Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 17 januari 2023

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  1. Het Opdracht-, mandaat- en volmachtsbesluit aanbesteding verwerking HRA en GFT gemeente Roerdalen conform het bijgaande besluit vast te stellen(bijlage 2);
  2. In te stemmen met de kaders van de vereveningsregeling conform het in bijlage 4 bijgevoegde document inzake de kaders van de vereveningsregeling ASL-gemeenten, en opdracht te verlenen aan ASL om (op basis van deze kaders) de vereveningsregeling verder uit te werken;
  3. De gemeenteraad via de in bijlage 5 toegevoegde raadsinformatiebrief te informeren;
  4. Ten aanzien van bijlagen 3 en 6 geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid van Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 onder b van de Wet open overheid(WOO).
 2. 6.1.2

  Besluit

  1. Het Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw,
   Echt-Susteren en Roerdalen vast te stellen.
  2. Het Instellingsbesluit Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen vast te stellen.
 3. 6.2.1

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met het sluiten van bijgevoegde DVO met het gemeentearchief Roermond per 1 januari 2023.
  2. Akkoord te gaan tot het aanwijzen van de heer J. (Jac) Lemmens (gemeentearchivaris van Roermond) tot gemeentearchivaris van het SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt- Susteren en Roerdalen.
  3. Akkoord te gaan met het intrekken van de DVO tussen de gemeente Roerdalen en het gemeentearchief Roermond per 1 januari 2023.
 4. 6.2.2

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het verzoek voor het op basis van bevrijdende verjaring verkrijgen van een deel van perceel VDP G 434;
  2. Het betreffende verzoek te accepteren en de grond om niet over te dragen aan de eisende partij.