Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

2022-51 Veldonderzoek ''overkwartier' te Montfort

ID

207

Titel

2022-51 Veldonderzoek ''overkwartier' te Montfort

Agendapunt
Raadsadviescommissie 2022 (6. Vaststellen bestemmingsplan 'Overkwartier (ong.) te Montfort)
dinsdag 6 september 19:30 tot 23:55
Raadszaal
Toezegging

Portefeuillehouder R. Slangen heeft ter vergadering de toezegging gedaan om de suggestie om naast het bureauonderzoek dat al is gedaan, ook nog een veldonderzoek ter plaatse te laten verrichten, voor te leggen aan het kerkbestuur, als eigenaar van de grond en initiatiefnemer. De vergadering wordt hierover in kennis gesteld. (toezegging 2022-51)

Portefeuillehouder

Slangen, R.

Deadline

6-10-2022

Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening