Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:03:22 - 00:03:52 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:03:52 - 00:05:29 - Ruud Wolters, RL!
  00:05:29 - 00:05:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:05:40 - 00:06:54 - Roland Slangen, Wethouder
  00:06:54 - 00:07:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:07:06 - 00:10:32 - Henk v.d. Linden, OR
  00:10:32 - 00:10:45 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:10:45 - 00:12:46 - Roland Slangen, Wethouder
  00:12:46 - 00:12:51 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:12:51 - 00:12:59 - Henk v.d. Linden, OR
  00:12:59 - 00:14:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 2. 1

  Voorgesteld besluit:
  de voorliggende agenda van de vergadering van 2 november 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  het onderwerp “Actuele politieke/bestuurlijke situatie Roerdalen” wordt als agendapunt 1a aan de raadsagenda toegevoegd, waarna de voorliggende raadsagenda ge­wijzigd wordt vastgesteld.

  00:13:42 - 00:14:33 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:14:50 - 00:17:12 - Willem van Pol, RL!
  00:17:12 - 00:17:17 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:17:31 - 00:20:50 - Henk v.d. Linden, OR
  00:20:53 - 00:21:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:21:38 - 00:22:45 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  00:22:45 - 00:22:55 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:23:10 - 00:24:54 - Willem van Pol, RL!
  00:24:54 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 3. 2

  Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Stuur dan ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe we vorm geven aan het spreekrecht. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.


  Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  00:25:09 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 4. 3

  Voorgesteld besluit:
  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 09/09/2023 – 20/10/2023).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (peri­ode 09/09/2023 – 20/10/2023).

  00:25:13 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 5. 4

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 21 september 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de ge­meente Roerdalen van 21 september 2023 vast te stellen.

  00:25:32 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 juli 2024.


  2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord per 1 juli 2024.
  3. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord per 1 juli 2024.
  4. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette per 1 juli 2024.
  5. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) per 1 juli 2024.
  6. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Westrom per 1 juli 2024.
  7. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord per 1 juli 2024.
  8a. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland per 1 juli 2024;
  8b. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot uittreding van de gemeenteraden uit deze gemeenschappelijke regeling.

  Besluit

  1. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijzi­ging van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 juli 2024;
  2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijzi­ging van de Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord per 1 juli 2024;
  3. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijzi­ging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheids­dienst Limburg-Noord per 1 juli 2024;
  4. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijzi­ging van de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette per 1 juli 2024;
  5. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijzi­ging van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap­pen (BsGW) per 1 juli 2024;
  6. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijzi­ging van de Gemeenschappelijke regeling Westrom per 1 juli 2024;
  7. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijzi­ging van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord per 1 juli 2024;
  8a. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland per 1 juli 2024;
  8b. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot uittreding van de gemeen-teraden uit deze gemeenschappelijke regeling.

  00:25:52 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 7. 6

  Voorgesteld besluit:
  kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-3 van de GR SC MER.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-3 van de GR SC MER.

  00:27:12 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen;
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een
  woning aan De Steeg ongenummerd in Melick;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen;
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een woning aan De Steeg ongenummerd in Melick;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:27:40 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo voor het realiseren van een werkplaats aan de Linnerweg 34 Montfort.

  Besluit

  een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo voor het realiseren van een werkplaats aan de Linnerweg 34 Montfort.

  00:28:11 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)
  tegen
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp centrumregeling RES NML;
  2. Geen zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit tot het treffen van de centrumregeling RES NML.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp centrumregeling RES NML;
  2. Geen zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit tot het treffen van de centrumregeling RES NML.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2023-37 Evaluatie Centrumregeling RES Limburg-Noord
  00:28:38 - 00:29:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:29:27 - 00:36:07 - Henk v.d. Linden, OR
  00:36:07 - 00:36:15 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:36:34 - 00:37:58 - Frans Peeters, DR
  00:37:58 - 00:38:11 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:38:22 - 00:42:13 - Annemari Eichholtz, RL!
  00:42:13 - 00:42:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:42:30 - 00:47:30 - Roland Slangen, Wethouder
  00:47:30 - 00:48:02 - Remco Vrinzen, CDA
  00:48:02 - 00:48:56 - Roland Slangen, Wethouder
  00:48:56 - 00:48:56 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:48:56 - 00:49:08 - Remco Vrinzen, CDA
  00:49:08 - 00:49:13 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:49:13 - 00:49:32 - Annemari Eichholtz, RL!
  00:49:32 - 00:49:53 - Roland Slangen, Wethouder
  00:49:53 - 00:50:16 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  00:50:16 - 00:50:39 - Roland Slangen, Wethouder
  00:50:39 - 00:50:39 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:50:39 - 00:50:45 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  00:50:45 - 00:53:05 - Roland Slangen, Wethouder
  00:53:05 - 00:53:11 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:53:25 - 00:56:29 - Henk v.d. Linden, OR
  00:56:29 - 00:56:48 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:56:48 - 00:57:27 - Roland Slangen, Wethouder
  00:57:27 - 00:57:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:57:30 - 00:57:34 - Henk v.d. Linden, OR
  00:57:34 - 00:58:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  1. De Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen, zoals vastgesteld in de raad van 1 november 2018, in te trekken;
  2. De Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen 2023 vast te stellen conform bijlage 1;
  3. De Controleverordening ex art. 213 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen, zoals vastgesteld in de raad van 1 november 2007, in te trekken;
  4. De Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie ex art. 213 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen 2023 vast te stellen conform bijlage 2;
  5. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 213a Gemeentewet van de gemeente Roerdalen, zoals vastgesteld in de raad van 1 november 2007, in te trekken;
  6. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 213a Gemeentewet van de gemeente Roerdalen 2023 vast te stellen conform bijlage 3;
  7. Te opteren voor het basisniveau van (financiële) rechtmatigheidsverantwoording.

  Besluit

  1. De Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen, zoals vastge­steld in de raad van 1 november 2018, in te trekken;
  2. De Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen 2023 vast te stellen conform bijlage 1;
  3. De Controleverordening ex art. 213 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen, zoals vastge­steld in de raad van 1 november 2007, in te trekken;
  4. De Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organi­satie ex art. 213 Gemeentewet van de gemeente Roerdalen 2023 vast te stellen conform bijlage 2;
  5. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 213a Gemeentewet van de gemeente Roerdalen, zoals vastgesteld in de raad van 1 november 2007, in te trekken;
  6. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 213a Gemeentewet van de gemeente Roerdalen 2023 vast te stellen conform bijlage 3;
  7. Te opteren voor het basisniveau van (financiële) rechtmatigheidsverantwoording.

  00:58:04 - 01:00:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (3), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  1. De “Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2019” per 1 januari 2024 in te trekken;
  2. De “Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2023” vast te stellen.

  Besluit

  1. De “Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2019” per 1 januari 2024 in te trekken;
  2. De “Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2023” vast te stellen.

  00:59:15 - 01:00:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:00:08 - 01:02:05 - Remco Vrinzen, CDA
  01:02:05 - 01:05:20 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:05:28 - 01:06:26 - Remco Vrinzen, CDA
  01:06:26 - 01:07:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester