Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 10 januari 2023

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  1. Het plan van aanpak over de ontwikkeling van het beleidskader recreatie en toerisme vast te stellen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.

 2. 7.1.1

  Besluit

  1. De Beleids- en uitvoeringsagenda 2023 inclusief de hierbij behorende Regionale Begroting Arbeidsmarktregio (AMR) ML 2023 vast te stellen.
  2. De Samenwerkingsovereenkomst AMR ML 2023 e.v. aan te gaan.
  3. In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.