) (3), PvdA RAAD (2) (2), VVD RAAD (1) (1)

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de VRLN.

  Besluit

  Geen wensen en bedenkingen in te dienen over de oprichting en deelname van de Veiligheidsregio Limburg Noord aan de Stichting Risicobeheer veiligheidsregio's.