Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 6 juli 2023

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:04:28 - 00:05:24 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:05:24 - 00:05:50 - Remco Vrinzen, CDA
  00:05:50 - 00:06:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:06:02 - 00:07:50 - Roland Slangen, Wethouder
  00:07:50 - 00:07:59 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:07:59 - 00:08:10 - Remco Vrinzen, CDA
  00:08:14 - 00:08:47 - Roland Slangen, Wethouder
  00:08:47 - 00:10:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 2. 1

  Voorgesteld besluit:
  De voorliggende agenda van de vergadering van 6 juli 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Besluit

  De voorzitter wijst erop dat twee moties vreemd aan de orde van de dag zijn ingediend, te weten:
  1. Steunbetuiging en oproep voor het afschaffen van btw op onbewerkte groente en fruit, registratienummer 2023M04 (PvdA-GroenLinks).
  2. Energiedisplays, registratienummer 2023M05 (Democraten Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal!).


  Betreffende moties zijn respectievelijk als agendapunt 17 en 18 aan de voorlopige agenda van de raad toegevoegd.


  Met inachtneming van het vorenstaande besluit de raad, zonder stemming, de agenda van de vergadering van 6 juli 2023 gewijzigd vast te stellen.

  00:09:48 - 00:10:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:10:33 - 00:10:49 - Henk v.d. Linden, OR
  00:10:49 - 00:12:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 3. 2

  Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  00:11:08 - 00:12:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 4. 3

  Voorgesteld besluit:
  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 20/05/2023 – 23/06/2023).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Besluit

  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 20/05/2023 – 23/06/2023).

  00:11:15 - 00:12:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 5. 4

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 1 juni 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Besluit

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 1 juni 2023 vast te stellen.

  00:11:33 - 00:12:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:12:03 - 00:12:28 - Ruud Wolters, RL!
  00:12:28 - 00:12:34 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:12:38 - 00:13:04 - Roland Slangen, Wethouder
  00:13:04 - 00:15:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  Eerste wijziging op de legesverordening 2023 vast te stellen.

  Besluit

  Eerste wijziging op de legesverordening 2023 vast te stellen.

  00:13:08 - 00:15:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de brief van RD Maasland d.d. 16 december 2022 ‘verzoek borgstelling gemeenten t.b.v. lening RDM’
  2. Ten aanzien van het verzoek van RD Maasland om garant te staan voor een borgstelling van € 150.000- geen zienswijze in te dienen

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de brief van RD Maasland d.d. 16 december 2022 ‘verzoek borgstelling gemeenten t.b.v. lening RDM’.
  2. Ten aanzien van het verzoek van RD Maasland om garant te staan voor een borgstelling van € 150.000,- geen zienswijze in te dienen.

  00:13:17 - 00:15:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo voor het bouwen van een loods op de locatie aan de Herkenbosserweg 1a te Vlodrop.

  Besluit

  een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo voor het bouwen van een loods op de locatie aan de Herkenbosserweg 1a te Vlodrop.

  00:13:47 - 00:15:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen, zoals beschreven in bijgevoegd projectplan ‘Dorpspark Schepersheuvel’,
  2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan de structurele kosten voor onderhoud en beheer;
  3. In te stemmen met het besluit inzake Dorpspark Schepersheuvel;
  4. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan het college om de eventuele bezwaar- en beroepschriftengericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen.

  Besluit

  1. 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen, zoals beschreven in bijgevoegd projectplan ‘Dorpspark Schepersheuvel’;
   2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan de structurele kosten voor onderhoud en beheer;
   3. In te stemmen met het algemeen belang besluit inzake Dorpspark Schepersheuvel;
   4. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan het college om de eventuele bezwaar- en beroepschriftengericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen.
  00:14:18 - 00:15:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:15:19 - 00:17:39 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  00:17:39 - 00:17:55 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:17:55 - 00:20:03 - Roland Slangen, Wethouder
  00:20:03 - 00:24:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 10. 9

  Voorgesteld besluit:
  1. In te trekken de Verordening rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen 2015;
  2. Vast te stellen de Verordening gemeentelijke rekenkamer Roerdalen 2023;
  3. De raadsleden P. Joris en F. Peeters te benoemen als kwartiermakers van de rekenkamer
  Roerdalen;
  4. De raadsleden P. Joris en F. Peeters te benoemen als leden van de klankbordgroep
  rekenkamer Roerdalen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Besluit

  1. In te trekken de Verordening rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen 2015;
  2. Vast te stellen de Verordening gemeentelijke rekenkamer Roerdalen 2023;
  3. De raadsleden P. Joris en F. Peeters te benoemen als kwartiermakers van de rekenkamer Roerdalen;
  4. De raadsleden P. Joris en F. Peeters te benoemen als leden van de klankbordgroep rekenkamer Roerdalen.

  00:20:13 - 00:24:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 11. 10

  Voorgesteld besluit:
  Het vergaderschema 2024, versie 19 juni 2023, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Besluit

  het vergaderschema 2024, versie 19 juni 2023, vast te stellen.

  00:21:26 - 00:24:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 12. 11

  Voorgesteld besluit:
  1. Het Reglement van orde gemeenteraad 2017, zoals vastgesteld in de raad van 15 december 2016, in te trekken.
  2. Het Reglement van orde gemeenteraad 2023, versie 19 juni 2023, vast te stellen.
  3. Het Reglement van orde raadsadviescommissie 2018, zoals vastgesteld in de raad van 26 april 2016 in te trekken.
  4. Het Reglement van orde raadsadviescommissie 2023, versie 19 juni 2023, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Besluit

  1. Het Reglement van orde gemeenteraad 2017, zoals vastgesteld in de raad van 15 december 2016, in te trekken.
  2. Het Reglement van orde gemeenteraad 2023, versie 19 juni 2023, vast te stellen.
  3. Het Reglement van orde raadsadviescommissie 2018, zoals vastgesteld in de raad van 26 april 2016 in te trekken.
  4. Het Reglement van orde raadsadviescommissie 2023, versie 19 juni 2023, vast te stellen.

  00:21:58 - 00:24:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 met een positief saldo van € 2.064.000

  2. Bestemming van het saldo €199.000 als bijdrage voor het sc MER bedrijfsvoering o.a. Snelbalie/burgerportaal en het 2e termijn van het OOM project.

  3. Budget voor woningaanpassingen, bedrag vooralsnog € 150.000, mee te nemen naar 2023 vanuit saldo 2022. Woningaanpassingen hebben nog niet plaatsgevonden in 2022.

  4. Een investeringskrediet van €300.000 beschikbaar te stellen om het resterende krediet strategische grondaankopen daarmee aan te vullen en op peil te houden.

  5. Het resterende positieve saldo € 1.715.000 toe te voegen aan de algemene reserve;

  6. De begrotingswijziging 2023-5 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen).

  Besluit

  1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 met een positief saldo van € 2.064.000.
  2. Bestemming van het saldo € 199.000 als bijdrage voor het sc MER bedrijfsvoering o.a. Snelbalie/burgerportaal en het 2e termijn van het OOM project.
  3. Budget voor woningaanpassingen, bedrag vooralsnog € 150.000, mee te nemen naar 2023 vanuit saldo 2022. Woningaanpassingen hebben nog niet plaatsgevonden in 2022.
  4. Het resterende positieve saldo € 1.715.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
  5. Een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen.
  6. De begrotingswijziging 2023-5 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen).

  00:22:48 - 00:24:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:25:05 - 00:29:32 - Karin Hermans, RL!
  00:29:32 - 00:29:45 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:29:50 - 00:34:18 - John Vogels, CDA
  00:34:18 - 00:34:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:34:56 - 00:38:14 - Jo van Kruchten, DR
  00:38:14 - 00:38:28 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:38:39 - 00:43:03 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  00:43:03 - 00:43:16 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:43:16 - 00:50:14 - Jan Smits, wethouder DR
  00:50:14 - 00:50:20 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:50:24 - 00:54:57 - Loes Vestjens, Wethouder
  00:54:57 - 00:55:52 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  De kadernota 2024 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de
  programmabegroting 2024-2027

  Besluit

  de kadernota 2024 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2024-2027.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2023A04 Windenergie

  Moties

  Titel
  Motie 2023M06 Aanpak behoud Limburgs

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2023-22 Rapport Advies over de natuurdoelanalyse Meinweg
  2023-23 Actuele status van de woonzorgvisie met doorkijk
  2023-24 Vervangen huisnummering mantelzorgwoningen
  2023-25 Handhaving afgegeven vergunningen meenemen in het uitvoeringsprogramma 2023 MER OD
  2023-26 Afspraken met woningcorporatie inzake beschikbaarstellen huurwoningen aan inwoners Roerdalen
  00:55:24 - 00:55:52 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:56:07 - 01:05:33 - Remco Vrinzen, CDA
  01:05:33 - 01:06:05 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  01:06:05 - 01:07:16 - Remco Vrinzen, CDA
  01:07:16 - 01:07:19 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:07:19 - 01:08:05 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  01:08:05 - 01:08:07 - Remco Vrinzen, CDA
  01:08:07 - 01:08:10 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:08:10 - 01:08:24 - Remco Vrinzen, CDA
  01:08:24 - 01:08:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:09:19 - 01:25:02 - Marjo Thevissen, OR
  01:25:02 - 01:25:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:25:03 - 01:25:43 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:25:43 - 01:25:59 - Marjo Thevissen, OR
  01:25:59 - 01:26:04 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:26:04 - 01:29:20 - Marjo Thevissen, OR
  01:29:20 - 01:29:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:29:36 - 01:30:17 - Leon Wolters, CDA
  01:30:17 - 01:30:56 - Marjo Thevissen, OR
  01:30:56 - 01:30:59 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:30:59 - 01:32:10 - Marjo Thevissen, OR
  01:32:10 - 01:32:17 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:32:17 - 01:32:32 - Leon Wolters, CDA
  01:32:32 - 01:32:58 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:33:04 - 01:40:24 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:40:24 - 01:40:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:40:51 - 01:51:22 - Gerrion van Elmpt, DR
  01:51:22 - 01:51:28 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:51:28 - 01:51:28 - Gerrion van Elmpt, DR
  01:51:28 - 01:52:02 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:52:02 - 01:52:11 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:52:18 - 02:02:28 - Willem van Pol, RL!
  02:02:31 - 02:02:48 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:12:17 - 02:12:18 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:13:06 - 02:13:13 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:13:17 - 02:24:12 - Jan Smits, wethouder DR
  02:24:12 - 02:24:21 - Marjo Thevissen, OR
  02:24:21 - 02:24:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:24:25 - 02:25:11 - Marjo Thevissen, OR
  02:25:11 - 02:25:17 - Jan Smits, wethouder DR
  02:25:17 - 02:25:31 - Marjo Thevissen, OR
  02:25:31 - 02:29:22 - Jan Smits, wethouder DR
  02:29:22 - 02:29:25 - Leon Wolters, CDA
  02:29:25 - 02:29:27 - Jan Smits, wethouder DR
  02:29:27 - 02:31:35 - Leon Wolters, CDA
  02:31:35 - 02:32:47 - Remco Vrinzen, CDA
  02:32:47 - 02:32:49 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:32:49 - 02:37:53 - Jan Smits, wethouder DR
  02:37:53 - 02:38:07 - Marjo Thevissen, OR
  02:38:07 - 02:38:39 - Jan Smits, wethouder DR
  02:38:39 - 02:38:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:38:39 - 02:39:00 - Marjo Thevissen, OR
  02:39:00 - 02:39:07 - Jan Smits, wethouder DR
  02:39:07 - 02:39:11 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:39:11 - 02:40:42 - Jan Smits, wethouder DR
  02:40:42 - 02:40:56 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:40:56 - 02:41:12 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  02:41:12 - 02:41:16 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:41:16 - 02:44:35 - Loes Vestjens, Wethouder
  02:44:35 - 02:44:38 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:44:38 - 02:45:47 - Jo van Kruchten, DR
  02:45:47 - 02:56:46 - Loes Vestjens, Wethouder
  02:56:46 - 02:56:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:56:57 - 02:57:03 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  02:57:09 - 02:57:25 - Marjo Thevissen, OR
  02:57:25 - 02:57:42 - Loes Vestjens, Wethouder
  02:57:48 - 02:59:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:59:26 - 02:59:36 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  02:59:36 - 03:00:23 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:00:23 - 03:00:29 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:00:29 - 03:00:31 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:00:41 - 03:00:50 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:00:53 - 03:03:30 - Roland Slangen, Wethouder
  03:03:30 - 03:03:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:03:33 - 03:03:38 - Roland Slangen, Wethouder
  03:03:38 - 03:03:56 - Marjo Thevissen, OR
  03:03:56 - 03:04:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:04:05 - 03:04:07 - Roland Slangen, Wethouder
  03:04:07 - 03:04:09 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:04:09 - 03:04:11 - Roland Slangen, Wethouder
  03:04:11 - 03:04:43 - Remco Vrinzen, CDA
  03:04:43 - 03:14:19 - Roland Slangen, Wethouder
  03:14:19 - 03:14:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:14:21 - 03:14:35 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:14:35 - 03:15:40 - Roland Slangen, Wethouder
  03:15:40 - 03:15:48 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:15:48 - 03:16:18 - Gerrion van Elmpt, DR
  03:16:18 - 03:16:26 - Roland Slangen, Wethouder
  03:16:26 - 03:16:47 - Gerrion van Elmpt, DR
  03:16:47 - 03:16:50 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:16:50 - 03:17:27 - Remco Vrinzen, CDA
  03:17:27 - 03:19:29 - Roland Slangen, Wethouder
  03:19:29 - 03:19:35 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:19:35 - 03:20:04 - Henk v.d. Linden, OR
  03:20:04 - 03:21:14 - Roland Slangen, Wethouder
  03:21:14 - 03:21:51 - Marjo Thevissen, OR
  03:21:51 - 03:22:58 - Roland Slangen, Wethouder
  03:22:58 - 03:23:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:23:00 - 03:23:12 - Frans Peeters, DR
  03:23:12 - 03:23:20 - Roland Slangen, Wethouder
  03:23:20 - 03:24:07 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:24:19 - 03:25:01 - Remco Vrinzen, CDA
  03:25:01 - 03:25:27 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:25:27 - 03:25:29 - Remco Vrinzen, CDA
  03:25:29 - 03:25:32 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:25:32 - 03:28:12 - Remco Vrinzen, CDA
  03:28:12 - 03:28:17 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:28:17 - 03:28:36 - Remco Vrinzen, CDA
  03:28:36 - 03:28:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:28:39 - 03:28:39 - Remco Vrinzen, CDA
  03:28:41 - 03:29:32 - Willem van Pol, RL!
  03:29:32 - 03:29:51 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:29:54 - 03:30:29 - Remco Vrinzen, CDA
  03:30:29 - 03:30:56 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:30:56 - 03:31:03 - Remco Vrinzen, CDA
  03:31:03 - 03:31:19 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:31:19 - 03:31:23 - Gerrion van Elmpt, DR
  03:31:25 - 03:31:26 - Karin Hermans, RL!
  03:31:26 - 03:31:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:31:33 - 03:31:35 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:31:35 - 03:31:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:31:39 - 03:31:41 - Jo van Kruchten, DR
  03:31:41 - 03:31:49 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:31:49 - 03:31:53 - C. Moorman, PvdA/GroenLinks
  03:31:53 - 03:31:55 - Frans Peeters, DR
  03:31:55 - 03:31:57 - Willem van Pol, RL!
  03:31:57 - 03:32:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:32:00 - 03:32:02 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  03:32:02 - 03:32:10 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:32:10 - 03:32:12 - Chaz Thoolen, DR
  03:32:12 - 03:32:13 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:32:13 - 03:32:15 - John Vogels, CDA
  03:32:15 - 03:32:17 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:32:17 - 03:32:19 - Remco Vrinzen, CDA
  03:32:19 - 03:32:24 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:32:24 - 03:32:25 - Marlies Willems, RL!
  03:32:25 - 03:32:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:32:30 - 03:32:31 - Ruud Wolters, RL!
  03:32:31 - 03:32:34 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:32:34 - 03:32:39 - Leon Wolters, CDA
  03:32:39 - 03:32:43 - Frank Demarteau, CDA
  03:32:43 - 03:32:45 - Leon Wolters, CDA
  03:32:45 - 03:33:02 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:33:05 - 03:33:16 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:33:16 - 03:33:31 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:33:34 - 03:34:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 15. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de Prijsopgave rioolheffing waterverbruik en daarmee kiezen voor de maatwerkvariant;
  2. Akkoord te gaan met de Prijsopgave externe vorderingen voor Leges – beleidsvoorbereiding en daarmee kiezen voor de maatwerkvariant;
  3. Niet akkoord te gaan met de Prijsopgave externe vorderingen voor Leges – heffen en innen, Leges –bezwaar en beroep, Lijkbezorgingsrechten – heffen en innen, Lijkbezorgingsrechten – bezwaar en beroep en Lijkbezorgingsrechten – beleidsvoorbereiding;
  4. De producten Leges – heffen en innen, Leges - bezwaar en beroep, Lijkbezorgingsrechten – heffen en innen en Lijkbezorgingsrechten - bezwaar en beroep uit te laten voeren door Servicecentrum-MER.

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met de Prijsopgave rioolheffing waterverbruik en daarmee kiezen voor de maatwerkvariant.
  2. Akkoord te gaan met de Prijsopgave externe vorderingen voor Leges – beleidsvoorbereiding en daarmee kiezen voor de maatwerkvariant.
  3. Niet akkoord te gaan met de Prijsopgave externe vorderingen voor Leges – heffen en innen, Leges –bezwaar en beroep, Lijkbezorgingsrechten – heffen en innen, Lijkbezorgingsrechten – bezwaar en beroep en Lijkbezorgingsrechten – beleidsvoorbereiding.
  4. De producten Leges – heffen en innen, Leges - bezwaar en beroep, Lijkbezorgingsrechten – heffen en innen en Lijkbezorgingsrechten - bezwaar en beroep uit te laten voeren door Servicecentrum-MER.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2023-27 Vaststelling nieuwe (nadere) regels rioleringsplan, met terugwerkende kracht en vaststelling budget afkoppelen regenwater
  03:33:40 - 03:34:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:34:49 - 03:35:27 - Remco Vrinzen, CDA
  03:35:27 - 03:35:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:35:40 - 03:37:37 - Henk v.d. Linden, OR
  03:37:37 - 03:37:40 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:37:44 - 03:39:02 - Jan Smits, wethouder DR
  03:39:02 - 03:39:43 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 16. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Kleinschalig zorghuis Hoogstraat 11 te Montfort’ d.d. 9 mei 2023;
  2. het bestemmingsplan ‘Kleinschalig zorghuis Hoogstraat 11 te Montfort’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2022HOOGSTR11-VG01, gewijzigd vast te stellen;
  3. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Kleinschalig zorghuis Hoogstraat 11 te Montfort’ d.d. 9 mei 2023;
  2. Het bestemmingsplan ‘Kleinschalig zorghuis Hoogstraat 11 te Montfort’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2022HOOGSTR11-VG01, gewijzigd vast te stellen;
  3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  03:39:16 - 03:39:43 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:40:01 - 03:41:20 - Frans Peeters, DR
  03:41:20 - 03:41:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:41:34 - 03:43:32 - Henk v.d. Linden, OR
  03:43:36 - 03:43:52 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:43:57 - 03:45:40 - Roland Slangen, Wethouder
  03:45:44 - 03:47:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 17. 16

  Voorgesteld besluit:


  Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de GR
  RUD LN.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Besluit

  kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de GR RUD LN.

  03:45:58 - 03:47:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 18. 17

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)
  tegen
  CDA RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2)

  Moties

  Titel
  Motie 2023M04 vreemd aan de orde van de dag - steunbetuiging en oproep afschaffen btw op onbewerkte groente en fruit
  03:46:43 - 03:47:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:47:33 - 03:49:25 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:49:28 - 03:49:35 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:49:39 - 03:49:42 - Loes Vestjens, Wethouder
  03:49:42 - 03:49:55 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:50:00 - 03:50:39 - Remco Vrinzen, CDA
  03:50:39 - 03:50:42 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:50:42 - 03:51:07 - Henk v.d. Linden, OR
  03:51:07 - 03:51:18 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:51:23 - 03:52:12 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:52:12 - 03:52:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:52:26 - 03:52:28 - Remco Vrinzen, CDA
  03:52:28 - 03:52:34 - Henk v.d. Linden, OR
  03:52:34 - 03:52:36 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  03:52:36 - 03:52:38 - Gerrion van Elmpt, DR
  03:52:38 - 03:52:40 - Willem van Pol, RL!
  03:52:40 - 03:53:04 - Henk v.d. Linden, OR
 19. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (5)

  Moties

  Titel
  Motie 2023M05 vreemd aan de orde van de dag - Energiedisplay
  03:52:49 - 03:53:04 - Henk v.d. Linden, OR
  03:53:04 - 03:54:53 - Ralph v.d. Waardenberg RL!
  03:54:53 - 03:55:01 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:55:01 - 03:56:11 - Roland Slangen, Wethouder
  03:56:11 - 03:56:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:56:28 - 03:56:40 - Remco Vrinzen, CDA
  03:56:40 - 03:56:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:56:46 - 03:57:15 - Henk v.d. Linden, OR
  03:57:15 - 03:58:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester