Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Themabijeenkomst

woensdag 20 november 2019

19:30 - 21:00

Locatie
Vergadercentrum
Toelichting

Sociaal Domein vanaf 19.30-21.00 uur
Stand van zaken MER vanaf 21.00 uur

Op woensdag 20 november is in het vergadercentrum van het gemeentehuis een themabijeenkomst. De bijeenkomst gaat over de stand van zaken binnen het Servicecentrum MER. We gaan hierbij wat dieper in op het Sociaal Domein. De themabijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom erbij te zijn!

Sociaal Domein
Wat betekent het nieuwe Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg-Oost voor Roerdalen? Waar gaan we komende jaren aan werken en wat is in Roerdalen belangrijk? Met het nieuwe beleid leggen we het accent meer op preventie. We zorgen dat inwoners in een vroeg stadium de juiste hulp krijgen. Dit moet laagdrempelig zijn. Denk hierbij aan gerichte preventie op plaatsen waar inwoners vaak naartoe gaan of elkaar ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld op scholen zijn of bij de huisarts. Een consulent Sociaal Domein op het gebied van zorg vertelt over de dagelijkse praktijk. Daarbij gaat het over dilemma’s die zich bij het ‘integraal werken kunnen voordoen.

Servicecentrum MER
Roerdalen heeft in de loop van de jaren diverse uitvoerende taken overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. In dit Servicecentrum worden taken uitgevoerd voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Het gaat om de volgende taken:

• Omgevingsdienst: vergunningverlening, handhaving en toezicht
• Sociaal Domein: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Werk en Inkomen (Participatiewet)
• Bedtijfsvoering: Financiën, Informatie & Automatisering, Digitale Informatie Voorziening (DIV), Personeelszaken (HRM).

De Omgevingsdienst en het Sociaal Domein zijn inmiddels goed ontwikkeld. Bedrijfsvoering is nog in ontwikkeling. Om de professionaliteit van het Servicecentrum MER en met name Bedrijfsvoering een nieuwe impuls te geven, is in juli 2019 Johan Vorstenbosch gestart als interim-directeur. Tijdens de themabijeenkomst licht hij de stand van zaken verder toe.